Noriu paklausti

Šiame puslapyje rasite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus, tereikia pasirinkti dominantį dalyką. Jeigu dar būtų klausimų, visada galite klausti bibliotekoje arba parašyti el. paštu: biblioteka@go.kauko.lt

Akademinis raštingumas

Akademinis raštingumas yra gebėjimų visuma apimanti tinkamą ir atsakingą informacijos šaltinių naudojimą, mokslinės metodologijos taikymą, mokslo ir studijų darbų rašymą pagal autorių teisių ir akademinės etikos nuostatas. Akademinis raštingumas susijęs su informaciniu raštingumu, kritiniu mąstymu, mokslinės kalbos naudojimu ir kt.

Akademinis raštingumas: mokomoji medžiaga kolegijos virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle: moodle.kauko.lt/course/view.php?id=8988

APA taisyklės

APA taisyklės (citavimo stilius) yra skirtos informacijai tekste cituoti ir nurodyti naudotus šaltinius, bei sudaryti naudotos literatūros sąrašą. Pasaulyje naudojama keletas pagrindinių citavimo stilių. Kauno kolegija pasirinko naudoti APA taisykles, nes jos integruotos virtualioje bibliotekos, duomenų bazėse ir Google Scholar, t.y. suradus šaltinį šiose vietose, galima gauti sugeneruotą šaltinio aprašą pagal APA.

Kaip taikyti APA taisykles:

APA 7 taikymo pavyzdžiai įvairioms šaltinių rūšims (parsisiųsti PDF formatu)

Informacijos šaltinių naudojimas studijų ir mokslo darbuose 

Atviroji prieiga

Atviroji prieiga prie mokslinių publikacijų ir duomenų (angl. Open Access) – nemokama ir nevaržoma prieiga internete prie mokslinių publikacijų, tyrimų duomenų ir kitos publikuotos bei nepublikuotos kokybiškos recenzuotos mokslinių tyrimų medžiagos, kurią kiekvienas vartotojas gali laisvai skaityti, kopijuoti ir atlikti automatizuotą turinio analizę nepažeisdamas autorių teisių.

Išsamiau apie atvirąją prieigą mokomojoje medžiagoje Efektyvus elektroninių mokslo informacijos išteklių naudojimas.

Žr.: Atvirosios prieigos ištekliai studijoms ir mokslui.

Autorių teisės

Autorių teisės  (angl. copyright) – turtinės ir asmeninės neturtinės autoriaus teisės į sukurtą intelektinį (meninį, techninį ar kt.) kūrinį. Autorių teisės yra sudėtinė intelektinės nuosavybės dalis. Akademinės bendruomenės nariai turi gerbti kitiems priklausančią intelektinę nuosavybę kaip bet kurį kitą jiems nepriklausantį turtą. Autorių teisių nepaisymas naudojant įvairiuose šaltiniuose esančią informaciją arba pačius šaltinius savo darbuose gali tapti rimtu akademinės etikos pažeidimu.

Išsamiau apie autorių teises mokomojoje medžiagoje Efektyvus elektroninių mokslo informacijos išteklių naudojimas.

Biblioteka

Biblioteka yra kultūros ir mokslo židinys, institucija teikianti prieigą prie spausdintų bei skaitmeninių informacijos išteklių, tradicinių ir virtualių paslaugų.

Kauno kolegijos Biblioteka ir mokslinės komunikacijos centras – kolegijos padalinys, teikiantis profesionalias informacines paslaugas bei prieigą prie informacijos išteklių, reikalingų kolegijos studijoms ir mokslo taikomiesiems tyrimams, siūlantis modernią mokymosi erdvę. Išsamiau apie bibliotekos išteklius ir paslaugas rasite bibliotekos svetainės puslapiuose.

Bibliotekos paskyra

Prisijungę Virtualioje bibliotekoje prie savo paskyros galite peržiūrėti pasiskolintų knygų sąrašą, peržiūrėti ir pratęsti knygų grąžinimo datas.

Prisijungimo vardas – kolegijos el. pašto vardo pradžia iki @ , slaptažodis – kolegijos el. pašto slaptažodis. Prisijungę spragtelėkite savo pavardę ir pasirinkite Mano bibliotekos kortelė arba Išdavimai.

