Prieiga prie el. išteklių

Kolegijos dėstytojai ir studentai gali skaityti virš 174 tūkst. elektroninių knygų ir  apie 16 tūkst. mokslinių žurnalų iš 11 tarptautinių prenumeruojamų duomenų bazių (EBSCO Publishing, EBSCO ebooks, Taylor&Francis, Emerald Management), taip pat virš 3 tūkst. lietuviškų el. vadovėlių iš trijų (VGTU, KTU, VitaeLitera) prenumeruojamų duomenų bazių, teisės aktais Infolex duomenų bazėje ir virš 20 tūkst. LST el. standartų.

Reikalingų el. šaltinių paiešką galima atlikti atskirose duomenų bazėse (žr. IŠTEKLIAI) arba kolegijos Virtualioje bibliotekoje https://vb.kaunokolegija.lt/.

Prenumeruojamomis duomenų bazėmis studentai ir darbuotojai gali naudotis kolegijoje bei namuose, prisijungę su kolegijos el. pašto vardu ir slaptažodžiu:

Biblioteka taip pat atrenka ir siūlo geriausius Lietuvos ir užsienio atvirosios prieigos išteklius, kuriuos galima rasti Virtualioje bibliotekoje.