Nuotolinės paslaugos

Prieiga prie elektroninių išteklių

Prieiga prie prenumeruojamų elektroninių išteklių: ELEKTRONINIAI IŠTEKLIAI. Prieiga prie 174000 el. knygų, 16000 mokslinių žurnalų iš 11 tarptautinių prenumeruojamų duomenų bazių (EBSCO Publishing, EBSCO ebooks, Taylor&Francis, Emerald Management), taip pat virš 3000 lietuviškų el. vadovėlių iš trijų (VGTU, KTU, VitaeLitera) prenumeruojamų duomenų bazių, 20 tūkst. LST el. standartų ir teisės aktų Infolex duomenų bazėje. Prenumeruojamomis duomenų bazėmis galima naudotis prisijungus su kolegijos el. pašto vardu ir slaptažodžiu Virtualioje bibliotekoje http://vb.kaunokolegija.lt/.

Prieiga prie kolegijos elektroninių išteklių: kolegijos studentų baigiamieji darbai institucinėje talpykloje: http://dspace.kaunokolegija.lt (prieiga prisiregistravus su kolegijos el. paštu); atvirosios prieigos kolegijos mokslo žurnalai ir tarptautinių konferencijų leidiniai OJS sistemoje: http://ojs.kaunokolegija.lt/; kolegijos registruotos publikacijos ir bibliotekos katalogas Virtualioje bibliotekoje: http://vb.kaunokolegija.lt.

Prieiga prie atvirosios prieigos išteklių: atrinktus geriausius atvirosios prieigos el. išteklius studijoms ir mokslui rasite elektroniniai ištekliai.

Knygų paieška, užsakymas, pratęsimas, priminimai internetu

Virtualioje bibliotekoje <http://vb.kaunokolegija.lt/> galima:

  • rasti informaciją apie bibliotekos knygas Virtualioje bibliotekoje ir prisijungus prie savo paskyros jas užsakyti arba atsistoti į eilę knygai gauti;
  • prisijungus prie savo paskyros peržiūrėti pasiskolintų knygų sąrašą ir jų grąžinimo laiką, pratęsti pasiskolintas knygas.

Bibliotekos priminimai skaitytojams dėl knygų grąžinimo siunčiami tik kolegijos el. paštu automatiškai iš Alma bibliotekinės sistemos. Jeigu negaunate priminimų, prašome rašyti biblioteka@go.kauko.lt

Bibliotekos informacija ir naujienos

  • Informacija ir naujienos bibliotekos svetainėje ir socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram).
  • Bibliotekos naujienos kolegijos el. paštu (jeigu negaunate naujienų, kolegijos el. pašto nustatymuose pasirinkite grupės Bibliotekos naujienos narystę, t.y. uždėkite varnelę).

Konsultacijos ir atsakymai

Konsultacijos ir atsakymai, knygų pratęsimas el. paštu: biblioteka@go.kauko.lt

Nuotoliniai mokymai

Nuotoliniai mokymai ir individualios konsultacijos studentams Google Meet įrankiu. Informacija apie grupinius mokymus teikiama bibliotekos naujienose. Dėl individualių ar papildomų mokymų reikėtų kreiptis el. paštu: biblioteka@go.kauko.lt

Nuotoliniai seminarai ir mokymai dėstytojams bei darbuotojams (Mokslinių tyrimų sklaida, Intelektinė nuosavybė ir autorių teisės, Mokslinės informacijos naudojimas, Plagiato prevencija ir patikra, kt.). Dėl mokymų prašome kreiptis į Liną Šarlauskienę.

Mokomoji medžiaga internete

Bibliotekos atmintinė pirmakursiui: Bibliotekos atmintinė 2023

Bibliotekos gidas kaip naudotis paslaugomis ir ištekliais: Bibliotekos gidas 2023/2024

Mokomoji medžiaga Moodle aplinkoje kolegijos bendruomenei: Akademinis raštingumas

Bibliotekos Youtube mokomieji filmukai: Mokomieji filmukai

El. leidiniai:

Kita mokomoji medžiaga internete:

  • Efektyvus elektroninių mokslo informacijos išteklių naudojimas: Nacionalinio projekto eMoDB.LT mokomoji medžiaga tyrėjams ir studentams [interaktyvus]. 2019. Atviroji prieiga: https://open.ktu.edu/course/view.php?id=37
  • Medijų ir informacinis raštingumas: mokymosi kursas moksleiviams, studentams ir besidomientiems [interaktyvus]. 2019. Atviroji prieiga: http://rastingumas.biblioteka.vu.lt/

Dėstytojų publikacijų registravimas ir sąrašai

Publikacijų savarankiškas registravimas ir sąrašų sudarymas eLABa publikacijų duomenų bazėje <https://www.elaba.lt>. Dėstytojas prie eLABa PDB turi registruotis su kolegijos el. pašto prisijungimu. Norėdami pasikonsultuoti ar gauti informaciją el. paštu, prašome krieptis į Ramunę Bernotę.

Teksto sutapties patikra

Kolegijos leidinių ir publikacijų teksto sutapties patikra Turnitin įrankiu (atsakinga Lina Šarlauskienė). P.S.: studentų darbų patikra vykdoma Moodle aplinkoje. Už šią patikrą atsakingi dėstytojai.