Jeigu negalite prisijungti prie savo paskyros, prašome rašyti: itpagalba@go.kauko.lt

Bibliotekos taisyklės

Bibliotekos lankytojai aptarnaujami pagal patvirtintas bibliotekos taisykles.

Bibliotekos žemėlapis

Bibliotekos interaktyvus žemėlapis: https://biblioteka.kaunokolegija.lt/map/

Žemėlapyje galima rasti bibliotekos erdves studijoms, kompiuterines ir kitas darbo vietas, lentynas pagal jose sudėtų knygų tematiką ar knygos šifrą. Žemėlapis tiesiogiai susietas su Virtualia biblioteka. Joje paspaudus knygos šifrą ar žemėlapio ikoną virtualioje bibliotekoje, atsivertusiame žemėlapyje bus nurodyta lentyna, kurioje padėta ieškoma knyga.

Citavimas

Citavimas, kaip ir parafrazavimas, yra naudojamas literatūros analizei nurodant šaltinius studijų ir mokslo darbuose.

Kaip cituoti ir atlikti literatūros analizę žr. leidinius:

Darbo vietos skaitytojams

Bibliotekoje įrengti kambariai savarankiškam ir komandiniam darbui, mokymų ir konsultacijų kambarys, poilsio ir studijų erdvės. Bibliotekoje yra 254 darbo vietos skaitytojams, iš jų 37 kompiuterizuotos. Žr. bibliotekos erdves žemėlapyje: https://biblioteka.kaunokolegija.lt/map/

Delspinigiai už knygas

Delspinigiai bibliotekoje mokami pavėlavus grąžinti knygas. Delspinigių dydis – 1 euro centas už kiekvieną knygą, kiekvieną pavėluotą bibliotekos darbo dieną. Prieš mokėdami, visada paklauskite tikslios delspinigių sumos bibliotekoje ar el. paštu (biblioteka@go.kauko.lt), nes delspinigių nereikia mokėti, kol nesusikaupia daugiau nei 2 eurai. Taip pat nereikia mokėti daugiau negu nustatyta maksimali suma. 

Duomenų bazės

Duomenų bazės yra organizuoti ir susteminti duomenų, dokumentų ir kitos įvairios informacijos rinkiniai. Duomenų bazėse gali būti kaupiami tik šaltinių įrašai, viso teksto dokumentai (el. knygos ir moksliniai straipsniai ir kt.). Duomenų bazės gali būti atvirosios priegos arba licencijuojamos (institucijose prenumeruojamos), prie kurių prieiga suteikiama su slaptažodžiais. Pasaulyje gausu įvairių duomenų bazių.

Žr. Kauno kolegijos studijoms atrinktas atvirosios preigos ir prenumeruojamas duomenų bazes: https://biblioteka.kaunokolegija.lt/istekliai/elektroniniai-istekliai/

Elektroninės knygos

El. knygos gali būti laisvosios prieigos internete arba prenumeruojamose duomenų bazėse.

Kauno kolegijoje prenumeruojamos VGTU, KTU, KVK, KU, Vitae Litera el. knygos ir EBSCO Academic Collection ebook duomenų bazė (iš viso virš 200 tūkst. knygų). Žr. išsamiau Elektroniniai ištekliai.

Kaip atsiversti prenumeruojamas el. knygas? Žiūrėkite Elektroniniai ištekliai srityje Prenumeruojami ištekliai duomenų bazėse arba prisijunkite savo kompiuteryje prie kolegijos tinklo per VPN (kaip prisijungti: https://www.kaunokolegija.lt/it-gidai/).

Elektroniniai ištekliai

Kauno kolegijos studentai ir dėstytojai gali naudotis virš 260 tūkst. prenumeruojamų el. šaltinių ir gausiais atvirosios prieigos ištekliais. Išsamiau: Elektoniniai ištekliai.

Elektroninis katalogas

Virtualioje bibliotekoje
<http://vb.kaunokolegija.lt/> (pasirinkus ištekliuose Bibliotekos katalogas) galima rasti bibliotekoje esančius spausdintus leidinius, taip pat lietuviškus prenumeruojamus ir atvirosios prieigos vadovėlius.

