Elektroniniai ištekliai

  • Kolegijos informacijos ištekliai – tai kolegijos studentų baigiamieji darbai ir dėstytojų parengti mokomieji leidiniai, kolegijos mokslo žurnalai, konferencijų ir kiti leidiniai. 
  • Prenumeruojami ištekliai duomenų bazėse – tai ištekliai (mokslo straipsniai žurnaluose, knygos ir kt.), kuriuos tam tikram laikotarpiui duomenų bazėse prenumeruoja institucija, o bendruomenės nariai jomis naudojasi nemokamai. 
  • Atvirosios prieigos ištekliai – nemokama prieiga internete prie publikuotos mokslinės ir kitos informacijos.

Kolegijos informacijos ištekliai

Kolegijos studentų baigiamieji darbai, mokomieji ir kiti leidiniai publikuojami kolegijos institucinėje talpykloje <http://dspace.kaunokolegija.lt>. Kolegijos mokslo žurnalai ir tarptautinių konferencijų leidiniai publikuojami OJS sistemoje <http://ojs.kaunokolegija.lt/>. Kolegijos vardu paskelbtos publikacijos registruojamos eLABa publikacijų duomenų bazėje ir juos galima rasti kolegijos Virtualioje bibliotekoje <http://vb.kaunokolegija.lt>.

Institucinė talpyklaKauno kolegijos institucinėje talpykloje <http://dspace.kaunokolegija.lt> galima rasti kolegijos dėstytojų parengtus mokomuosius leidinius, kolegijos konferencijų leidinius ir studentų baigiamuosius darbus. 
Norėdami skaityti studentų baigiamuosius darbus, prisijunkite prie talpyklos su kolegijos el. pašto vardu iki @ ir slaptažodžiu.
Mokomuosius ir konferencijų leidinius galima rasti Virtualioje bibliotekoje.
Open Journal System (OJS) (atviroji mokslo žurnalų sistema)Kauno kolegijos OJS sistemoje <http://ojs.kaunokolegija.lt/> publikuojami kolegijos mokslo žurnalai („Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose“, „Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas“) ir konferencijų leidiniai („Inovacijos leidybos, poligrafijos ir multimedijos technologijose“, “Innovative (Eco-) Technology, Entrepreneurship and Regional Development (IECOTERD)”).
Straipsniai atviri visiems. Straipsniai registruojami eLABa PDB, juos galima rasti Virtualioje bibliotekoje <http://vb.kaunokolegija.lt>.
eLABa PDBeLABa publikacijų duomenų bazėje (eLABa PDB) registruojamos Kauno kolegijos dėstytojų parengtos publikacijos (straipsniai, mokomieji ir kiti leidiniai). Informacija apie registruotas publikacijas visiems atvira Kauno kolegijos Virtualioje bibliotekoje pasirinkus Kolegijos publikacijos.
Dėstytojai gali prisijungti, registruoti ir gauti savo publikacijų sąrašus prisijungę adresu <https://www.elaba.lt/> su kolegijos el. pašto prisijungimu arba kreiptis į bibliotekos informacijos specialistę Ramunę Bernotę (ramune.bernote@go.kauko.lt).
Virtuali bibliotekaKauno kolegijos virtualioje bibliotekoje <http://vb.kaunokolegija.lt> galima rasti informacijos šaltinius iš įvairių išteklių: bibliotekos katalogo, kolegijos publikacijų duomenų bazės, LST standartų katalogo, institucijos prenumeruojamų duomenų bazių, kolegijos talpyklos, atvirosios prieigos užsienio duomenų bazių. Norėdami naudotis užsienio prenumeruojamomis duomenų bazėmis namuose, prisijunkite su kolegijos el. pašto vardu iki @ ir slaptažodžiu.

Prenumeruojami ištekliai duomenų bazėse

Prenumeruojamomis (licencijuotomis) duomenų bazėmis galima naudotis namuose ar kitur (ne kolegijos kompiuteriuose), prisijungus keliais būdais:

