Knygų skolinimas

Ateik į biblioteką ir pasiskolink reikiamas knygas:

 • el. kataloge rask reikiamą knygą ir pažiūrėk informaciją apie jos skolinimo laikotarpį, ar yra laisvų egzempliorių į namus, knygos šifrą ir vietą;
 • susirask knygą lentynoje;
 • pasiskolink knygą savitarnos įrenginiu;
 • nepamiršk sekti knygos grąžinimo laiko savo paskyroje ir laiku grąžinti knygą į biblioteką, kad nereikėtų mokėti delspinigių.

Užsakyk knygas internetu ir pasiimk jas atvykęs į biblioteką:

 • el. kataloge rask reikiamą knygą ir pažiūrėk informaciją apie jos skolinimo laikotarpį, ar yra laisvų egzempliorių į namus;
 • prisijunk prie savo paskyros ir užsakyk knygą internetu;
 • sulauk informacijos iš bibliotekos kolegijos el. paštu;
 • ateik pasiimti užsakytą knygą į biblioteką;
 • nepamiršk sekti knygos grąžinimo laiko savo paskyroje ir laiku grąžinti knygą į biblioteką, kad nereikėtų mokėti delspinigių.

Kaip rasti knygą el. kataloge ir virtualioje bibliotekoje?

Bibliotekos el. kataloge http://kk.library.lt arba Virtualioje bibliotekoje https://vb.kaunokolegija.lt/ (pasirinkus ištekliuose Bibliotekos katalogas) atlikite knygų paiešką. Reikiamas knygas galima rasti pagal knygos pavadinimą, autorių ar temos reikšminius žodžius.

Radę reikiamą knygą, paspauskite ant jos saugojimo vietos ir pažiūrėkite kuriam laikotarpiui skolinama knyga, ar yra laisvų egzempliorių į namus. Vienas mokomųjų knygų egzempliorius visada paliekamas skaityti bibliotekoje (kataloge rašoma Skaitoma vietoje), jo negalima skolintis į namus. Jeigu knygos išdavimo stulpelyje šalia egzemplioriaus yra nurodyta grąžinimo data, tai jis jau yra paskolintas kitam skaitytojui. Nesant laisvų knygų egzempliorių į namus, galima užsakyti knygą internetu ir stovėti eilėje knygai gauti.

Pažiūrėję informaciją apie knygą ir matydami, jog yra laisvų egzempliorių į namus, užsirašykite knygos šifrą. Knygos šifras padeda rasti knygą bibliotekos lentynose. Spragtelėję knygos šifrą el. kataloge arba žemėlapio ikoną Virtualioje bibliotekoje, galėsite pamatyti bibliotekos lentyną, kurioje padėta reikiama knyga.

Kaip prisijungti prie savo paskyros?

Virtualioje bibliotekoje <http://vb.kaunokolegija.lt/> spragtelėkite Prisijungti. Prisijungimo lange įrašykite savo prisijungimo duomenis (prisijungimo vardas – kolegijos el. pašto vardo pradžia iki @ , slaptažodis – kolegijos el. pašto slaptažodis).

Prisijungę spragtelėkite savo pavardę ir pasirinkite Mano bibliotekos kortelė arba Išdavimai.

Jeigu negalite prisijungti prie savo paskyros, prašome rašykite el. laišką adresu itpagalba@go.kauko.lt ir nurodykite, kad negalite prisijungti prie Virtualios bibliotekos.

 

Kaip užsakyti knygą internetu?

Virtualioje bibliotekoje <http://vb.kaunokolegija.lt/> prisijunkite ir pasirinkite išteklių Bibliotekos katalogas. Susiradę reikiamą knygą, paspauskite knygos vietos ir šifro nuorodą (pvz. KK biblioteka Atviras fondas (005 Bu-403). Atsivėrusio puslapio skiltyje Vietos ir užsakymai susiraskite laisvą (kito skaitytojo nepaimtą) egzempliorių (šalia knygos egzmplioriaus įrašo neturi būti nurodyta data) ir spauskite Užsakyti. Jeigu užsakysite paimtą knygą, stovėsite eilėje iki nurodytos datos.

 

Kaip rasti knygą lentynoje?