Grupinio darbo kambarys

Bibliotekoje galima naudotis grupinio (komandinio) darbo kambariu (307 k.), kuriame galima demonstruoti kompiuterio vaizdą interaktyvioje lentoje. Norint rezervuoti grupinio darbo kambarį, kreipkitės į bibliotekos darbuotojas.

Individualios darbo vietos

Bibliotekoje galima naudotis individualaus darbo kambariais su kompiuteriais (308-312 k.), kuriuose integruotos specialios programos studijoms (žr. šiame puslapyje Programinė įranga bibliotekoje).

Internetas bibliotekoje

Bibliotekos kompiuteriuose veikia kolegijos interneto tinklas. Prie bevielio kolegijos interneto tinklo galima prisijungti per Eduroam su kolegijos el. pašto prisijungimu.

Esant sutrikimams rašykite itpagalba@go.kauko.lt

Knygų paieška

Informaciją apie spausdintas knygas ir kitus bibliotekoje turimus leidinius galima sužinoti Virtualioje bibliotekoje
<http://vb.kaunokolegija.lt/>, pasirinkus išteklių Bibliotekos katalogas.

Knygų užsakymas internetu

Virtualioje bibliotekoje
<http://vb.kaunokolegija.lt/> prisijunkite ir pasirinkite išteklių Bibliotekos katalogas. Susiradę reikiamą knygą, paspauskite knygos vietos ir šifro nuorodą (pvz. KK biblioteka Atviras fondas (005 Bu-403). Atsivėrusio puslapio skiltyje Vietos ir užsakymai susiraskite laisvą (kito skaitytojo nepaimtą) egzempliorių (šalia knygos egzmplioriaus įrašo neturi būti nurodyta data) ir spauskite Užsakyti. Jeigu užsakysite paimtą knygą, stovėsite eilėje iki nurodytos datos.

Knygų skolinimasis

Bibliotekos knygos gali būti skolinamos savaitei, mėnesiui ar semestrui. Norint pasiskolinti knygas, reikia turėti asmens tapatybės kortelę arba studento pažymėjimą ir užfiksuoti knygų išdavimą savitarnos įrenginiu. Jeigu neturite minėtų dokumentų, tuomet skolinamas knygas ir savo pasą pateikite bibliotekininkui.

Knygų grąžinimas

Knygas galima grąžinti savitarnos įrenginiais bibliotekoje, o kai biblioteka nedirba – knygų grąžinimo įrenginiu prie bibliotekos įėjimo antrame aukšte.

Knygas būtina grąžinti bibliotekos paskyroje nurodytu laiku arba pratęsti grąžinimo laikotarpį, kitaip bus skaičiuojami delspinigiai.

Knygų grąžinimo datos pratęsimas

Knygų grąžinimo datos pratęsimas priklauso nuo knygų išdavimo laikotarpio:

 • savaitei išduodamas knygas galima pratęsti 3 kartus (po savaitę),
 • mėnesiui išduodamas knygas galima pratęsti 2 kartus (po mėnesį),
 • semestrui išduodamų knygų skaitytojas negali pratęsti savarankiškai, reikia kreiptis į bibliotekos darbuotoją.

Knygų grąžinimo laikotarpį galima pratęsti parašius el. paštu (biblioteka@go.kauko.lt) arba savo paskyroje, prisijungus prie Virtualios bibliotekos.

Kolegijos talpykla

Kauno kolegijos institucinėje talpykloje <http://dspace.kaunokolegija.lt> galima rasti kolegijos dėstytojų parengtus mokomuosius leidinius, kolegijos konferencijų leidinius ir studentų baigiamuosius darbus. 
Norėdami skaityti studentų baigiamuosius darbus, prisijunkite prie talpyklos su kolegijos el. pašto vardu iki @ ir slaptažodžiu.

