Elektroniniai ištekliai

  • Kolegijos informacijos ištekliai – tai kolegijos studentų baigiamieji darbai ir dėstytojų parengti mokomieji leidiniai, kolegijos mokslo žurnalai, konferencijų ir kiti leidiniai. 
  • Prenumeruojami ištekliai duomenų bazėse – tai ištekliai (mokslo straipsniai žurnaluose, knygos ir kt.), kuriuos tam tikram laikotarpiui duomenų bazėse prenumeruoja institucija, o bendruomenės nariai jomis naudojasi nemokamai. 
  • Atvirosios prieigos ištekliai – nemokama prieiga internete prie publikuotos mokslinės ir kitos informacijos.

Kolegijos informacijos ištekliai

Kolegijos studentų baigiamieji darbai, mokomieji ir kiti leidiniai publikuojami kolegijos institucinėje talpykloje: http://dspace.kaunokolegija.lt. Kolegijos mokslo žurnalai ir tarptautinių konferencijų leidiniai publikuojami OJS sistemoje: http://ojs.kaunokolegija.lt/. Kolegijos vardu paskelbtos publikacijos registruojamos eLABa publikacijų duomenų bazėje ir juos galima rasti kolegijos Virtualioje bibliotekoje: http://vb.kaunokolegija.lt.

Institucinė talpyklaKauno kolegijos institucinėje talpykloje <http://dspace.kaunokolegija.lt> galima rasti kolegijos dėstytojų parengtus mokomuosius leidinius, kolegijos konferencijų leidinius ir studentų baigiamuosius darbus. 
Norėdami skaityti studentų baigiamuosius darbus, prisijunkite prie talpyklos su kolegijos el. pašto vardu iki @ ir slaptažodžiu.
Mokomuosius ir konferencijų leidinius galima rasti bibliotekos el. kataloge ir Virtualioje bibliotekoje.
Open Journal System (OJS) (atviroji mokslo žurnalų sistema) Kauno kolegijos OJS sistemoje http://ojs.kaunokolegija.lt/ publikuojami kolegijos mokslo žurnalai (“Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose”, “Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas”) ir konferencijų leidiniai (“Inovacijos leidybos, poligrafijos ir multimedijos technologijose”, “Innovative (Eco-) Technology, Entrepreneurship and Regional Development (IECOTERD)”).
Straipsniai atviri visiems. Straipsniai registruojami eLABa PDB, juos galima rasti Virtualioje bibliotekoje: http://vb.kaunokolegija.lt
eLABa PDBeLABa publikacijų duomenų bazėje (eLABa PDB) registruojamos Kauno kolegijos dėstytojų parengtos publikacijos (straipsniai, mokomieji ir kiti leidiniai). Informacija apie registruotas publikacijas visiems atvira Kauno kolegijos Virtualioje bibliotekoje spragtelėjus Bibliotekos ir kiti ištekliai bei pasirinkus Mokslo publikacijos (KK PDB).
Dėstytojai gali prisijungti, registruoti ir gauti savo publikacijų sąrašus prisijungę adresu https://www.elaba.lt/ su kolegijos el. pašto prisijungimu.
Virtuali bibliotekaKauno kolegijos virtualioje bibliotekoje <http://vb.kaunokolegija.lt> galima rasti informacijos šaltinius iš įvairių išteklių: bibliotekos el. katalogo, eLABa PDB kolegijos publikacijų duomenų bazės, LST standartų katalogo, institucijos prenumeruojamos duomenų bazės, Lietuvos akademinių institucijų duomenų bazių, atviros prieigos duomenų bazių. Norėdami naudotis prenumeruojamomis duomenų bazėmis namuose, prisijunkite su kolegijos el. pašto vardu iki @ ir slaptažodžiu.

Prenumeruojami ištekliai duomenų bazėse

Norint prenumeruojamomis (licencijuotomis) duomenų bazėmis naudotis namuose ar kitur (ne kolegijos kompiuteriuose ir ne kolegijos tinkle), reikia prisijungti tinklalapyje http://db.kaunokolegija.lt arba Virtualioje bibliotekoje su kolegijos el. pašto vardu iki @ ir slaptažodžiu. 

