Elektroniniai ištekliai

 

  • Kolegijos informacijos ištekliai – tai kolegijos studentų baigiamieji darbai ir dėstytojų parengti mokomieji leidiniai, kolegijos mokslo žurnalai, konferencijų ir kiti leidiniai. 
  • Prenumeruojami ištekliai duomenų bazėse – tai ištekliai (mokslo straipsniai žurnaluose, knygos ir kt.), kuriuos tam tikram laikotarpiui duomenų bazėse prenumeruoja institucija, o bendruomenės nariai jomis naudojasi nemokamai. 
  • Atvirosios prieigos ištekliai – nemokama prieiga internete prie publikuotos mokslinės ir kitos informacijos.

 

Kolegijos informacijos ištekliai

Kolegijos studentų baigiamieji darbai, mokomieji ir kiti leidiniai publikuojami kolegijos institucinėje talpykloje: http://dspace.kaunokolegija.lt. Kolegijos mokslo žurnalai ir tarptautinių konferencijų leidiniai publikuojami OJS sistemoje: http://ojs.kaunokolegija.lt/. Kolegijos vardu paskelbtos publikacijos registruojamos eLABa publikacijų duomenų bazėje ir juos galima rasti kolegijos Virtualioje bibliotekoje: http://vb.kaunokolegija.lt.

Institucinė talpyklaKauno kolegijos institucinėje talpykloje <http://dspace.kaunokolegija.lt> galima rasti kolegijos dėstytojų parengtus mokomuosius leidinius, kolegijos konferencijų leidinius ir studentų baigiamuosius darbus. 
Norėdami skaityti studentų baigiamuosius darbus, prisijunkite prie talpyklos su kolegijos el. pašto vardu iki @ ir slaptažodžiu.
Mokomuosius ir konferencijų leidinius galima rasti bibliotekos el. kataloge ir Virtualioje bibliotekoje.
Open Journal System (OJS) (atviroji mokslo žurnalų sistema)Kauno kolegijos OJS sistemoje http://ojs.kaunokolegija.lt/ publikuojami kolegijos mokslo žurnalai (“Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose”, “Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas”) ir konferencijų leidiniai (“Inovacijos leidybos, poligrafijos ir multimedijos technologijose”, “Innovative (Eco-) Technology, Entrepreneurship and Regional Development (IECOTERD)”).
Straipsniai atviri visiems. Straipsniai registruojami eLABa PDB, juos galima rasti Virtualioje bibliotekoje: http://vb.kaunokolegija.lt
eLABa PDBeLABa publikacijų duomenų bazėje (eLABa PDB) registruojamos Kauno kolegijos dėstytojų parengtos publikacijos (straipsniai, mokomieji ir kiti leidiniai). Informacija apie registruotas publikacijas visiems atvira Kauno kolegijos Virtualioje bibliotekoje spragtelėjus Bibliotekos ir kiti ištekliai bei pasirinkus Mokslo publikacijos (KK PDB).
Dėstytojai gali prisijungti, registruoti ir gauti savo publikacijų sąrašus prisijungę adresu https://www.elaba.lt/ su kolegijos el. pašto prisijungimu.
Virtuali bibliotekaKauno kolegijos virtualioje bibliotekoje <http://vb.kaunokolegija.lt> galima rasti informacijos šaltinius iš įvairių išteklių: bibliotekos el. katalogo, eLABa PDB kolegijos publikacijų duomenų bazės, LST standartų katalogo, institucijos prenumeruojamos duomenų bazės. Norėdami naudotis prenumeruojamomis duomenų bazėmis namuose, prisijunkite su kolegijos el. pašto vardu iki @ ir slaptažodžiu.

 

Prenumeruojami ištekliai duomenų bazėse

Norint prenumeruojamomis (licencijuotomis) duomenų bazėmis naudotis namuose ar kitur (ne kolegijos kompiuteriuose), reikia prisijungti tinklalapyje http://db.kaunokolegija.lt arba Virtualioje bibliotekoje su kolegijos el. pašto vardu iki @ ir slaptažodžiu, arba kitais duomenų bazių apraše nurodytais būdais. Prenumeruojamus šaltinius taip pat galima skaityti namuose, prisijungus prie kolegijos tinklo per VPN.