Kompiuteriai bibliotekoje

Bibliotekoje galima naudotis savo nešiojamaisiais ir bibliotekos kompiuteriais:

 • Kompiuterių ir mokymų kambaryje (antras aukštas, 208 k.) – 8 kompiuteriai;
 • Komandinio darbo kambaryje (trečias aukštas, 307 k.) – vienas kompiuteris ir išmanioji lenta;
 • Individualaus darbo kambariuose (trečias aukštas, 308-312 k.) – 5 kompiuteriai;
 • Skaitytojų erdvėje trečiame aukšte – 12 kompiuteriai.

Kontaktai

Vadovė: dr. Lina Šarlauskienė
Vieta: Pramonės pr. 22A, Kaunas
El. paštas: biblioteka@go.kauko.lt
Telefonas: +370 (37) 751 132
Svetainė: https://biblioteka.kaunokolegija.lt

Konsultacijos

Bibliotekoje teikiamos konsultacijos ir mokymai studijų ir mokslo darbų rengimo, literatūros paieškos, citavimo ir sąrašų sudarymo, autorių teisių bei plagiato prevencijos, mokslinės komunikacijos temomis. Konsultacijos teikiamos el. paštu biblioteka@go.kauko.lt, visoje bibliotekoje ir Konsultavimo kambaryje. Išsamiau žr.: Mokymai ir konsultacijos.

Kopijavimas

Spausdinimo ir kopijavimo savitarnos įrenginiu galima naudotis Studijų centro (Pramonės pr. 22A), 402 kab. Išsami informacija pateikta prie savitarnos įrenginio.

Leidinių įsigijimas

Biblioteka nuolat papildoma naujais leidiniais. Poreikius atitinkanti ir kokybiška literatūra įsigyjama pagal teikiamas studijų programas. Įsigyjant naujus leidinius biblioteka bendradarbiauja su dėstytojais, studijų programų koordinatoriais, katedrų vedėjais bei fakultetų dekanais. Dėl reikiamų įsigyti knygų rašykite el. paštu: biblioteka@go.kauko.lt

Literatūros sąrašas

Literatūros sąrašas būtinas kiekviename studijų ir mokslo darbe. Jis pateikiamas darbo pabaigoje ir jame turi būti darbe naudotų šaltinių sąrašas, sudarytas pagal APA taisykles ir pateiktas abėcėlės tvarka. Kaip sudaryti literatūros sąrašą:

Informacijos šaltinių citavimas ir literatūros sąrašų sudarymas

APA 7 taikymo pavyzdžiai įvairioms šaltinių rūšims (parsisiųsti PDF formatu)

Mokymai

Pirmo kurso studentams kiekvieną rugsėjo mėn. organizuojami tradiciniai arba interaktyvūs mokymai apie bibliotekos paslaugas ir išteklius.

Visiems organizuojami tradiciniai ir/arba interaktyvūs grupiniai mokymai „Radau. Rašau. Cituoju.“ ir „Dirbtinio intelekto įrankių etiškas naudojimas studijų darbuose“. Juose teikiama praktinė informacija kaip rasti šaltinius rašto darbams, juos cituoti ir perfrazuoti, sudaryti literatūros sąrašą, apie kolegijos plagiato prevencijos sistemą bei teksto sutapties patikros įrankį Turnitin. Apie mokymus skelbiama bibliotekos naujienose ir el. paštu.

Dėl šių mokymų ir konsultacijų prašome kreiptis el. paštu: biblioteka@go.kauko.lt

Mokslinė komunikacija

Mokslinė komunikacija – mokslinės informacijos gyvavimo procesai, t. y. mokslinių tyrimų atlikimas, mokslinių rezultatų publikavimas, išsaugojimas ir sklaida, mokslinių publikacijų naudojimas ir vertinimas. Šie procesai aktualūs asmeninei mokslininko karjerai bei institucijų, šalies ar tarptautinių regionų mokslinės veiklos pripažinimui ir vertinimui. Išsamiau apie mokslinę komunikaciją: https://biblioteka.kaunokolegija.lt/mokslui/

Moksliniai žurnalai

Moksliniuose žurnaluose publikuojami moksliniai straipsniai, kuriuose pateikiami tyrimų rezultatai. Moksliniai žurnalai skiriasi savo kokybe bei vertinimu akademinėje aplinkoje. Moksliniai žurnalai turi būti leidžiami patikimo leidėjo, jų straipsniai turi būti recenzuojami, siekiama leidybos kokybės ir tarptautiškumo. Pastaruoju metu randasi „grobuoniškų“ leidinių, kurie imituoja mokslinius žurnalus. Todėl svarbu gebėti pasirinkti tinkamus mokslinius žurnalus straipsnių publikavimui arba jų naudojimui. Išsamiau apie tai mokomojoje medžiagoje Efektyvus elektroninių mokslo informacijos išteklių naudojimas.

