Knygų skolinimas

Bibliotekoje esančias knygas galite skaityti bibliotekoje arba pasiskolinti į namus. Būdami bibliotekoje, galite atlikti reikiamų knygų paiešką virtualioje bibliotekoje, po to jas rasti bibliotekos lentynose ir pasiskolinti. Jeigu esate ne bibliotekoje, galite knygas užsakyti virtualioje bibliotekoje ir po to atėję į biblioteką jas pasiskolinti.

Kaip rasti bibliotekos knygas?

Virtualioje bibliotekoje <http://vb.kaunokolegija.lt/> (pasirinkus ištekliuose Bibliotekos katalogas) atlikite knygų paiešką. Reikiamas knygas galima rasti pagal knygos pavadinimą, autorių ar temos reikšminius žodžius.

Radę reikiamą knygą, paspauskite ant jos saugojimo vietos ir pažiūrėkite kuriam laikotarpiui skolinama knyga, ar yra laisvų egzempliorių į namus. Vienas mokomųjų knygų egzempliorius visada paliekamas skaityti bibliotekoje (rašoma Skaitoma vietoje), jo negalima skolintis į namus. Jeigu knygos išdavimo stulpelyje šalia egzemplioriaus yra nurodyta grąžinimo data, tai jis jau yra paskolintas kitam skaitytojui. Nesant laisvų knygų egzempliorių į namus, galima užsakyti knygą internetu ir stovėti eilėje knygai gauti.

Pažiūrėję informaciją apie knygą ir matydami, jog yra laisvų egzempliorių į namus, užsirašykite knygos šifrą. Knygos šifras padeda rasti knygą bibliotekos lentynose. Spragtelėję žemėlapio ikoną Virtualioje bibliotekoje, galėsite pamatyti bibliotekos lentyną, kurioje padėta reikiama knyga.

Kaip prisijungti prie savo paskyros?

Virtualioje bibliotekoje <http://vb.kaunokolegija.lt/> spragtelėkite Prisijungti. Prisijungimo lange įrašykite savo prisijungimo duomenis (prisijungimo vardas – kolegijos el. pašto vardo pradžia iki @, slaptažodis – kolegijos el. pašto slaptažodis).

Prisijungę spragtelėkite savo pavardę ir pasirinkite Mano paskyra arba Išdavimai.

Jeigu negalite prisijungti prie savo paskyros, prašome rašykite el. laišką adresu itpagalba@go.kauko.lt ir nurodykite, kad negalite prisijungti prie Virtualios bibliotekos.

Kaip užsakyti knygą internetu?

Virtualioje bibliotekoje <http://vb.kaunokolegija.lt/> prisijunkite ir pasirinkite išteklių Bibliotekos katalogas. Susiradę reikiamą knygą, paspauskite knygos vietos ir šifro nuorodą (pvz. KK biblioteka Atviras fondas (005 Bu-403). Atsivėrusio puslapio skiltyje Gauti spauskite Užsakymas. Jeigu užsakysite paimtą knygą, stovėsite eilėje iki nurodytos datos.

Kaip rasti knygą lentynoje?

Bibliotekos lentynose knygos sudėtos pagal temas naudojant universalią dešimtainę klasifikaciją (UDK). UDK skyriai ir poskyriai turi savo teminius pavadinimus ir numerius. Pagrindiniai skyriai turi trumpus numerius, o poskyriai ilgesnius. Pirmasis UDK numerio skaičius nurodo pagrindinį plačios temos skyrių (pvz., 3 – Visuomenės mokslai), kiti numeriai rodo pagrindinio skyriaus siauresnes temas ir potemes (pvz., 33 – Ekonomika; 339 – Prekyba. Komercija; 339.13 – Rinka. Marketingas). Pagrindinių skyrių ir poskyrių pavadinimai ir numeriai surašyti ant lentynų, o siauresnių poskyrių pavadinimai ir numeriai surašyti ant skirtukų lentynose.

Norėdami rasti konkrečią knygą lentynoje, žiūrėkite į knygos šifrą. Knygos šifrą sudaro UDK numeris ir autorinis ženklas (pvz., 005.7 Or-41). Pagal UDK numerį (005.7) surandame reikiamą lentyną ir reikiamą teminį poskyrį lentynoje. Teminiuose poskyriuose pirmiausia sudėtos tos temos knygos lietuvių kalba, po to – užsienio kalba ir vadovėliai. Teminių poskyrių viduje knygos sudėtos abėcėlės tvarka pagal knygos autoriniame ženkle esančias raides (Or-41). Jeigu kyla neaiškumų, klauskite bibliotekos darbuotojų!