Bibliotekos lentynose knygos sudėtos pagal temas naudojant universalią dešimtainę klasifikaciją (UDK). UDK skyriai ir poskyriai turi savo teminius pavadinimus ir numerius. Pagrindiniai skyriai turi trumpus numerius, o poskyriai ilgesnius. Pirmasis UDK numerio skaičius nurodo pagrindinį plačios temos skyrių (pvz., 3 – Visuomenės mokslai), kiti numeriai rodo pagrindinio skyriaus siauresnes temas ir potemes (pvz., 33 – Ekonomika; 339 – Prekyba. Komercija; 339.13 – Rinka. Marketingas). Pagrindinių skyrių ir poskyrių pavadinimai ir numeriai surašyti ant lentynų, o siauresnių poskyrių pavadinimai ir numeriai surašyti ant skirtukų lentynose.

Norėdami rasti konkrečią knygą lentynoje, žiūrėkite į knygos šifrą. Knygos šifrą sudaro UDK numeris ir autorinis ženklas (pvz., 005.7 Or-41). Pagal UDK numerį (005.7) surandame reikiamą lentyną ir reikiamą teminį poskyrį lentynoje. Teminiuose poskyriuose pirmiausia sudėtos tos temos knygos lietuvių kalba, po to – užsienio kalba ir vadovėliai. Teminių poskyrių viduje knygos sudėtos abėcėlės tvarka pagal knygos autoriniame ženkle esančias raides (Or-41). Jeigu kyla neaiškumų, klauskite bibliotekos darbuotojų!

Patarimas: bibliotekos el. kataloge įrašę pagrindinį UDK numerį su klaustuku (pvz., 159?), rasite bibliotekoje esančias tos temos knygas! UDK temų pavadinimus ir numerius galite rasti UDK svetainėje arba bibliotekos žemėlapyje https://biblioteka.kaunokolegija.lt/map/ paspaudę ant knygų lentynų.

 

Kaip pasiskolinti knygą savitarnos įrenginiu?

Turėkite asmens tapatybės kortelę arba studento pažymėjimą ir užfiksuokite knygų išdavimą savitarnos įrenginiu. Jeigu neturite minėtų dokumentų, tuomet skolinamas knygas ir savo pasą pateikite bibliotekininkui.

Į namus neskolinamos knygos su žaliais lipdukais, jos kataloge pažymėtos kaip Skaitoma vietoje.

Kada ir kaip grąžinti knygas?

Knygas būtina grąžinti bibliotekos paskyroje nurodytu laiku. Bibliotekos sistema taip pat siunčia automatinius priminimus ir raginimus grąžinti knygas. Bibliotekos laiškai siunčiami tik į jūsų kolegijos el. pašto dėžutę. Atsakomybė mokėti delspinigius nedingsta, jei dėl įvairių priežasčių negavote bibliotekos priminimų ar neskaitėte kolegijos el. pašto.

Knygas galima grąžinti savitarnos įrenginiais bibliotekoje, o kai biblioteka nedirba – knygų grąžinimo įrenginiu prie bibliotekos įėjimo antrame aukšte.

Kaip pratęsti knygų grąžinimo laikotarpį?

Knygų grąžinimo terminą galima pratęsti savo paskyroje, prisijungus prie Virtualios bibliotekos.

 

Ką reikia žinoti apie delspinigius?

Delspinigiai yra skaičiuojami už kiekvieną pavėluotai grąžintą knygą ir kiekvieną bibliotekos darbo dieną:  3 centai už knygą skolinamą mėnesiui ar semestrui, 14 centų už knygą skolinamą savaitei.

Prieš mokėdami delspinigius, visada paklauskite tikslios delspinigių sumos, nes: 

 • delspinigių nereikia mokėti, kol nesusikaupia daugiau nei 2 eurai. Jeigu per visus mokslo metus bus susikaupę iki 2 eurų delspinigių, jie bus dovanoti atsiskaitymo su biblioteka metu ir jų mokėti nereikės;
 • nereikia mokėti daugiau negu nustatyta maksimali delspinigių suma.

Jeigu bus daugiau nei 10 eurų nesumokėtų delspinigių, grąžinant knygas bibliotekos sistema jums užblokuos kitų knygų skolinimąsi. Kai delspinigių suma bus mažesnė nei 10 eurų, vėl galėsite skolintis knygas iš bibliotekos.

Kaip atsiskaityti su biblioteka?

Išeinant akademinių atostogų, nutraukiant studijas ar baigiant kolegiją, reikia atsiskaityti su biblioteka: grąžinti bibliotekos knygas ir sumokėti delspinigius. Jeigu pametėte bibliotekos knygą, reikia nupirkti kitą knygą iš šio sąrašo: Knygų sąrašas už pamestas knygas (2021 09 13)