Moksliniai straipsniai

Moksliniai straipsniai iš mokslinių žurnalų ar konferencijų leidinių yra vieni svarbiausių patikimos mokslinės informacijos šaltinių, kuriuose publikuojami naujausi tyrimų rezultatai. Juose pateikiama problema, apžvelgiami ankstesni problemos tyrimai, vykdytų tyrimų metodika, rezultatai ir išvados. Straipsniai turi aiškią struktūrą: įvadą, kuriame dažniausiai pateikiama trumpa pagrindinė informacija ir darbo tikslas, naudotų metodų, darbo rezultatų ir gautų duomenų aprašymas, pateikiamos išvados, kuriose aptariama rezultatų reikšmė ir vertė. Straipsnis visada turi santrauką ir cituotos literatūros sąrašą, sudarytą pagal žurnalo nustatytus reikalavimus.

Vertingesni straipsniai publikuojami recenzuojamuose ir tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose žurnaluose. Išsamiau apie tai mokomojoje medžiagoje Efektyvus elektroninių mokslo informacijos išteklių naudojimas.

Mokslinius straipsnius galima rasti duomenų bazėse arba paieškos sistemose: https://biblioteka.kaunokolegija.lt/istekliai/elektroniniai-istekliai/

Naujos knygos

Biblioteka nuolat įsigyja naujus leidinius. Apie juos galima sužinoti naujų knygų parodose, kurios rengiamos kartą per mėnesį.

Naujų knygų sąrašai siunčiami kolegijos el. paštu, juos taip pat galima rasti puslapyje: https://biblioteka.kaunokolegija.lt/istekliai/bibliotekos-knygos-ir-periodika/

Nuotolinės paslaugos

Biblioteka teikia interaktyvias paslaugas ir nuotolinę prieigą prie el. išteklių. Išsami informacija puslapyje Nuotolinės paslaugos.

Pamestos knygos

Jeigu pametėte bibliotekos knygą, reikia nupirkti kitą knygą iš šio sąrašo: Knygų sąrašas už pamestas knygas (2024 06 12)

Paslaugos individualiųjų poreikių turintiems asmenims

Bibliotekoje galima naudotis specialiais įrenginiais ir programomis, skirtomis studentams su klausos ar regos negalia bei sutrikimais. Išsami informacija apie tai puslapyje Paslaugos individualiųjų poreikių turintiems asmenims.

Parodos

Bibliotekos erdvėse nuolat vyksta Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto dėstytojų, studentų, absolventų ir kitų asmenų meno darbų parodos. Bibliotekoje taip pat organizuojamos meninių knygų, knygos meno, įvairios teminės parodos. Per metus rengiama apie 30 knygų parodų, 6-7 meno parodos, keletas įvairių teminių parodų.
Apie visas bibliotekoje vykstančias parodas informacija teikiama bibliotekos naujienose ir puslapyje Parodos. Dėl meno parodų organizavimo reikėtų kreiptis į bibliotekos darbuotoją Egidiją Seikauskienę (egidija.seikauskiene@go.kauko.lt).