EBSCO Publishing,   EBSCO eBook Academic Collection EBSCO Publishing – eIFL.net duomenų bazių paketas. Daugiatemės duomenų bazės, kuriose galima rasti straipsnių iš mokslinių, profesinių ir populiarių žurnalų bei kitų leidinių. Patarimai kaip atlikti paiešką, cituoti straipsnius, rasti terminus ir kt.  
EBSCO eBook Academic Collection  – elektroninių knygų iš įvairių sričių duomenų bazė, kurioje yra apie 200 tūkst. leidinių. Atsivėrę puslapį, spragtelėkite EBSCOhost Web, po to pasirinkite eBook Academic Collection ir atlikite reikiamų temų knygų paiešką. Patarimai, kaip atlikti knygų paiešką, jas išsisaugoti ir atsiversti išmaniuose įrenginiuose.
Adresas naudotis kolegijoje: http://search.epnet.com/
Adresas naudotis namuose: http://db.kaunokolegija.lt
Adresas naudotis namuose tik EBSCO duomenų bazėmis: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=cpid&custid=ns014819 (slaptažodžio klauskite bibliotekoje arba el paštu: biblioteka@go.kauko.lt)
Taylor&FrancisDaugiatemė mokslinių žurnalų duomenų bazė, kurioje galima rasti straipsnius iš daugiau nei tūkstančio mokslinių žurnalų.  
Adresas naudotis kolegijoje: http://www.tandfonline.com/
Adresas naudotis namuose: http://db.kaunokolegija.lt
Patarimai kaip atlikti paiešką ir kt.
Emerald ManagementMokslinių žurnalų duomenų bazė, kurioje galima rasti viso teksto mokslinius straipsnius verslo, vadybos, marketingo, informacijos ir komunikacijos mokslų temomis.  
Adresas naudotis kolegijoje: https://www.emeraldinsight.com/insight
Adresas naudotis namuose: http://db.kaunokolegija.lt
Patarimai kaip atlikti paiešką ir kt.
es_bibliotekaiDuomenų bazės EBSCO Publishing, Emerald Management ir Taylor&Francis prenumeruojamos per projektą eMoDB.LT3: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai. Šio projekto mokomoji medžiaga: Efektyvus elektroninių mokslo informacijos išteklių naudojimas
VGTU el. knygosVadovėliai lietuvių kalba. Prenumeruojamos el. knygos: http://kk.library.lt/vgtu  
Knygas galima skaityti kolegijoje arba kitur, tinklalapyje http://db.kaunokolegija.lt prisijungus su kolegijos el. pašto vardu iki @ ir slaptažodžiu.
Suradus šias knygas Virtualioje bibliotekoje, jas galima skaityti kolegijos tinkle arba prisijungus prie kolegijos tinklo per VPN.
Knygas galima skaityti, išsisaugoti specialioje programėlėje (žiūrėkite instrukciją), išspausdinti keletą puslapių (sužinokite apie tai instrukcijos pabaigoje). Duomenų bazės adresas internete: http://www.ebooks.vgtu.lt
KTU el. knygosVadovėliai lietuvių kalba. Prenumeruojamos el. knygos: http://kk.library.lt/ktu  
Knygas galima skaityti kolegijoje be jokių prisijungimų. Norint skaityti namuose, reikia prisijungti prie duomenų bazės: https://www.ebooks.ktu.lt (slaptažodžio klauskite bibliotekoje arba el paštu: biblioteka@go.kauko.lt). 
Suradus šias knygas Virtualioje bibliotekoje, jas galima skaityti kolegijos tinkle arba prisijungus prie kolegijos tinklo per VPN.
Knygas galima tik skaityti, nėra galimybės jas išsisaugoti ar spausdinti.
Vitae Litera ir Klaipėdos valstybinės kolegijos el. knygosVadovėliai lietuvių kalba.
Prenumeruojamos Vitae Litera el. knygos: https://kk.library.lt/vitaelitera.
Prenumeruojamos KVK el. knygos: https://kk.library.lt/kvk  
Knygas galima skaityti kolegijoje be jokių prisijungimų. Norint jas skaityti namuose, reikia prisijungti prie kolegijos tinklo per VPN. Knygas galima tik skaityti, nėra galimybės jas išsisaugoti ar spausdinti.
DE GRUYTER knygos17 knygų užsienio kalba: http://kk.library.lt/degruyter/en  
Knygas galima skaityti tik kolegijos tinkle arba prisijungus prie kolegijos tinklo per VPN.
Infolex.ltTeisės portalas, kuriame galima rasti teisės aktus, teismų praktikos informaciją. Duomenų baze galima naudotis tik bibliotekos Kompiuterių klasėje (Pramonės pr. 22A, 208 kab.). Teisės studijų programos studentams galima nuotolinė prieiga su slaptažodžiu.
TurnitinKauno kolegijos studijų procese naudojama teksto sutapties patikros ir rašto darbų vertinimo grįžtamojo ryšio sistema, kuri susieta su kolegijos Moodle mokymosi aplinka.