EBSCO Publishing, EBSCO eBook Academic CollectionEBSCO Publishing – eIFL.net duomenų bazių paketas. Tai daugiatemės duomenų bazės, kuriose galima rasti straipsnių iš mokslinių, profesinių žurnalų bei kitų leidinių.
EBSCO eBook Academic Collection – virš 200 tūkst. el. knygų iš įvairių sričių duomenų bazė. Atsivėrusiame puslapyje pasirinkite EBSCOhost Web, po to sąraše pasirinkite eBook Academic Collection ir atlikite reikiamų temų knygų paiešką. 
Adresas naudotis kolegijos kompiuteriuose arba prisijungus kolegijos tinkle per VPN: http://search.epnet.com/
Adresas naudotis prisijungus per kolegijos EZproxy: http://search-ebscohost-com.db.kaunokolegija.lt
Adresas naudotis prisijungus prie EBSCO duomenų bazių su slaptažodžiu: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=cpid&custid=ns014819 (slaptažodžio klauskite el paštu: biblioteka@go.kauko.lt)
Šios duomenų bazės išteklius galima rasti ir Virtualioje bibliotekoje. Norėdami atverti išteklius, prisijunkite prie Virtualios bibliotekos su kolegijos el. pašto prisijungimu.
Training Portal (registracija į EBSCO mokymus) / EBSCO Academy (mokymo medžiaga) / EBSCO mokomasis filmukas
Taylor & FrancisTaylor & Francis – daugiatemė mokslinių žurnalų duomenų bazė, kurioje yra viso teksto straipsniai iš daugiau nei tūkstančio mokslinių žurnalų.
Adresas naudotis kolegijos kompiuteriuose arba prisijungus kolegijos tinkle per VPN: http://www.tandfonline.com/
Help Center (mokymo medžiaga ir kt.) / Taylor & Francis mokomasis filmukas
Springer JournalsSpringer Journals – daugiatemė mokslinių žurnalų duomenų bazė, kurioje galima rasti viso teksto mokslinius straipsnius. Duomenų bazėje prenumeruojama virš 2 tūkst. mokslinių žurnalų, kuriuose prieiga prie straipsnių nuo 1997 m.
Adresas naudotis kolegijos kompiuteriuose arba prisijungus kolegijos tinkle per VPN: https://link.springer.com/
Adresas naudotis prisijungus per kolegijos EZproxy: https://link-springer-com.db.kaunokolegija.lt/
Šios duomenų bazės išteklius galima rasti ir Virtualioje bibliotekoje. Norėdami atverti išteklius, prisijunkite prie Virtualios bibliotekos su kolegijos el. pašto prisijungimu.
Springer mokomasis filmukas
O’Reilly for Higher EducationO’Reilly for Higher Education – informacinių technologijų sričių ir su jomis susijusių temų mokymosi išteklių duomenų bazė, kurioje galima rasti el. knygų, audioknygų, vaizdo įrašų, kursų medžiagos, ekspertų grojaraščių. Duomenų bazėje yra 46260 el. knygų, 4430 interaktyvių kursų, 1939 vaizdo įrašai, 2755 audio knygos, 25499 ekspertų grojaraščiai, joje galima naudotis įprasta paieška, filtruoti rezultatus pagal temas, leidėjus ir kt.
Adresas naudotis kolegijos kompiuteriuose arba prisijungus kolegijos tinkle per VPN: https://www.oreilly.com/library-access/ (žiūrėti instrukciją).
Šios duomenų bazės išteklius galima rasti ir Virtualioje bibliotekoje.
Mokomieji bibliotekos (lietuvių k.) bei O’Reilly for Higher Education duomenų bazės atstovų (anglų k.) filmukai.
Passport (Euromonitor International)Passport (Euromonitor International) – statistikos ir analitikos duomenų bazė. Duomenų bazėje teikiami patikimi duomenys apie pramonės šakas, šalis ir vartotojus, tarptautinį verslą ir prekybą, ekonomiką, socialinius mokslus, humanitarinius mokslus, tarptautinius santykius, keliones ir turizmą, viešbučių valdymą ir maisto produktų rinkodarą.
Adresas: https://www-portal-euromonitor-com.db.kaunokolegija.lt/ 
Informacija apie duomenų bazę ir naudojimo patarimai.