Periodiniai leidiniai

Biblioteka prenumeruoja keliasdešimt spausdintų periodinių leidinių: Periodikos sąrašas 2024

Biblioteka prenumeruoja 16 tūkstančių viso teksto mokslinių žurnalų duomenų bazėse. Taip pat galima prieiga prie atvirosios prieigos periodinių leidinių. Išsamiau apie tai: https://biblioteka.kaunokolegija.lt/istekliai/elektroniniai-istekliai/

Plagiato prevencija

Studijuojant, atliekant tyrimus, rašant studijų ar mokslo darbus, naudojant kitų autorių kūrinius būtina laikytis akademinės etikos principų, autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatų. Plagijavimas yra viena iš akademinių nusižengimų ir gali būti viena iš įstatymų pažeidimo rūšių. Jeigu šaltiniai naudojami netinkamai ar darbas rašomas nesavarankiškai, gali būti nustatytas plagijavimo atvejis ir grėsti akademinių nusižengimų nuobaudos. Jeigu nustatomi autorių teisių pažeidimai, gali būti taikomos LR administracinių teisės pažeidimų kodekso, LR baudžiamojo kodekso priemonės. Išsamiau: Kauno kolegijos Akademinės etikos kodeksas; Lietuvos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba.

Kauno kolegija taiko akademinės etikos principus, siekia ugdyti kolegijos bendruomenės atsakomybę bei akademinį raštingumą, taiko plagiato prevencijos sistemą studijų ir mokslo veikloje.

Trumpi patarimai, kaip išvengti plagiato.

Išsami informacija puslapyje Plagiato prevencija.

Prieiga prie duomenų bazių

Kolegijos el. knygomis ir studentų baigiamaisiais darbais galima naudotis kolegijos talpykloje http://dspace.kaunokolegija.lt prisijungus su kolegijos el. pašto vardu iki @ ir slaptažodžiu.

Prenumeruojamomis duomenų bazėmis galima naudotis kolegijoje arba namuose. Žiūrėkite Elektroniniai ištekliai srityje Prenumeruojami ištekliai duomenų bazėse arba prisijunkite savo kompiuteryje prie kolegijos tinklo per VPN (kaip prisijungti: https://www.kaunokolegija.lt/it-gidai/).

Programinė įranga bibliotekoje

Visuose kompiuteriuose įdiegtos pagrindinės programos (MS Word, PowerPoint, Excel ir kt.). Kokios specialios kompiuterinės programos studijoms ir mokslui įdiegtos kompiuteriuose, sužinosite šiame puslapyje: https://biblioteka.kaunokolegija.lt/paslaugos/kompiuteriai-ir-irenginiai/

Publikacijų registravimas ir sąrašai

Kolegijos dėstytojai gali savarankiškai registruoti publikacijas ir gauti sąrašus eLABa publikacijų duomenų bazėje <https://www.elaba.lt>, prisijungę su kolegijos el. pašto prisijungimu arba teikti registruoti bibliotekai. Išsami informacija puslapyje: https://biblioteka.kaunokolegija.lt/mokslui/. Norėdami pasikonsultuoti, kreipkitės į Ramunę Bernotę.

Rašto darbų rengimas

Rašant studijų ir mokslo darbus, labai svarbu žinoti reikalavimus darbams rengti, pasirinkti tinkamus informacijos šaltinius, žinoti šaltinių paieškos vietas, tinkamai naudoti šaltinius, juos cituoti ir sudaryti literatūros sąrašus, rengti studijų darbus pagal akademinės etikos nuostatas.

Išsami informacija puslapyje: Kaip rašyti darbus?

Rašto darbų įforminimas

Studijų rašto darbai privalo būti įforminti pagal Kauno kolegijos reikalavimus. Norint tinkamai įforminti rašto darbus turite naudotis:

Išsami informacija puslapyje: Kaip rašyti darbus?

Savitarnos įrenginiai

Knygų skolinimosi ir grąžinimo savitarnos įrenginiais galima naudotis bibliotekos antrame ir trečiame aukšte. Kai biblioteka nedirba, galima pasinaudoti knygų grąžinimo įrenginiu prie bibliotekos įėjimo antrame aukšte.

Spausdinimo ir kopijavimo savitarnos įrenginiu galima naudotis Studijų centro (Pramonės pr. 22A), 402 kab. Išsami informacija pateikta prie savitarnos įrenginio.

Skenavimas

Skenavimo įrenginiu galima naudotis bibliotekos mokymų kambaryje (208 kab.).

Spausdinimas

Spausdinimo ir kopijavimo savitarnos įrenginiu galima naudotis Studijų centro (Pramonės pr. 22A), 402 kab. Išsami informacija pateikta prie savitarnos įrenginio.