EBSCO Publishing,   EBSCO eBook Academic CollectionEBSCO Publishing – eIFL.net duomenų bazių paketas. Daugiatemės duomenų bazės, kuriose galima rasti straipsnių iš mokslinių, profesinių ir populiarių žurnalų bei kitų leidinių. Patarimai kaip atlikti paiešką, cituoti straipsnius, rasti terminus ir kt.  
EBSCO eBook Academic Collection  – elektroninių knygų iš įvairių sričių duomenų bazė, kurioje yra apie 200 tūkst. leidinių. Atsivėrę puslapį, spragtelėkite EBSCOhost Web, po to pasirinkite eBook Academic Collection ir atlikite reikiamų temų knygų paiešką. Patarimai, kaip atlikti knygų paiešką, jas išsisaugoti ir atsiversti išmaniuose įrenginiuose.
Adresas naudotis kolegijoje: http://search.epnet.com/
Adresas naudotis namuose: http://search-ebscohost-com.db.kaunokolegija.lt
Adresas naudotis namuose tik EBSCO duomenų bazėmis: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=cpid&custid=ns014819 (slaptažodžio klauskite bibliotekoje arba el paštu: biblioteka@go.kauko.lt)
Taylor&FrancisDaugiatemė mokslinių žurnalų duomenų bazė, kurioje galima rasti straipsnius iš daugiau nei tūkstančio mokslinių žurnalų.  
Adresas naudotis kolegijoje: http://www.tandfonline.com/
Adresas naudotis namuose: https://www-tandfonline-com.db.kaunokolegija.lt/
Patarimai kaip atlikti paiešką ir kt.
Emerald ManagementMokslinių žurnalų duomenų bazė, kurioje galima rasti viso teksto mokslinius straipsnius verslo, vadybos, marketingo, informacijos ir komunikacijos mokslų temomis.  
Adresas naudotis kolegijoje: https://www.emeraldinsight.com/insight
Adresas naudotis namuose: http://www-emeraldinsight-com.db.kaunokolegija.lt
Patarimai kaip atlikti paiešką ir kt.
es_bibliotekaiDuomenų bazės EBSCO Publishing, Emerald Management ir Taylor&Francis prenumeruojamos per projektą eMoDB.LT3: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai. Šio projekto mokomoji medžiaga: Efektyvus elektroninių mokslo informacijos išteklių naudojimas
Passport (Euromonitor International)Statistikos ir analitikos duomenų bazė. Duomenų bazėje teikiami patikimi duomenys apie pramonės šakas, šalis ir vartotojus, tarptautinį verslą ir prekybą, ekonomiką, socialinius mokslus, humanitarinius mokslus, tarptautinius santykius, keliones ir turizmą, viešbučių valdymą ir maisto produktų rinkodarą.
Adresas: https://www-portal-euromonitor-com.db.kaunokolegija.lt/  
Informacija apie duomenų bazę ir naudojimo patarimai.
VGTU el. knygosVadovėliai lietuvių kalba. Prenumeruojamų el. knygų sąrašas: http://kk.library.lt/vgtu 
Adresas naudotis namuose: https://www-ebooks-vgtu-lt.db.kaunokolegija.lt/bookshelf  
Knygas galima skaityti, išsisaugoti specialioje programėlėje, išspausdinti keletą puslapių (žiūrėkite instrukciją).
KTU el. knygosVadovėliai lietuvių kalba. Prenumeruojama visa KTU duomenų bazė, el. knygų sąrašas: http://kk.library.lt/ktu  
Norint skaityti namuose, reikia prisijungti su slaptažodžiu (prašome klausti el. paštu: biblioteka@go.kauko.lt).
Knygas galima tik skaityti, nėra galimybės jas išsisaugoti ar spausdinti.
Vitae Litera, KVK ir KU el. knygosVadovėliai lietuvių kalba. 
Prenumeruojamų Vitae Litera medicinos srities el. knygų sąrašas: https://kk.library.lt/vitaelitera
Prenumeruojamų Klaipėdos valstybinės kolegijos el. knygų sąrašas: https://kk.library.lt/kvk
Prenumeruojamų Klaipėdos universiteto el. knygų sąrašas: https://kk.library.lt/ku
Norint skaityti namuose, reikia prisijungti su slaptažodžiu (prašome klausti el. paštu: biblioteka@go.kauko.lt).
Knygas galima tik skaityti, nėra galimybės jas išsisaugoti ar spausdinti.
Infolex.ltTeisės portalas, kuriame galima rasti teisės aktus, teismų praktikos informaciją. Duomenų baze galima naudotis tik bibliotekos Kompiuterių klasėje (Pramonės pr. 22A, 208 kab.). Teisės studijų programos studentams galima nuotolinė prieiga su slaptažodžiu.
Verslo žinios (VŽ Premium)Aktualūs verslo, politikos, ekonomikos straipsniai.
Norint skaityti VŽ Premium, reikia atverti tinklalapį https://parduotuve.vz.lt/vz-prenumerata/premium.php?@go.kauko.lt, prisiregistruoti asmeniškai su kolegijos el. pašto adresu ir gauti prieigos kodą.
TurnitinKauno kolegijos studijų procese naudojama teksto sutapties patikros ir rašto darbų vertinimo grįžtamojo ryšio sistema, kuri susieta su kolegijos Moodle mokymosi aplinka.

