Apie biblioteką

Biblioteka ir informacijos išteklių centras – kolegijos padalinys, teikiantis profesionalias informacines paslaugas bei prieigą prie informacijos išteklių, reikalingų kolegijos studijoms ir mokslo taikomiesiems tyrimams, siūlantis modernią mokymosi erdvę.

Skaitytojams paslaugos teikiamos Bibliotekos ir informacijos išteklių centre (Pramonės pr. 22A, Kaunas)Apsilankyti ir skaityti leidinius bibliotekoje gali visi lankytojai. Kolegijos bendruomenės nariai gali skolintis knygas į namus, skaityti leidinius, naudotis kompiuteriais bibliotekoje, bevieliu internetu, prenumeruojamomis duomenų bazėmis bibliotekoje ir kitose vietose, dalyvauti bibliotekos kursuose, mokymuose ir kt. Bibliotekoje taip pat įrengti kambariai savarankiškam ir komandiniam darbui, mokymų ir konsultacijų kambarys, poilsio ir studijų erdvės. Bibliotekoje yra 254 darbo vietos skaitytojams, iš jų 37 kompiuterizuotos. Bibliotekos darbo laikas nuo 8 iki 19 val. Skaitytojai aptarnaujami pagal patvirtintas bibliotekos taisykles.

Biblioteka turtinga įvairių rūšių informacijos ištekliais. Kolegijos bibliotekos fonduose yra apie 32 tūkst. pavadinimų ir 127 tūkst. egzempliorių spausdintų dokumentų. Biblioteka nuolat papildoma naujais leidiniais, per metus įsigyjama apie 1200 pavadinimų naujų knygų, prenumeruojama apie 80 spausdintų periodinių leidinių. Įsigyjant knygas ar prenumeruojant duomenų bazes atsižvelgiama į studijų programas bei kolegijos bendruomenės poreikius. Fakultetų dėstytojai, atsakingi asmenys ir biblioteka bendradarbiauja užsakydami literatūrą. Poreikius atitinkanti ir kokybiška literatūra atrenkama ir įsigyjama pagal studijų sritis, už kurias atsakingi teminiai bibliotekininkai.

Didžioji bibliotekos knygų dalis yra atviruosiuose fonduose, kuriuose knygos sudėtos pagal tematiką (UDK klasifikaciją). Bibliotekoje įrengta RFID fondų panaudojimo ir apsaugos įranga. Bibliotekos vartotojai gali naudotis knygų skolinimosi bei grąžinimo savitarnos įrenginiais. Apie bibliotekoje esančius leidinius ir jų vietą fonduose galima sužinoti Virtualioje bibliotekoje <http://vb.kaunokolegija.lt>. Bibliotekos katalogas tiesiogiai susietas su bibliotekos interaktyviu žemėlapiu, kuriame galima pamatyti knygos vietą lentynoje. Knygos gali būti skaitomos bibliotekoje arba skolinamos į namus nustatytam laikotarpiui.

Kolegijos bendruomenės nariai gali skaityti apie 200 tūkst. elektroninių knygų ir  apie 16 tūkst. mokslinių žurnalų iš 11 tarptautinių prenumeruojamų duomenų bazių (Academic Search CompleteBusiness Search Complete ir kt. iš EBSCO Publishing, Taylor&Francis, SpringerLINK), taip pat virš 4 tūkst. lietuviškų el. vadovėlių (KTU el.knygos, VGTU el. knygos, Vitae Litera). Taip pat suteikta prieiga prie visų LST el. standartų (virš 20 tūkst.), teisės aktų Infolex duomenų bazėje, statistinės informacijos Passport duomenų bazėje ir kitų šaltinių. Reikalingų šaltinių paiešką galima atlikti atskirose duomenų bazėse arba per Virtualią biblioteką. Prenumeruojamomis duomenų bazėmis studentai ir darbuotojai gali naudotis kolegijoje bei kitur, prisijungę su kolegijos el. pašto prisijungimu tinklalapyje http://db.kaunokolegija.lt, Virtualios bibliotekos ar kolegijos tinklo per VPN. Biblioteka taip pat atrenka ir siūlo geriausius Lietuvos ir užsienio atvirosios prieigos išteklius, teikia įvairias konsultacijas, mokymus, tradiciniu ir nuotoliniu būdu, rengia įvairią mokomąją medžiagą (vaizdo filmukus, leidinius, lankstinukus ir kt.), teikia Moodle akademinio raštingumo kursą.

Bibliotekoje naudojamos modernios bibliotekinės programos (Alma, Primo VE), kitos sistemos šaltinių publikavimui ir registravimui (eLABa PDB, OJS, institucinė talpykla), plagiato prevencijai Turnitin teksto sutapties patikros įrankis. Bibliotekoje galima naudotis kompiuteriais, bevieliu internetu, išmaniosiomis lentomis, įrenginiais ir programomis studentams su klausos ar regos negalia. Biblioteka teikia skaitytojams aktualias elektronines paslaugas: išteklių paiešką įvairiose duomenų bazėse, prisijungimą prie savo paskyros, priminimus el. paštu, knygų užsakymą ir jų grąžinimo laiko pratęsimą internetu, pagalbą internetu, naujienas ir aktualijas Facebook ir Instagram tinkluose.

Kauno kolegijos biblioteka bendradarbiauja su akademinėmis bibliotekomis, vykdo bendrą veiklą ir projektus, dalyvauja profesiniuose renginiuose, organizuoja seminarus ir kt. Biblioteka yra eLABa konsorciumoLietuvos mokslinių bibliotekų asociacijosLietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos narė.

Daugiau informacijos galite rasti: Bibliotekos gidas 2023
Taip pat žiūrėkite: Bibliotekos atmintinė 2022

Informacinis vaizdo įrašas apie bibliotekos erdves ir paslaugas: