Kaip rašyti darbus?

Rašant studijų ir mokslo darbus, labai svarbu:

  • žinoti reikalavimus darbams rengti,
  • pasirinkti tinkamus informacijos šaltinius,
  • žinoti šaltinių paieškos vietas,
  • tinkamai naudoti šaltinius, juos cituoti ir sudaryti literatūros sąrašus,
  • rengti studijų darbus pagal akademinės etikos nuostatas.

Kiek turi žinių šiais klausimais, gali sužinoti čia: bit.ly/pasitikrink_savo_zinias

Metodiniai nurodymai studijų darbams rengti

Kauno kolegijos baigiamųjų darbų rengimo, gynimo, saugojimo ir kvalifikacinių egzaminų organizavimo tvarkos aprašas

Studijų rašto darbų maketavimo patarimai.
Pagal reikalavimus sumaketuoto baigiamojo darbo šablonas ir titulinio lapo šablonas.
Baigiamojo darbo pateikimo Kauno kolegijos institucinei talpyklai forma.

Metodiniai nurodymai baigiamiesiems studijų darbams pagal fakultetus ar studijų programas:

Sužinokite, kaip tinkamai maketuoti savo rašto darbą peržiūrėję vaizdo įrašą.

Kitus leidinius su metodiniais nurodymais įvairiems studijų darbams atlikti ar parengti rasite kolegijos institucinėje talpykloje arba Virtualioje bibliotekoje.

Informacijos šaltinių paieška ir atranka

Patikimą ir tinkamą informaciją studijų ir mokslo darbams rasite specialiose informacijos paieškos sistemose, prenumeruojamose ir atvirosios prieigos duomenų bazėse, virtualiose bibliotekose. Žr.: IŠTEKLIAI.

Naudokite patikimą informaciją, tinkamus šaltinius studijoms ir mokslui. Informacijos šaltiniai turi būti recenzuoti ir įvertinti tos srities specialistų, ar gauti iš oficialių institucijų, organizacijų, asociacijų.

Galite naudoti: mokslinius straipsnius, monografijas, disertacijas, mokslo studijas, mokslines ataskaitas, teisės aktus, institucijų dokumentus, statistinę informaciją, standartus, patentus, enciklopedijas, žinynus, žodynus ir kt.

Nenaudokite: vikipedijos, mokslo populiarinimo leidinių, žiniasklaidos priemonių, informacinių portalų, grožinės ir populiariosios literatūros, studentų darbų, nedokumentuotų šaltinių.

Naudokite naujausius šaltinius. Moksliniai straipsniai turėtų būti publikuoti per paskutinius penkerius metus.

Naudokite bent kelių rūšių ir kalbų šaltinius. Reiktų nepamiršti naudoti ne tik knygas, bet ir mokslinius straipsnius, standartus, teisės aktus, statistinę informaciją ir kitus šaltinius, publikuotus lietuvių ir užsienio kalbomis.

Sužinokite, kaip tinkamai atlikti šaltinių paiešką ir atranką peržiūrėję vaizdo įrašus: Kaip ieškoti kolegijos išteklių Virtualioje bibliotekoje? Kaip ieškoti prenumeruojamų kolegijos išteklių duomenų bazėse? Kaip ieškoti atvirosios prieigos išteklių?

Informacijos šaltinių citavimas, literatūros sąrašai, akademinis rašymas

Informacijos šaltinius būtina naudoti, atsižvelgiant į akademinės etikos bei autorių teisių nuostatas ir citavimo taisykles. Norinti tinkamai parengti darbus ir išvengti plagiato, juos reikia rašyti savarankiškai ir išanalizuoti (dalykiškai ištirti) darbo temą ar problemą, tinkamai cituoti ir perfrazuoti šaltinius, juos nurodyti tekste ir literatūros sąraše.

Šaltinius reikia analizuoti, sisteminti, apibendrinti, darbų tekstus rašyti moksliniu stiliumi. Šiems tikslams galima naudoti įvairias mokslinės kalbos frazes, kurias rasite bibliotekos atmintinėje, VU parengtame akademinių frazių sąvade arba Academic Phrasebank. Cituojant ir perfrazuojant šaltinius, būtina atskirti kito autoriaus mintis nuo savų komentarų.

Informaciją iš šaltinių galima naudoti keliais būdais:

  • Cituoti – tiksliai pakartoti kuriuos nors autoriaus ar veikalo žodžius. Gali būti sakinio, kelių sakinių ar pastraipos dydžio citatų. Citatos rašomos kabutėse.
  • Perfrazuoti – perteikti esminę informaciją iš šaltinių savais žodžiais ir savu stiliumi, bet neiškraipant esmės.

Visus naudotus šaltinius reikia nurodyti:

  • darbo tekste skliausteliuose rašant šaltinio autorių ir publikavimo metus,
  • literatūros sąraše pateikiant šaltinio bibliografinį aprašą. El. šaltiniai taip pat aprašomi pagal aprašo taisykles, nepakanka nurodyti tik interneto adresą. Įvairių rūšių šaltinių aprašų pavyzdžius rasite žemiau puslapyje pateiktoje informacijoje.

Kauno kolegijos studijų darbuose bibliografiniai aprašai turi būti sudaryti pagal APA tarptautines taisykles. Daugelį bibliografinių aprašų automatiškai galima gauti Virtualioje bibliotekoje, Scholar Google ir duomenų bazėse. Žr. bibliotekos vaizdo filmukus.

Sužinokite, kaip tinkamai atlikti literatūros analizę ir cituoti šaltinius peržiūrėję vaizdo įrašą.

Pasitikrinte, ar tinkamai naudojate informacijos šaltinius interaktyvioje savitikros priemonėje.

Pavyzdžiai šaltinių citavimui ir literatūros sąrašui pagal APA taisykles

Mokomoji medžiaga

Moodle kursas Akademinis raštingumas.

Bibliotekos mokomieji filmukai.

El. leidiniai:

Pagalba tyrėjui (informacija apie tyrimo metodus). Atviros prieigos centras.