Kitose institucijose prenumeruojamos duomenų bazės

Naudojant informacijos išteklius duomenų bazėse, vartotojui draudžiama:

– prisijungimo duomenis perduoti ar suteikti prieigą kitiems asmenims;
– rastą informaciją naudoti komerciniais tikslais;
– siųsti ir išsisaugoti didelius informacijos kiekius.

Atvirosios prieigos ištekliai studijoms ir mokslui

Atvirosios prieigos šaltiniai paieškos sistemoseeLABa virtuali biblioteka – Lietuvos ir užsienio atvirosios prieigos ištekliai (moksliniai straipsniai, disertacijos, knygos, studentų baigiamieji darbai ir kt.). Atvirosios prieigos lietuviškus el. išteklius galima atrinkti, rezultatų lange pasirinkus Atviroji prieiga. Adresas: http://www.lvb.lt
Google Scholar – mokslinės informacijos paieškos sistema, kurioje galima rasti mokslines publikacijas iš atvirosios prieigos ar prenumeruojamų duomenų bazių (atsirinkti atvirosios prieigos šaltinių iš surastųjų nėra galimybės). Adresas: http://scholar.google.lt/ 
PubMed Central – medicinos srities informacijos šaltinių paieškos sistema. Galima atsirinkti atvirosios prieigos mokslinius šaltinius, naudotis MeSH medicinos terminų tezauru ir kt. Adresas: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
Atvirosios prieigos moksliniai straipsniai tarptautinėse duomenų bazėseScience Direct – Elsevier leidėjo duomenų bazė http://www.sciencedirect.com/, kurioje galima rasti ir atsirinkti atvirosios prieigos mokslinius straipsnius (šalia šių straipsnių matysite žalią tašką ir užrašą Open access arba Full text access).
Wiley Online Library – duomenų bazė http://onlinelibrary.wiley.com/, kurioje galima rasti ir atsirinkti atvirosios prieigos mokslinius straipsnius (šalia šių straipsnių matysite užrašą Free Access).
Atvirosios prieigos talpyklos ir duomenų bazėsOpenDOAR –  pasaulio atvirosios prieigos knygų, straipsnių, magistro darbų, disertacijų ir kitų šaltinių duomenų bazių registras. Adresas: http://www.opendoar.org
Atvirosios prieigos moksliniai žurnalaiDirectory of Open Access Journals – Atvirosios prieigos mokslo žurnalai. Adresas: http://www.doaj.org/
Atvirosios prieigos el. knygosDirectory of Open Access Books – Atvirosios prieigos knygos mokslui ir studijoms. Adresas: http://www.doabooks.org/doab 
OAPEN – atvirosios prieigos knygos socialinių ir humanitarinių mokslų srityse. Adresas: https://oapen.org/home, kolegijos kataloge: http://kk.library.lt/oapen 
Springer Open atvirosios prieigos el. knygos: http://kk.library.lt/springeropen 
Mykolo Romerio universiteto vadovėliai lietuvių kalba. Duomenų bazės adresas: https://repository.mruni.eu/handle/007/16699
Teisinė informacijaLietuvos teisės aktų registras. Adresas: https://www.e-tar.lt/portal/index.html/ 
EUR-Lex – prieiga prie Europos Sąjungos teisės. Adresas: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html 
IATE (Interactive Terminology for Europe) – teisinių terminų duomenų bazė visomis Europos Sąjungos kalbomis, kurioje galima rasti dominantį terminą kita kalba ir šio termino kilmę (šaltinius, kuriuose jie yra naudojami). Adresas: https://goo.gl/tKxt6B
Statistinė informacijaLietuvos oficialiosios statistikos portalas. Adresas: http://osp.stat.gov.lt/ 
Eurostat – Europos sąjungos šalių statistikos duomenų bazė. Adresas: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
Paveldo informacijaEpaveldas.lt – Lietuvos meno kūriniai, knygos, laikraščiai, rankraščių tekstai, žemėlapiai, garso įrašai ir kt. Adresas: http://www.epaveldas.lt 
Europeana – Europos šalių meno kūriniai, knygos, laikraščiai, rankraščių tekstai, žemėlapiai, garso įrašai, mados kūriniai, parodos ir kt. Adresas: http://www.europeana.eu
COVID-19 tyrimų duomenysCORD-19 Explorer yra šaltinių paieškos sistema, skirta COVID-19 atvirųjų tyrimų duomenims rasti. Adresas: https://cord-19.apps.allenai.org