VGTU el. knygosVadovėliai lietuvių kalba. VGTU prenumeruojamų el. knygų sąrašą galima matyti peržiūrėjus dokumentą arba prisijungus prie duomenų bazės šiuo adresu: https://ebooks.vilniustech.lt/bookshelf
Adresas naudotis kolegijos tinkle ar prisijungus per kolegijos VPN: https://ebooks.vilniustech.lt/
Adresas naudotis namuose: https://ebooks-vilniustech-lt.db.kaunokolegija.lt/home
Šias knygas taip pat galima rasti Virtualioje bibliotekoje, norėdami atverti knygas prisijunkite prie Virtualios bibliotekos su kolegijos el. pašto prisijungimu.
Knygas galima skaityti, išsisaugoti specialioje programėlėje, išspausdinti keletą puslapių (žiūrėti instrukciją).
KTU el. knygosVadovėliai lietuvių kalba. KTU prenumeruojamų el. knygų sąrašą galima matyti peržiūrėjus dokumentą arba prisijungus prie duomenų bazės šiuo adresu: https://ebooks.ktu.edu/bookshelf
Adresas naudotis kolegijos tinkle ar prisijungus per kolegijos VPN: https://ebooks.ktu.edu/
Norint skaityti namuose, reikia prisijungti per kolegijos VPN arba su duomenų bazės slaptažodžiu. Slaptažodį galite sužinoti prisijungę prie http://db.kaunokolegija.lt arba el. paštu: biblioteka@go.kauko.lt
Šias knygas taip pat galima rasti ir Virtualioje bibliotekoje, norėdami atverti knygas prisijunkite KTU el. knygų duomenų bazės.
Knygas galima tik skaityti, nėra galimybės jas išsisaugoti ar spausdinti.
Vitae Litera, KVK, KU ir VDU el. knygosVadovėliai lietuvių kalba. Prenumeruojamų el. knygų sąrašai.
Vitae Litera prenumeruojamų el. knygų adresas naudotis kolegijos tinkle ar prisijungus per kolegijos VPN: http://ebooks.vitaelitera.lt/
Klaipėdos valstybinės kolegijos prenumeruojamų el. knygų adresas naudotis kolegijos tinkle ar prisijungus per kolegijos VPN: http://ebooks.kvk.lt/
Klaipėdos universiteto prenumeruojamų el. knygų adresas naudotis kolegijos tinkle ar prisijungus per kolegijos VPN: http://ebooks.ku.leidyba.lt/
Vytauto Didžiojo universiteto prenumeruojamų el. knygų adresas naudotis kolegijos tinkle ar prisijungus per kolegijos VPN: http://ebooks.vdu.lt/
Prenumeruojamas knygas galima atverti kolegijos tinkle arba prisijungti per kolegijos VPN arba prisijungti su slaptažodžiu (slaptažodį galite sužinoti prisijungę prie http://db.kaunokolegija.lt)
Šias knygas taip pat galima rasti ir Virtualioje bibliotekoje, norėdami atverti knygas prisijunkite prie el. knygų duomenų bazių.
Knygas galima tik skaityti, nėra galimybės jas išsisaugoti ar spausdinti.
Infolex.ltTeisės portalas, kuriame galima rasti teisės aktus, teismų praktikos informaciją. Duomenų baze galima naudotis tik bibliotekos Kompiuterių klasėje (Pramonės pr. 22A, 208 kab.). Teisės studijų programos studentams galima nuotolinė prieiga su slaptažodžiu.
Lietuvos standartizacijos departamento standartaiLietuvos standartizacijos departamento standartus galima rasti Virtualioje bibliotekoje <http://vb.kaunokolegija.lt> , pasirinkus viršutiniame meniu Standartų paieška. Standartus galima atsiversti, prisijungus prie virtualios bibliotekos su kolegijos el. pašto prisijungimu.
Verslo žinios (VŽ Premium)Aktualūs verslo, politikos, ekonomikos straipsniai.
Norint skaityti VŽ Premium, reikia atverti tinklalapį https://mano.vz.lt/prenumerata/premium?NGUsMXVuc3lz, prisiregistruoti asmeniškai su kolegijos el. pašto adresu ir gauti prieigos kodą.
TurnitinKauno kolegijos studijų procese naudojama teksto sutapties patikros ir rašto darbų vertinimo grįžtamojo ryšio sistema, kuri susieta su kolegijos Moodle mokymosi aplinka.

