Ištekliai pagal temas

Šiame puslapyje rasite studijų kryptims ir programoms aktualius el. šaltinių paieškos rekomendacijų sąrašus:

  • paieškos rekomendacijos sugrupuotos pagal šaltinių rūšis (knygos, mokslo žurnalai ir straipsniai, bei kt.) ir pagal išteklių prieigą (prenumeruojamose duomenų bazėse ar atviruosiuose ištekliuose);
  • paieškai naudojami platesni pasirinktos tematikos paieškos reikšminiai žodžiai, kaip paieškos pavyzdys. Nurodytuose ištekliuose visada galima pasirinkti tikslesnius ir konkrečiai temai reikalingus paieškos žodžius;
  • paspaudus ant nuorodų atsivers nurodytų išteklių sąrašai, arba paieškos rezultatai pasirinktame ištekliuje, arba konkretus nurodytas šaltinis (pvz. el. knyga).

Šiuose sąrašuose rasite tik el. šaltinių paieškos rekomendacijas. Informaciją apie spausdintas knygas ir kitus bibliotekoje turimus leidinius galima sužinoti Virtualioje bibliotekoje <http://vb.kaunokolegija.lt/> pasirinkus išteklių Bibliotekos katalogas.

Apskaita (AP)

El. šaltiniai studijų krypties Apskaita studijų programoms Apskaita:

Apskaita

Burnos priežiūra (BH, OP, DT)

El. šaltiniai studijų krypties Burnos priežiūra studijų programoms Burnos higiena, Dantų technologija, Odontologinė priežiūra:

Burnos higiena

Dantų technologija

Odontologinė priežiūra

Burnos priežiūros išteklių vaizdo įrašas

Dailė (DP)

El. šaltiniai studijų krypties Dailė studijų programoms Objektinis menas:

Objektinis menas

Dizainas (DZ, DIV, DM)

El. šaltiniai studijų krypties Dizainas studijų programoms Dizainas, Mados dizainas, Įvaizdžio dizainas:

Dizainas

Mados dizainas

Įvaizdžio dizainas

Elektronikos inžinerija (SE)

El. šaltiniai studijų krypties Elektronikos inžinerija studijų programai Skaitmeninė elektronika:

Skaitmeninė elektronika

Elektros inžinerija (AR)

El. šaltiniai studijų krypties Elektros inžinerija studijų programai Automatika ir robotika:

Automatika ir robotika

Automatikos ir robotikos išteklių vaizdo įrašas

Farmacija (FK)

El. šaltiniai studijų krypties Farmacija studijų programai Farmakotechnika:

Farmakotechnika

Finansai (FN)

El. šaltiniai studijų krypties Finansai studijų programai Finansai:

Finansai

Gamybos inžinerija (PDI)

El. šaltiniai studijų krypties Gamybos inžinerija studijų programai Pramoninio dizaino inžinerija:

Pramoninio dizaino inžinerija

Informacijos sistemos (FT)

El. šaltiniai studijų krypties Informacijos sistemos studijų programai Finansų technologijos:

Finansų technologijos

Informatikos inžinerija (MM, KT)

El. šaltiniai studijų krypties Informatikos inžinerija studijų programoms Multimedijos technologija, Kibernetinės sistemos ir sauga, Sistemų administravimas, Grafinių vartotojų sąsajų kūrimas:

Multimedijos technologija

Kibernetinės sistemos ir sauga

Sistemų administravimas

Grafinių vartotojų sąsajų kūrimas

 

Kalbos studijos (AKRV)

El. šaltiniai studijų krypties Kalbos studijos studijų programai Anglų kalba ryšiams su visuomene:

Anglų kalba ryšiams su visuomene

Komunikacija (TK)

El. šaltiniai studijų krypties Komunikacija studijų programai Taikomoji komunikacija:

Taikomoji komunikacija

Kosmetologija (MK)

El. šaltiniai studijų krypties Kosmetologija studijų programai Kosmetologija:

Kosmetologija

Maisto technologijos (MT, MSK)

