Mokymai ir konsultacijos

Biblioteka rūpinasi kolegijos bendruomenės informacinio ir akademinio raštingumo ugdymu, skatina laikytis akademinės etikos principų. Bibliotekos darbuotojai rengia mokomąją medžiagą, konsultuoja ir organizuoja mokymus bei seminarus studijų ir mokslo darbų darbų rengimo, literatūros paieškos, citavimo ir sąrašų sudarymo, autorių teisių bei plagiato prevencijos, mokslinės komunikacijos temomis.

Mokymai ir konsultacijos studentams

Pirmo kurso studentams kiekvieną rugsėjo mėn. organizuojami tradiciniai arba interaktyvūs mokymai apie bibliotekos paslaugas ir išteklius, supažindinama kaip pasiskolinti ir grąžinti bibliotekos knygas, naudotis el. ištekliais ir kt. Informacija teikiama bibliotekos naujienose ir kolegijos bendruomenei el. paštu. Jeigu studentai ir dėstytojai negauna bibliotekos naujienų el. paštu, reikia kolegijos pašto nustatymuose pasirinkti grupę Bibliotekos naujienos.

Visiems studentams ir norintiems dėstytojams organizuojami tradiciniai ir/arba interaktyvūs grupiniai mokymai „Informacijos šaltinių paieška“, „Literatūros analizė ir šaltinių citavimas”, „Studijų rašto darbų maketavimas“. Juose teikiama praktinė informacija kaip rasti šaltinius rašto darbams, juos cituoti ir perfrazuoti, sudaryti literatūros sąrašą, apie kolegijos plagiato prevencijos sistemą bei teksto sutapties patikros įrankį Turnitin. Apie organizuojamus mokymus skelbiama bibliotekos naujienose ir el. paštu, mokymai vyksta kiekvieną mėnesį, išskyrus vasarą.

Dėl mokymų ir konsultacijų prašome rašyti el.paštu: biblioteka@go.kauko.lt

Išsami mokomoji medžiaga pateikta kolegijos Moodle kurse Akademinis raštingumas: https://moodle.kauko.lt/course/view.php?id=3491

Seminarai, mokymai ir konsultacijos dėstytojams

Dėstytojai ir darbuotojai konsultuojami bibliotekoje mokslinės informacijos paieškos, informacijos šaltinių citavimo, mokslinių straipsnių publikavimo ir registravimo, leidinių leidybos, plagiato prevencijos, autorių teisių, mokslinių publikacijų vertinimo, atvirosios prieigos ir kitais klausimais.

Dėstytojams nuolat organizuojami mokymai ir seminarai: 

  • Mokslinės informacijos naudojimas;
  • Plagiato prevencija ir patikra;
  • Autorių teisės ir intelektinė nuosavybė;
  • Mokslinių tyrimų sklaida;
  • Publikacijų vertinimas ir įregistravimas.

Dėstytojai ir kiti darbuotojai daug informacijos šiais klausimais gali rasti bibliotekos svetainės naujienose, bibliotekos puslapyje Mokslinė komunikacija: https://biblioteka.kaunokolegija.lt/aktualu/moksline-komunikacija ir kolegijos intranete: https://intranet.kauko.lt/

Seminarus ir mokymus kolegijos darbuotojams organizuoja bei apie mokymus skelbia kolegijos Kompetencijų centras. Dėl dėstytojų konsultacijų ir seminarų reikėtų kreiptis į bibliotekos vadovę Liną Šarlauskienę.

Dėstytojams ir kitiems darbuotojams seminarus nuolat siūlo tarptautiniai mokslo leidinių leidėjai. Taylor & Francis seminarai: https://authorservices.taylorandfrancis.com/researcher-webinar-series

Mokomoji medžiaga internete

Bibliotekos atmintinė pirmakursiui: Bibliotekos atmintinė 2022

Bibliotekos gidas kaip naudotis paslaugomis ir ištekliais: Bibliotekos gidas 2023

Akademinis raštingumas: mokomoji medžiaga Moodle aplinkoje kolegijos bendruomenei: Akademinis raštingumas

Bibliotekos Youtube mokomieji filmukai: Mokomieji filmukai

El. leidiniai:

Kita mokomoji medžiaga internete:

Vaizdiniai patarimai