Kitose institucijose prenumeruojamos duomenų bazės

Naudojant informacijos išteklius duomenų bazėse, vartotojui draudžiama:

– prisijungimo duomenis perduoti ar suteikti prieigą kitiems asmenims;
– rastą informaciją naudoti komerciniais tikslais;
– siųsti ir išsisaugoti didelius informacijos kiekius.

Atvirosios prieigos ištekliai studijoms ir mokslui

Atvirosios prieigos šaltiniai paieškos sistemoseLietuvos virtuali biblioteka eLABa – Lietuvos ir užsienio atvirosios prieigos ištekliai (moksliniai straipsniai, disertacijos, knygos, studentų baigiamieji darbai ir kt.). Atvirosios prieigos lietuviškus el. išteklius galima atrinkti, rezultatų lange pasirinkus Atviroji prieiga. Adresas: http://www.lvb.lt
Google Scholar – mokslinės informacijos paieškos sistema, kurioje galima rasti mokslines publikacijas iš atvirosios prieigos ar prenumeruojamų duomenų bazių (atsirinkti atvirosios prieigos šaltinių iš surastųjų nėra galimybės). Adresas: http://scholar.google.lt/ 
PubMed Central – medicinos srities informacijos šaltinių paieškos sistema. Galima atsirinkti atvirosios prieigos mokslinius šaltinius, naudotis MeSH medicinos terminų tezauru ir kt. Adresas: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
Atvirosios prieigos moksliniai straipsniai tarptautinėse duomenų bazėseScience Direct – Elsevier leidėjo duomenų bazė http://www.sciencedirect.com/, kurioje galima rasti ir atsirinkti atvirosios prieigos mokslinius straipsnius (šalia šių straipsnių matysite žalią tašką ir užrašą Open access arba Full text access).
Wiley Online Library – duomenų bazė http://onlinelibrary.wiley.com/, kurioje galima rasti ir atsirinkti atvirosios prieigos mokslinius straipsnius (šalia šių straipsnių matysite užrašą Free Access).
Atvirosios prieigos talpyklos ir duomenų bazėsOpenDOAR –  pasaulio atvirosios prieigos knygų, straipsnių, magistro darbų, disertacijų ir kitų šaltinių duomenų bazių registras. Adresas: http://www.opendoar.org
Atvirosios prieigos moksliniai žurnalaiDirectory of Open Access Journals – Atvirosios prieigos mokslo žurnalai. Adresas: http://www.doaj.org/
Atvirosios prieigos el. knygosDirectory of Open Access Books – Atvirosios prieigos knygos mokslui ir studijoms. Adresas: http://www.doabooks.org/doab 
OAPEN – atvirosios prieigos knygos socialinių ir humanitarinių mokslų srityse. Adresas: https://oapen.org/home, kolegijos kataloge: http://kk.library.lt/oapen 
Springer Open atvirosios prieigos el. knygos: http://kk.library.lt/springeropen 
Mykolo Romerio universiteto vadovėliai lietuvių kalba. Duomenų bazės adresas: http://ebooks.mruni.eu, el. knygos kolegijos kataloge: http://kk.library.lt/mru
Teisinė informacijaLietuvos teisės aktų registras. Adresas: https://www.e-tar.lt/portal/index.html/ 
EUR-Lex – prieiga prie Europos Sąjungos teisės. Adresas: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html 
IATE (Interactive Terminology for Europe) – teisinių terminų duomenų bazė visomis Europos Sąjungos kalbomis, kurioje galima rasti dominantį terminą kita kalba ir šio termino kilmę (šaltinius, kuriuose jie yra naudojami). Adresas: https://goo.gl/tKxt6B
Statistinė informacijaLietuvos oficialiosios statistikos portalas. Adresas: http://osp.stat.gov.lt/ 
Eurostat – Europos sąjungos šalių statistikos duomenų bazė. Adresas: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
Paveldo informacijaEpaveldas.lt – Lietuvos meno kūriniai, knygos, laikraščiai, rankraščių tekstai, žemėlapiai, garso įrašai ir kt. Adresas: http://www.epaveldas.lt 
Europeana – Europos šalių meno kūriniai, knygos, laikraščiai, rankraščių tekstai, žemėlapiai, garso įrašai, mados kūriniai, parodos ir kt. Adresas: http://www.europeana.eu
COVID-19 tyrimų duomenysCORD-19 Explorer yra šaltinių paieškos sistema, skirta COVID-19 atvirųjų tyrimų duomenims rasti. Adresas: https://cord-19.apps.allenai.org