Patarimas: bibliotekos Virtualioje bibliotekoje įrašę pagrindinį UDK numerį su klaustuku (pvz., 159?), rasite bibliotekoje esančias tos temos knygas! UDK temų pavadinimus ir numerius galite rasti UDK svetainėje arba bibliotekos žemėlapyje https://biblioteka.kaunokolegija.lt/map/ paspaudę ant knygų lentynų.

Kaip pasiskolinti knygą?

Norint pasiskolinti knygas, reikia turėti asmens tapatybės dokumentą ir užfiksuoti bibliotekos sistemoje jų skolinimą. Jeigu turite asmens tapatybės kortelę arba studento pažymėjimą, galite knygas pasiskolinti savitarnos įrenginiu. Jeigu neturite minėtų dokumentų, tuomet skolinamas knygas ir savo pasą pateikite bibliotekininkui, kuris užfiksuos skolinamas knygas bibliotekos sistemoje.

Atkreipiame dėmesį į kai kuriuos svarbius aspektus skolinantis knygas iš bibliotekos:

  • Skaitomos vietoje bibliotekos knygos nėra skolinamos į namus (išimtys gali būti daromos dėstytojams, kurie turi kreiptis į bibliotekininką). Jeigu Virtualioje bibliotekoje matote, jog knyga pažymėta kaip Skaitoma vietoje, jos negalėsite užsakyti ir pasiskolinti. Jeigu bibliotekos lentynoje matote knygą su žaliu lipduku, jos negalėsite pasiskolinti (žaliais lipdukais žymimos knygos, kurios yra skaitomos tik bibliotekoje).
  • Gali būti atvejų, kad jūs negalėsite pasiskolinti bibliotekos knygų, jeigu viršijote maksimalų skolinamų knygų skaičių arba turite sukaupę maksimalią delspinigių sumą. Norėdami sužinoti konkretaus atvejo priežastį, kreipkitės į bibliotekos darbuotoją.

Kada ir kaip grąžinti knygas?

Knygas būtina grąžinti bibliotekos paskyroje nurodytu laiku. Bibliotekos sistema taip pat siunčia automatinius priminimus ir raginimus grąžinti knygas. Bibliotekos laiškai siunčiami tik į jūsų kolegijos el. pašto dėžutę. Atsakomybė mokėti delspinigius nedingsta, jei dėl įvairių priežasčių negavote bibliotekos priminimų ar neskaitėte kolegijos el. pašto.

Knygas galima grąžinti savitarnos įrenginiais bibliotekoje, o kai biblioteka nedirba – knygų grąžinimo įrenginiu prie bibliotekos įėjimo antrame aukšte.

Kaip pratęsti knygų grąžinimo laikotarpį?

Knygų grąžinimo datos pratęsimas priklauso nuo knygų išdavimo laikotarpio:

  • savaitei išduodamas knygas galima pratęsti 3 kartus (po savaitę),
  • mėnesiui išduodamas knygas galima pratęsti 2 kartus (po mėnesį),
  • semestrui išduodamų knygų skaitytojas negali pratęsti savarankiškai, reikia kreiptis į bibliotekos darbuotoją.

Knygų grąžinimo terminą galima pratęsti savo paskyroje, prisijungus prie Virtualios bibliotekos.

Ką reikia žinoti apie delspinigius?

Delspinigiai skaičiuojami už pasiskolintas ir laiku negrąžintas knygas. Delspinigių dydis – 1 euro centas už kiekvieną knygą, kiekvieną pavėluotą bibliotekos darbo dieną.

Prieš mokėdami delspinigius, visada paklauskite tikslios delspinigių sumos, nes: 

  • delspinigių nereikia mokėti, kol nesusikaupia daugiau nei 2 eurai. Jeigu per visus mokslo metus bus susikaupę iki 2 eurų delspinigių, jie bus dovanoti atsiskaitymo su biblioteka metu ir jų mokėti nereikės;
  • nereikia mokėti daugiau negu nustatyta maksimali delspinigių suma.

Jeigu turėsite daugiau nei 2 eurus nesumokėtų delspinigių, grąžinant knygas bibliotekos sistema jums neleis pratęsti turimų knygų grąžinimo termino ir užblokuos kitų knygų skolinimąsi. Kai delspinigių suma bus mažesnė nei 2 eurai, vėl galėsite skolintis knygas iš bibliotekos.

Išsamiau apie delspinigius ir atsiskaitymą su biblioteka skaitykite tvarkos apraše.

Kaip atsiskaityti su biblioteka?

Išeinant akademinių atostogų, nutraukiant studijas ar baigiant kolegiją, reikia atsiskaityti su biblioteka: grąžinti bibliotekos knygas ir sumokėti delspinigius. Jeigu pametėte bibliotekos knygą, reikia nupirkti kitą knygą iš šio sąrašo: Knygų sąrašas už pamestas knygas (2024 06 12).

Išsamiau apie delspinigius ir atsiskaitymą su biblioteka skaitykite tvarkos apraše.