Ištekliai pagal temas

 

Šiame puslapyje rasite studijų kryptims ir programoms aktualius el. šaltinių paieškos rekomendacijų sąrašus:

  • paieškos rekomendacijos sugrupuotos pagal šaltinių rūšis (knygos, moklso žurnalai ir straipsniai, bei kt.) ir pagal išteklių prieigą (prenumeruojaose duomenų bazėse ar atviruosiuose ištekliuose);
  • paieškai naudojami platesni pasirinktos tematikos paieškos reikšminiai žodžiai kaip paieškos pavyzdys. Nurodytuose ištekliuose visada galima pasirinkti tikslesnius ir konkrečiai temai reikalingus paieškos žodžius;
  • paspaudus ant nuorodų atsivers nurodytų išteklių sąrašai, arba paieškos rezultatai pasirinktame ištekliuje, arba konkretus nurodytas šaltinis (pvz. el. knyga).

Šiuose sąrašuose rasite tik el. šaltinių paieškos rekomendacijas. Informaciją apie spausdintus leidinius žiūrėkite el. kataloge: http://kk.library

Apskaita (BA)

El. šaltiniai studijų krypties Apskaita studijų programai Buhalterinė apskaita:

 

Burnos priežiūra (BH, OP, DT)

El. šaltiniai studijų krypties Burnos priežiūra studijų programoms Burnos higiena, Dantų technologija, Odontologinė priežiūra:

Dailė (DP)

El. šaltiniai studijų krypties Dailė studijų programoms Stiklo, keramikos, odos, tekstilės menas:

Informacija bus papildyta vėliau.

Dizainas (DZ, DIV, DA, DM)

El. šaltiniai studijų krypties Dizainas studijų programoms Dizainas, Įvaizdžio dizainas, Aprangos dizainas, Mados dizainas:

Informacija bus papildyta vėliau.

Elektronikos inžinerija (IS)

El. šaltiniai studijų krypties Elektronikos inžinerija studijų programai Išmanosios sistemos:

Informacija bus papildyta vėliau.

Elektros inžinerija (AR)

El. šaltiniai studijų krypties Elektros inžinerija studijų programai Automatika ir robotika:

Farmacija (FK)

El. šaltiniai studijų krypties Farmacija studijų programai Farmakotechnika:

Informacija bus papildyta vėliau.

Finansai (FN)

El. šaltiniai studijų krypties Finansai studijų programai Finansai:

 

Gamybos inžinerija (PDI)

El. šaltiniai studijų krypties Gamybos inžinerija studijų programai Pramoninio dizaino inžinerija:

Informacija bus papildyta vėliau.

Informacijos sistemos (IFS)

El. šaltiniai studijų krypties Informacijos sistemos studijų programai Informacinės finansų sistemos:

Informacija bus papildyta vėliau.

Informatikos inžinerija (MM, KT)

El. šaltiniai studijų krypties Informatikos inžinerija studijų programoms Multimedijos technologija, Kompiuterinių tinklų administravimas:

 

Kalbos studijos (AKRV)

El. šaltiniai studijų krypties Kalbos studijos studijų programai Anglų kalba ryšiams su visuomene:

Informacija bus papildyta vėliau.

Komunikacija (TK)

El. šaltiniai studijų krypties Komunikacija studijų programai Taikomoji komunikacija:

Informacija bus papildyta vėliau.

Kosmetologija (MK)

El. šaltiniai studijų krypties Kosmetologija studijų programai Kosmetologija:

Informacija bus papildyta vėliau.

Maisto technologijos (MT, MSK)

El. šaltiniai studijų krypties Maisto technologijos studijų programoms Maisto technologija, Maisto sauga ir kokybė:

Informacija bus papildyta vėliau.

Matavimų inžinerija (GD)

El. šaltiniai studijų krypties Matavimų inžinerija studijų programai Geodezija:

Informacija bus papildyta vėliau.

Medicinos technologijos (BD, RD)

El. šaltiniai studijų krypties Medicinos technologijos studijų programoms Biomedicinos diagnostika, Radiologija:

Informacija bus papildyta vėliau.

Medijų menas (MMF)

El. šaltiniai studijų krypties Medijų menas studijų programai Fotografija:

Informacija bus papildyta vėliau.

Medžiagų technologijos (GSM, MB, IP, RT)

El. šaltiniai studijų krypties Medžiagų technologijos studijų programoms Grafinės ir skaitmeninės medijos, Baldų ir medienos dirbinių gamyba, Reklamos technologija:

Meno objektų restauravimas (DR)

El. šaltiniai studijų krypties Meno objektų restauravimas studijų programai Dailės kūrinių konservavimas ir restauravimas:

Informacija bus papildyta vėliau.

Mityba (DE)

El. šaltiniai studijų krypties Mityba studijų programai Dietetika:

Informacija bus papildyta vėliau.

Pedagogika (IPU)

El. šaltiniai studijų krypties Pedagogika studijų programai Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas:

Informacija bus papildyta vėliau.

Programų sistemos (PS)

El. šaltiniai studijų krypties Programų sistemos studijų programai Programų sistemos:

Informacija bus papildyta vėliau.

Reabilitacija (KN, ET)

El. šaltiniai studijų krypties Reabilitacija studijų programoms Kineziterapija, Ergoterapija:

Informacija bus papildyta vėliau.

Rinkodara (PM)

El. šaltiniai studijų krypties Rinkodara studijų programai Pardavimai ir marketingas:

Slauga ir akušerija (BPS, AK)

El. šaltiniai studijų krypties Slauga ir akušerija studijų programai Bendrosios praktikos slauga, Akušerija:

Informacija bus papildyta vėliau.

Socialinis darbas (SD)

El. šaltiniai studijų krypties Socialinis darbas studijų programai Socialinis darbas:

Informacija bus papildyta vėliau.

Teisė (TS)

El. šaltiniai studijų krypties Teisė studijų programai Teisė:

Informacija bus papildyta vėliau.

Turizmas ir poilsis (TV, SPV)

El. šaltiniai studijų krypties Turizmas ir poilsis studijų programoms Turizmo ir viešbučių vadyba, Sveikatingumo ir spa paslaugų vadyba:

Vadyba (SV, AD, KLV)

El. šaltiniai studijų krypties Vadyba studijų programoms Sporto vadyba, Įstaigų ir įmonių administravimas, Kultūros ir laisvalaikio vadyba:

Verslas (VV, LO, TRV)

El. šaltiniai studijų krypties Verslas studijų programoms Verslo vadyba, Logistika, Tarptautinis verslas:

Vertimas (VAK)

El. šaltiniai studijų krypties Vertimas studijų programai Verslo anglų kalba:

Informacija bus papildyta vėliau.

Viešasis maitinimas (GAM)

El. šaltiniai studijų krypties Viešasis maitinimas studijų programai Gastronomija ir maitinimo organizavimas:

Informacija bus papildyta vėliau.

Žemės ūkis (AT)

El. šaltiniai studijų krypties Žemės ūkis studijų programai Agroverslų technologijos:

Informacija bus papildyta vėliau.