Stalo žaidimai

Bibliotekoje yra stalo žaidimų, su kuriais galima žaisti tiek bibliotekoje, tiek skolintis į namus. Žaidžiant stalo žaidimus, svarbu laikytis atsakingo jų naudojimo taisyklių – saugoti žaidimų detales, neišmėtyti jų ir grąžinti žaidimus tokios būklės, kokios jie buvo paskolinti.

Visą žaidimų sąrašą rasti ir juos užsisakyti galima Virtualioje bibliotekoje.

Standartai

Standartas – pripažintos standartizacijos institucijos priimtas dokumentas, kuris nustato bendram ir daugkartiniam naudojimui tinkančias taisykles, bendruosius principus ar charakteristikas ir yra skirtas įvesti optimalią tvarką tam tikroje srityje.

Lietuvos standartizacijos departamento standartus galima rasti Virtualioje bibliotekoje <http://vb.kaunokolegija.lt> paspaudus Standartų paieška ir atsiversti prisijungus su kolegijos el. pašto prisijungimu.

Išsamiau apie standartus ir kitus šaltinius mokomojoje medžiagoje Efektyvus elektroninių mokslo informacijos išteklių naudojimas.

Studentų baigiamieji darbai

Kauno kolegijos studentų baigiamuosius darbus galima rasti kolegijos institucinėje talpykloje <http://dspace.kaunokolegija.lt> prisijungus su kolegijos el. pašto vardu iki @ ir slaptažodžiu. 

Lietuvos studentų baigiamuosius darbus galima rasti eLABa virtualioje bibliotekoje. Jokio prisijungimo nėra, prieiga prie kai kurių darbų yra ribota pagal institucijų nustatytą laikotarpį.

Teisės aktai

Infolex – kolegijoje prenumeruojamas teisės portalas. Duomenų baze galima naudotis bibliotekoje (208 kab.). Teisės studijų programos studentams galima prieiga su slaptažodžiu.

Atvirosios prieigos ištekliai: Lietuvos teisės aktų registras, EUR-Lex.

Universali dešimtainė klasifikacija (UDK)

UDK yra tarptautinė, sisteminė, visas žinių sritis aprėpianti bibliotekinė klasifikacija. Ji naudojama bibliotekose norint sudėti lentynose knygas pagal temas.

UDK turi 10 pagrindinių skyrių, kurie turi poskyrius. Skyriai ir poskyriai turi savo numerius. Klasifikacija sudaryta hierarchiniu principu, skaidant žinių sritis nuo bendriausių iki joms priklausančių dalinių. Pirmasis UDK numerio skaičius nurodo pagrindinį skyrių, kiti jam priklausančius (pvz. 3 – Visuomenės mokslai, 33 – Ekonomika).

Kolegijos bibliotekoje ant lentynų rasite užrašus su toje lentynoje esančių knygų UDK numeriais ir temomis. Lentynų poskyriuose knygos pirmiausia sudėtos lietuvių kalba, po to – užsienio kalbomis ir vėliau vadovėliai. Kaip sudėtos knygos lentynose galite pažiūrėti bibliotekos žemėlapyje paspaudę ant lentynos: https://biblioteka.kaunokolegija.lt/map/

Virtualioje bibliotekoje įrašę UDK numerį su žvaigždute (pvz., 005*), rasite bibliotekoje esančias tos temos (pvz., vadybos) knygas. UDK skyrių temos ir potemės: http://www.udcsummary.info/

Virtuali biblioteka

Tai vieno langelio principu veikianti paieškos sistema <http://vb.kaunokolegija.lt>, kurioje galima rasti studijų ir mokslo šaltinius iš įvairių išteklių:

 • bibliotekos el. katalogo,
 • kolegijos publikacijų duomenų bazės,
 • kolegijos prenumeruojamų duomenų bazių,
 • atvirosios prieigos išteklių,
 • rasti nuorodas į Lietuvos standartus ir kt.

Norėdami naudotis prenumeruojamais ištekliais, bibliotekos paskyra ar užsakyti knygas internetu, turite prisijungti su kolegijos el. pašto vardu iki @ ir slaptažodžiu.

Daugiau informacijos: Paieškos vartai.