El. šaltiniai studijų krypties Maisto technologijos studijų programoms Maisto technologija, Maisto sauga ir kokybė:

Maisto technologijos

Maisto sauga ir kokybė

Matavimų inžinerija (GD)

El. šaltiniai studijų krypties Matavimų inžinerija studijų programai Geodezija:

Geodezija

Medicinos technologijos (BD, RD)

El. šaltiniai studijų krypties Medicinos technologijos studijų programoms Biomedicinos diagnostika, Radiologija, Skubioji medicinos pagalba:

Biomedicinos diagnostika

Radiologija

Skubioji medicinos pagalba

Medicinos technologijų išteklių vaizdo įrašas

Medijų menas (MMF)

El. šaltiniai studijų krypties Medijų menas studijų programai Fotografija:

Fotografija

Medžiagų technologijos (GSM, BGT, KIN)

El. šaltiniai studijų krypties Medžiagų technologijos studijų programoms Grafinės ir skaitmeninės medijos, Baldų gamybos technologijos, Kūrybinių industrijų technologijos:

Grafinės ir skaitmeninės medijos

Baldų gamybos technologijos

Kūrybinių industrijų technologijos

Meno objektų restauravimas (DR)

El. šaltiniai studijų krypties Meno objektų restauravimas studijų programai Dailės kūrinių konservavimas ir restauravimas:

Dailės kūrinių konservavimas ir restauravimas

Mityba (DE)

El. šaltiniai studijų krypties Mityba studijų programai Dietetika:

Dietetika

Mitybos išteklių vaizdo įrašas

Pedagogika (IPU)

El. šaltiniai studijų krypties Pedagogika studijų programai Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas:

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Programų sistemos (PS)

El. šaltiniai studijų krypties Programų sistemos studijų programai Programų sistemos:

Programų sistemos

Reabilitacija (KN, ET)

El. šaltiniai studijų krypties Reabilitacija studijų programoms Kineziterapija, Ergoterapija:

Kineziterapija

Ergoterapija

Rinkodara (PM)

El. šaltiniai studijų krypties Rinkodara studijų programai Pardavimai ir marketingas:

Pardavimai ir marketingas

Pardavimų ir marketingo išteklių vaizdo įrašas

Slauga ir akušerija (BPS, AK)

El. šaltiniai studijų krypties Slauga ir akušerija studijų programai Bendrosios praktikos slauga, Akušerija:

Bendrosios praktikos slauga

Akušerija

Socialinis darbas (SD)

El. šaltiniai studijų krypties Socialinis darbas studijų programai Socialinis darbas:

Socialinis darbas

Teisė (TS)

El. šaltiniai studijų krypties Teisė studijų programai Teisė:

Teisė

Turizmas ir poilsis (TV, SPV)

El. šaltiniai studijų krypties Turizmas ir poilsis studijų programoms Turizmo ir viešbučių vadyba, Sveikatingumo ir SPA paslaugų vadyba:

Turizmo ir viešbučių vadyba

Sveikatingumo ir SPA paslaugų vadyba

Vadyba (SV, AD, KLV)

El. šaltiniai studijų krypties Vadyba studijų programoms Sporto vadyba, Įstaigų ir įmonių administravimas, Kultūros ir laisvalaikio vadyba:

Sporto vadyba

Įstaigų ir įmonių administravimas

Kultūros ir laisvalaikio vadyba

Verslas (LO, TRV)

El. šaltiniai studijų krypties Verslas studijų programoms Logistika, Tarptautinis verslas:

Logistika

Tarptautinis verslas

Vertimas (VAK)

El. šaltiniai studijų krypties Vertimas studijų programai Verslo anglų kalba:

Verslo anglų kalba

Vertimo išteklių vaizdo įrašas

Viešasis maitinimas (GAM)

El. šaltiniai studijų krypties Viešasis maitinimas studijų programai Gastronomija ir maitinimo organizavimas:

Gastronomija ir maitinimo organizavimas

Žemės ūkis (AT)

El. šaltiniai studijų krypties Žemės ūkis studijų programai Agroverslų technologijos:

Agroverslų technologijos