APA 7 taikymo pavyzdžiai įvairioms šaltinių rūšims

Peržiūrėti ir parsisiųsti APA 7 taikymo pavyzdžius galite PDF formatu.

Pavyzdžiuose pirmiausia pateikiamas šaltinio aprašas literatūros sąrašui, o po juo pavyzdžiai kaip reikėtų šaltinį nurodyti tekste. Šaltinių nurodymui tekste yra naudojamas autoriaus-datos metodas, kai nurodomos kūrinio autorių pavardės ir kūrinio publikavimo metai.

ŠALTINIŲ NURODYMAS TEKSTE IR LITERATŪROS SĄRAŠE

Šaltinių nurodymui tekste yra naudojamas autoriaus-datos metodas, kai nurodomos kūrinio autorių pavardės ir kūrinio publikavimo metai. Autorių pavardes tekste galima rašyti dviem būdais:

• sakinio ar pastraipos pabaigoje po perfrazuoto teksto ar citatos skliausteliuose rašoma šaltinio autoriaus pavardė
ir publikavimo metai.
Pavyzdys: … (Nekrašas, 2004).
Jeigu tekste teikiama tiksli citata kabutėse, pageidautina nurodyti ir cituojamo šaltinio vietą (konkretų puslapį).
Pavyzdys: … „citata“ (Nekrašas, 2004, p. 14)

• autorius minimas sakinyje, o šalia pavardės skliausteliuose rašomi publikavimo metai.
Pavyzdys: Nekrašas (2004) teigė, kad…
Jeigu tekste teikiama tiksli citata kabutėse, pageidautina nurodyti šaltinio vietą.
Pavyzdys: Nekrašas (2004) teigė, kad… „citata“ (p. 14).

Pavyzdžiuose šie pavyzdžiai pateikti su daugtaškiais, vietoje kurių darbe turi būti reikiamas tekstas.

Pastabos:
• Percituoti galima tik tokį šaltinį, kurio neįmanoma gauti ir jis yra labai svarbus analizuojamai temai. Percituojant šaltinį, būtina nurodyti abu šaltinius (pirmiausia nurodomas originalus šaltinis, o po to šaltinis, kuriame buvo naudotas originalus šaltinis), pavyzdžiui:

Tekste
… (Eberlein, 1987, cit. iš Jakob ir kt., 2016).
Literatūros sąraše
Jacob, S., Decker, D. M., & Lugg, E. T. (2016). Ethics and law for school psychologists. John Wiley & Sons.

• Minint keletą skirtingų šaltinių tame pačiame sakinyje, autorių pavardės ir metai atskiriami kabliataškiu.
Pvz.: Šią temą analizavo keletas mokslininkų… (Baršauskienė, 2012; Barkauskas, 2009).

• Darbuose iš kitų šaltinių pateikiant lenteles, paveikslus ir formules, jų pavadinimų pabaigoje taip pat būtina nurodyti šaltinius. Kai lentelės ir paveikslai pakeičiami ir sudaromi remiantis šaltiniais, jų pavadinimų pabaigoje nurodoma, kad tai sudaryta autoriaus pagal literatūros šaltinius.
Pvz.: (sudaryta pagal Gižienė, 2012; Arimavičiūtė, 2010; Sakalas, 2010).

• Elektroniniai šaltiniai tekste nurodomi pagal tas pačias taisykles kaip ir spausdinti (žr. pateiktus el. šaltinių pavyzdžius).

KNYGOS

Pateikiami pavyzdžiai, kai knyga turi įvairų autorių skaičių. Šis autorių rašymo principas aprašuose pagal autorių skaičių galioja ir kities šaltiniams, kurių autoriai yra asmenys (knygų skyriams, straipsniams).

Vieno autoriaus knyga

Nekrašas, E. (2012). Filosofijos įvadas. (3-ioji patais. ir papild. laida). Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.

Tekste
… (Nekrašas, 2012).
arba
Nekrašas (2012) …

Dviejų autorių knyga

Lekavičienė, R., & Antinienė, D. (2019). Bendravimo psichologija šiuolaikiškai: žinios ir užduotys. Vaga.

Tekste
… (Lekavičienė, Antinienė, 2019).
arba
Lekavičienė ir Antinienė (2019) …

Nuo trijų iki dvidešimt autorių knyga

Kabašinskas, A., Kravčenkienė, V., & Šutienė, K. (2017). Matematika 1. Tiesinė algebra ir matematinė analizė: mokomoji knyga. Technologija.

Tekste
… (Kabašinskas ir kt., 2017).
arba
Kabašinskas ir kt. (2017) …

Pastaba: tekste, kai minimas šaltinis yra trijų ar daugiau autorių, nurodykite tik pirmojo autoriaus vardą ir „et al“, „ir kt.” kiekvienoje citatoje, įskaitant pirmąją, nebent kiltų neaiškumų. Norėdami išvengti dviprasmybės cituodami panašius autorius, įtraukite tiek autorių, kiek jų reikia, prieš likusius autorius sutrumpindami „ir kt.“.

Melnikienė, R., Volkov, A., Namiotko, V., Stalgienė, A., Gapšys, A., Bogdanov, A., Laskauskienė, A., & Mikelionytė, D. (2015). Agricultural and Food Sector in Lithuania. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.

