Bibliotekos knygos ir periodika

Kolegijos bibliotekoje yra apie 27 tūkst. pavadinimų ir 96 tūkst. egzempliorių spausdintų dokumentų. Biblioteka turtinga įvairių rūšių informacijos ištekliais (vadovėliai, mokslinė ir mokomoji, asmenybės ugdymosi, laisvalaikio ir kita literatūra), kurie dėliojami pagal UDK temas ir potemes. Bibliotekoje naudojamos automatizuotos bibliotekinės sistemos ir įrenginiai.
*Apie bibliotekos knygų paiešką, skolinimą ir grąžinimą žr. kitame puslapyje PASLAUGOS – Knygų skolinimas.

Leidinių įsigijimas

Biblioteka nuolat papildoma naujais leidiniais. Per metus įsigyjama virš tūkstančio leidinių egzempliorių, prenumeruojamas 31 spausdintas periodinis leidinys (laikraščiai, profesiniai ir moksliniai žurnalai). Poreikius atitinkanti ir kokybiška literatūra atrenkama ir įsigyjama pagal studijų sritis, teikiamas studijų programas bei kolegijos bendruomenės poreikius. Įsigyjant naujus leidinius biblioteka bendradarbiauja su dėstytojais, studijų programų koordinatoriais bei fakultetų dekanais.

Naujos knygos

Naujai gautus leidinius galima rasti periodiškai bibliotekoje organizuojamose naujų knygų parodose. Naujų knygų sąrašai siunčiami kolegijos bendruomenei el. paštu.

2020 m. naujų knygų sąrašai: 2020 sausis-vasaris, 2020 kovas-gegužė, 2020 birželis-rugpjūtis, 2020 rugsėjis, 2020 spalis, 2020 lapkritis-gruodis.

2021 m. naujų knygų sąrašai: 2021 sausis, 2021 gegužė, 2021 liepa, 2021 rugsėjis, 2021 spalis-gruodis.

2022 m. naujų knygų sąrašai: 2022 sausis-kovas, 2022 balandis, 2022 dovanotos knygos, 2022 gegužė-liepa, 2022 rugsėjis.

2023 m. naujų knygų sąrašai: 2023 dovanotos knygos, 2023 sausis-vasaris, 2023 kovas-balandis, 2023 gegužė-birželis, 2023 liepa-rugsėjis, 2023 spalis-lapkritis.

2024 m. naujų knygų sąrašai: 2024 sausis-kovas, 2024 balandis-gegužė.

Specialybės žurnalai ir laikraščiai

Prenumeruojamų žurnalų ir kitų periodinių leidinių sąrašas: Periodikos sąrašas 2024.

Bibliotekinė sistema ir įrenginiai

Bibliotekoje leidiniams registruoti, atlikti paiešką, vykdyti apskaitą ir skolinti knygas vartotojams yra naudojamos modernios tarptautinės bibliotekinės programos Alma ir Primo VE. Bibliotekos vartotojai gali naudotis bibliotekos Virtualia biblioteka knygų paieškai, užsakymui, grąžinimo laiko pratęsimui internetu, gauti priminimus, peržiūrėti savo paskyroje informaciją apie pasiskolintas knygas bei delspinigius.

Bibliotekoje įrengta fondų panaudojimo ir apsaugos RFID įranga, todėl vartotojai gali naudotis knygų skolinimosi bei grąžinimo savitarnos įrenginiais.

Knygų išdėliojimas bibliotekos lentynose pagal temas

Didžioji dauguma bibliotekos leidinių sudėti bibliotekos atvirose erdvėse esančiose lentynose pagal temas. Šias knygas galima rasti, peržiūrėti, skaityti bibliotekoje ar skolintis savarankiškai. Mažiau skaitomos knygos, papildomi knygų egzemplioriai ir žurnalų senesni numeriai saugomi bibliotekos uždarame fonde (archyve). Skaitytojams šie leidiniai atnešami, kai skaitytojas juos užsako Virtualioje bibliotekoje arba paprašo bibliotekos darbuotojo.

Bibliotekos knygos lentynose sudėliotos pagal temas į 10 skyrių ir jų poskyrių, naudojant universalią dešimtainę klasifikaciją (UDK). UDK yra tarptautinė, sisteminė, visas žinių sritis aprėpianti bibliotekinė klasifikacija. UDK turi 10 pagrindinių skyrių, kurie turi poskyrius. Skyriai ir poskyriai turi savo numerius. Klasifikacija sudaryta hierarchiniu principu, skaidant žinių sritis nuo bendriausių iki joms priklausančių dalinių. Pirmasis UDK numerio skaičius nurodo pagrindinį skyrių, kiti jam priklausančius (pvz. 3 – Visuomenės mokslai, 33 – Ekonomika).

Ant bibliotekos lentynų rasite užrašus su toje lentynoje esančių knygų UDK numeriais ir temomis. Lentynų teminiuose poskyriuose knygos pirmiausia sudėtos lietuvių kalba, po to – užsienio kalbomis, o po jų sudedami vadovėliai. Kaip sudėtos knygos lentynose galite pažiūrėti bibliotekos žemėlapyje paspaudę ant lentynos: https://biblioteka.kaunokolegija.lt/map/

Virtualioje bibliotekoje įrašę UDK numerį su žvaigždute (pvz., 005*), rasite bibliotekoje esančias tos temos (šiuo atveju, vadybos) knygas. UDK skyrių temos ir potemės: http://www.udcsummary.info/

Informacijos paieška apie bibliotekos knygas ir kitus leidinius

Informaciją apie spausdintas knygas ir kitus bibliotekoje turimus leidinius galima sužinoti Virtualioje bibliotekoje pasirinkus išteklių Bibliotekos katalogas.

Atlikus paiešką kataloge galima sužinoti: ar bibliotekoje yra reikalinga knyga, kokios knygos yra reikiama tema, knygos vietą bibliotekos lentynose.

Virtuali biblioteka yra tiesiogiai susieta su interaktyviu žemėlapiu: https://biblioteka.kaunokolegija.lt/map/. Pasirinkus knygos vietą, atsiveria interaktyvus žemėlapis ir jame galima pamatyti knygos vietą bibliotekos lentynose. Atsivėrus bibliotekos žemėlapį ir jame paspaudus ant lentynos arba paieškos laukelyje įrašius UDK skyriaus numerį, taip pat galima sužinoti reikiamos temos knygų vietą.