 

Laikinos prieigos duomenų bazės

University of Chicago PressMoksliniai žurnalai https://www.journals.uchicago.edu/

Prieiga iki 2021 m. vasario 28 d. tik kolegijos interneto tinkle. Namuose prie kolegijos interneto tinklo galima prisijungti per kolegijos VPN (prisijungimo instrukcijos: https://www.kaunokolegija.lt/it-gidai/).
SPIE Digital LibraryKonferencijų ir mokslo žurnalų straipsniai, pranešimų vaizdo įrašai, el. knygos http://spiedigitallibrary.org

Prieiga iki 2021 m. vasario 28 d. tik kolegijos interneto tinkle. Namuose prie kolegijos interneto tinklo galima prisijungti per kolegijos VPN (prisijungimo instrukcijos: https://www.kaunokolegija.lt/it-gidai/).
Royal Society Journals PackagesMoksliniai žurnalai: Philosophical Transactions of the Royal Society series A, Philosophical Transactions of the Royal Society series B, Proceedings of the Royal Society series B, Proceedings of the Royal Society series A, Biology Letters, Journal of the Royal Society Interface, Interface Focus, Notes & Records, Open Biology, Royal Society Open Science.

Prieiga iki 2021 m. vasario 28 d. tik kolegijos interneto tinkle. Namuose prie kolegijos interneto tinklo galima prisijungti per kolegijos VPN (prisijungimo instrukcijos: https://www.kaunokolegija.lt/it-gidai/).
BenthamMedicinos srities mokslo žurnalai ir el. knygos.

Prieiga iki 2021 m. kovo 24 d. tik kolegijos interneto tinkle. Namuose prie kolegijos interneto tinklo galima prisijungti per kolegijos VPN (prisijungimo instrukcijos: https://www.kaunokolegija.lt/it-gidai/).
EBSCO PublishingeBook Business Collection – verslo srities mokslo el. knygos.
eBook Clinical Collection
– medicinos srities mokslo el. knygos.
eBook Education Collection
– įvairioms mokslo sritims skirtos el. knygos.

Prieiga iki 2021 m. birželio pabaigos.
Adresas naudotis namuose: http://search-ebscohost-com.db.kaunokolegija.lt
Adresas naudotis namuose tik EBSCO duomenų bazėmis: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=cpid&custid=ns014819 (slaptažodžio klauskite bibliotekoje arba el paštu: biblioteka@go.kauko.lt)