Kitose institucijose prenumeruojamos duomenų bazės

  • Gaukite nemokamai Lietuvoje prenumeruojamose duomenų bazėse, nuvykę į jas prenumeruojančių institucijų bibliotekas. Apie Lietuvoje prenumeruojamas duomenų bazes: http://lmba.lt/duomenu-bazes

Naudojant informacijos išteklius duomenų bazėse, vartotojui draudžiama:

– prisijungimo duomenis perduoti ar suteikti prieigą kitiems asmenims;
– rastą informaciją naudoti komerciniais tikslais.

Atvirosios prieigos ištekliai studijoms ir mokslui

Atvirosios prieigos šaltiniai paieškos sistemoseKauno kolegijos virtuali biblioteka – įvairūs Lietuvos ir užsienio moksliniai atvirosios prieigos šaltiniai. Atvirosios prieigos šaltinius galima atrinkti, rezultatų lange pasirinkus Atviroji prieiga. Adresas: http://vb.kaunokolegija.lt
eLABa virtuali biblioteka – Lietuvos ir užsienio atvirosios prieigos šaltiniai (moksliniai straipsniai, disertacijos, knygos, studentų baigiamieji darbai ir kt.). Atvirosios prieigos šaltinius galima atrinkti, rezultatų lange pasirinkus Atviroji prieiga. Adresas: http://www.lvb.lt
Google Scholar – mokslinės informacijos paieškos sistema, kurioje galima rasti mokslines publikacijas iš atvirosios prieigos ar prenumeruojamų duomenų bazių (atsirinkti atvirosios prieigos šaltinių iš surastųjų nėra galimybės). Adresas: http://scholar.google.lt/ 
PubMed Central – medicinos srities informacijos šaltinių paieškos sistema. Galima atsirinkti atvirosios prieigos mokslinius šaltinius, naudotis MeSH medicinos terminų tezauru ir kt. Adresas: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
Atvirosios prieigos moksliniai straipsniai tarptautinėse duomenų bazėseAtvirosios prieigos mokslinius straipsnius iš tarptautinių duomenų bazių galima rasti Kauno kolegijos virtualioje bibliotekoje. Adresas: http://vb.kaunokolegija.lt
Atvirosios prieigos talpyklos ir duomenų bazėsOpenDOAR – pasaulio atvirosios prieigos knygų, straipsnių, magistro darbų, disertacijų ir kitų šaltinių duomenų bazių registras. Adresas: http://www.opendoar.org
Atvirosios prieigos moksliniai žurnalaiDirectory of Open Access Journals – Atvirosios prieigos mokslo žurnalai. Adresas: http://www.doaj.org/
Atvirosios prieigos el. knygosDirectory of Open Access Books – Atvirosios prieigos knygos mokslui ir studijoms. Adresas: http://www.doabooks.org/doab 
OAPEN – atvirosios prieigos knygos socialinių ir humanitarinių mokslų srityse. Adresas: https://oapen.org/home.
EBSCO eBooks Open Access Monograph Collection – atviros prieigos, universitetų leidžiamų, įvairių mokslo sričių monografijų kolekcija, kurios prieiga per EBSCOhost platformą.
Springer Open atvirosios prieigos el. knygos.
Mykolo Romerio universiteto vadovėliai lietuvių kalba. Duomenų bazės adresas: https://repository.mruni.eu/handle/007/16699
DisertacijosDART-Europe E-Theses Portal – Europos šalių disertacijų ir tezių paieškos sistema. Adresas: https://www.dart-europe.org/basic-search.php
EBSCO Open Dissertations – įvairių užsienio šalių disertacijos. Adresas: https://biblioboard.com/opendissertations/
Teisinė informacijaLietuvos teisės aktų registras. Adresas: https://www.e-tar.lt/portal/index.html/ 
EUR-Lex – prieiga prie Europos Sąjungos teisės. Adresas: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html 
IATE (Interactive Terminology for Europe) – teisinių terminų duomenų bazė visomis Europos Sąjungos kalbomis, kurioje galima rasti dominantį terminą kita kalba ir šio termino kilmę (šaltinius, kuriuose jie yra naudojami). Adresas: https://iate.europa.eu/home
Statistinė informacijaLietuvos oficialiosios statistikos portalas. Adresas: http://osp.stat.gov.lt/ 
Eurostat – Europos sąjungos šalių statistikos duomenų bazė. Adresas: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
Paveldo ir kita informacijaEpaveldas.lt – Lietuvos meno kūriniai, knygos, laikraščiai, rankraščių tekstai, žemėlapiai, garso įrašai ir kt. Adresas: http://www.epaveldas.lt 
Europeana – Europos šalių meno kūriniai, knygos, laikraščiai, rankraščių tekstai, žemėlapiai, garso įrašai, mados kūriniai, parodos ir kt. Adresas: http://www.europeana.eu

VU bibliotekos kolekcijos – suskaitmenintų retų spaudinių, rankraščių, fotografijos, grafikos, kitų dokumentų kolekcijos. Adresas: https://kolekcijos.biblioteka.vu.lt/

Laikinos prieigos duomenų bazės

Šiuo metu laikinai prenumeruojamų duomenų bazių nėra.