Paieškos vartai

Kauno kolegijos Virtuali biblioteka

Kauno kolegijos Virtuali biblioteka  <http://vb.kaunokolegija.lt> yra vieno langelio principu veikianti paieškos sistema, kurioje galima rasti studijų ir mokslo šaltinius iš įvairių išteklių:

  • bibliotekos el. katalogo,
  • kolegijos publikacijų duomenų bazės,
  • LST standartų katalogo,
  • kolegijos prenumeruojamų duomenų bazių.

Norint ieškoti atskiruose ištekliuose, galite pasirinkti paiešką tik juose. Jeigu norite sužinoti prenumeruojamų knygų ar mokslinių žurnalų pavadinimus pagal temas, pasirinkite E. knygos arba E. žurnalai. Virtualioje bibliotekoje galima greitai rasti studijoms ir mokslui tinkamus šaltinius, bei naudotis šaltinių citavimo paslauga. Tereikia šalia surasto šaltinio spragtelėti cituoti.

Prisijungę Virtualioje bibliotekoje prie savo paskyros su kolegijos el. pašto vardu iki @ ir slaptažodžiu, galite:

  • užsakyti bibliotekos knygas, pasižiūrėti pasiskolintų knygų sąrašą bei jų grąžinimo datą, pratęsti knygų grąžinimo laikotarpį;
  • atverti knygas, straipsnius ir kitus šaltinius iš kolegijos prenumeruojamų duomenų bazių.

Virtualioje bibliotekoje bibliotekos katalogas susietas su bibliotekos interaktyviu žemėlapiu. Virtualioje bibliotekoje suradę kolegijos bibliotekos knygą ir spragtelėję vietos nuorodą, interaktyviame žemėlapyje matysite lentyną, kurioje padėta reikiama knyga.

eLABa virtualioji biblioteka

eLABa virtualioje bibliotekoje <http://www.lvb.lt> yra Lietuvos akademiniai ištekliai (moksliniai straipsniai, disertacijos, knygos, studentų baigiamieji darbai ir kt.) ir užsienio atvirosios prieigos ištekliai. Spragtelėję prie paieškos išteklių laukelio „Lietuvos ir užsienio nemokami ištekliai“, galite pasirinkti paieškos išteklius pagal savo poreikius. Tuomet paieška bus atliekama tik pasirinktame paieškos ištekliuje. Atskiri paieškos ištekliai apibūdinti LVB paieškos išteklių sąraše. Šioje sistemoje nerasite akademinėse institucijose prenumeruojamų duomenų bazių ar institucijose ribotos prieigos elektroninių išteklių, negalėsite užsisakyti surastų leidinių arba naudotis kitomis tik registruotiems skaitytojams skirtomis funkcijomis. Norėdami rasti visus institucijos prenumeruojamus ar ribotos prieigos elektroninius išteklius, užsisakyti surastus leidinius, naudotis kitomis tik institucijos bibliotekos skaitytojams skirtomis funkcijomis, turite prisijungti prie savo institucijos virtualiosios bibliotekos.

Semantic Scholar

Semantic Scholar <https://www.semanticscholar.org/> yra mokslinės informacijos paieškos sistema, kurioje galima rasti įvairių rūšių mokslinius šaltinius (mokslinius straipsnius, knygas, disertacijas ir kt.). Paieškos sistemoje galima atlikti paiešką ir rasti šaltinius įvairiomis kalbomis. Šaltiniai gali būti surandami iš atvirosios prieigos ar licencijuojamų (mokamų) išteklių. Semantic Scholar paieškos sistema yra patogi naudotojams, nes leidžia tikslinti paiešką pagal įvairius kriterijus ir taip išskirti tinkamiausius straipsnius mokslinių darbų rengimui.

Google Scholar

Google Scholar <https://scholar.google.lt/> yra mokslinės informacijos paieškos sistema, kurios dėka galima rasti įvairių rūšių mokslinius šaltinius (mokslinius straipsnius, knygas, disertacijas ir kt.). Galima atlikti paiešką ir rasti šaltinius įvairiomis kalbomis. Šaltiniai gali būti surandami iš atvirosios prieigos ar licencijuojamų (mokamų) išteklių. Todėl kai kurie šaltiniai gali būti neprieinami arba gali būti paprašyta sumokėti mokestį. Jeigu paieška atliekama esant akademinės institucijos tinkle, tuomet galima atverti surastus šaltinius iš tos institucijos licencijuotų (prenumeruojamų) duomenų bazių.

PubMed Central

PubMed Central <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed> yra medicinos srities informacijos šaltinių paieškos sistema. Galima atsirinkti atvirosios prieigos mokslinius šaltinius, naudotis MeSH medicinos terminų tezauru ir kt.