Tekste
… (Melnikienė ir kt., 2015).
arba
Melnikienė ir kt. (2015) …

Dvidešimt vieno ir daugiau autorių knyga

Borkowski, S., Mielczarek, K., Kurenkov, P. V, Stepanov, A. L, Gejdoš, P., Hitka, M., Potkány, M., Balalaev, A.S, Hrubec, J., Prístavka, M., Stachová, K., Stacho, Z., Konstanciak, M., Jagusiak, M., Klacková, M., Ulewicz, R., Kleszcz, D., Koszembar-W., Małgorzata, Gyurák Babeľová, Z., … Blaško, R. (2010). Toyotarity. Knowledge using in service management: monography. Instytut Wydawniczy PTM.

Tekste
… (Borkowski ir kt., 2010).
arba
Borkowski ir kt. (2010) …

Knyga be autorių

Sociologija. (2004). Vytauto Didžiojo universitetas.

Tekste
… (Sociologija, 2004).

Kolektyvinio autoriaus knyga

Lietuvos statistikos departamentas. (2013). Lietuvos statistikos metraštis. Lietuvos statistikos departamentas.

Tekste
… (Lietuvos statistikos departamentas, 2013).
arba
Lietuvos statistikos departamento (2013) duomenimis …

Elektroninė knyga su DOI numeriu

Hafner, A., Dolbunova, E., Mazurkevich, A., Pranckėnaitė, E., & Hinz, M. (2020). Settling waterscapes in Europe: the archaeology of Neolithic and Bronze Age pile-dwellings. Propylaeum. https://doi.org/10.11588/propylaeum.714

Tekste
… (Hafner ir kt., 2020).
arba
Hafner ir kt. (2020) …

Elektroninė knyga be DOI numeriu

Skaržauskienė, A., Mikulskienė, B., Pitrėnaitė-Žilėnienė, B., Jankauskienė, D., Štitilis, D., Štaras, K., Mačiulienė, M., Rotomskienė, R., Tamošiūnaitė, R., Pukinaitė, V., & Stokaitė, V. (2015). Integrated Transformations of E-Health: Perspectives of Stakeholders. Mykolas Romeris University. https://repository.mruni.eu/handle/007/16803

Tekste
… (Skaržauskienė ir kt., 2015).
arba
Skaržauskienė ir kt. (2015) …

Sotiriadis, M. (2018). The Emerald Handbook of Entrepreneurship in Tourism, Travel and Hospitality: Skills for Successful Ventures. Emerald Publishing Limited. http://search.ebscohost.com.db.kaunokolegija.lt/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1695364&site=ehost-live.

Tekste
… (Sotiriadis, 2018).
arba
Sotiriadis (2018) …

Skyrius iš knygos

Kuznecovienė, J. (2004). Socialinė sąveika, grupės ir organizacijos. Iš Sociologija, 2004, 80-94. Vytauto Didžiojo universitetas.

Tekste
… (Kuznecovienė, 2004).
arba
Kuznecovienė (2004) …

McCann, P. (2008). Urban Scale Economies: Statics and Dynamics. In Contributions to Economic Analysis (Vol. 266, 31–56). Emerald Group Publishing Limited.

Tekste
… (McCann, 2008).
arba
McCann (2008) …

Žodynai, enciklopedijos

Katkonienė, A. 2021. Socialinė atsakomybė. Iš Visuotinė lietuvių enciklopedija. Mokslo ir enciklopedijų leidybos
centras. https://www.vle.lt/straipsnis/socialine-atsakomybe/

Tekste
… (Katkonienė, 2021).
arba
Katkonienė (2021) …

The Thames & Hudson dictionary of photograph. (2015). Thames and Hudson.

Tekste
… (The Thames & Hudson dictionary, 2015).
arba
Temzės ir Hadsono žodynas (2015) …

Disertacija, mokslo studija

Butvilienė, J. (2014). Neformalusis suaugusiųjų švietimas Lietuvoje: valstybinis ir privatus mokymo sektoriai: daktaro disertacija. Vilniaus universitetas. https://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:2120634/datastreams/MAIN/content

Tekste
… (Butvilienė, 2014).
arba
Butvilienė (2014) …

Šarlauskienė, L. (2012). Plagiato prevencijos geroji patirtis užsienio aukštosiose mokyklose: mokslo studija (55). [s.n.]. http://dspace.lzuu.lt/bitstream/1/2509/3/Plagiato%20prevencijos%20geroji%20patirtis1.pdf

Tekste
… (Šarlauskienė, 2012).
arba
Šarlauskienė (2012) …

Fortune, N. P. (2020). Prekindergarten Practitioners’ Perspectives of the Creative Curriculum for At-Risk Students [Dissertation]. Walden University. http://search.ebscohost.com.db.kaunokolegija.lt/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=ED607610&site=ehost-live.

Tekste
… (Fortune, 2020).
arba
Forture (2020) …

STRAIPSNIAI

Straipsnis iš elektroninio žurnalo su DOI numeriu

Brusokas, A., & Cieślikowski, K. (2017). Determinants of effective management in the sport with the use of large sport arenas in selected cities. European Journal of Service Management, 5–10. https://doi.org/10.18276/ejsm.2017.21-01

Tekste
… (Brusokas, Cieślikowski, 2017).
arba
Brusokas ir Cieślikowski (2017) …

Mantie, R. (2013). A Comparison of “Popular Music Pedagogy” Discourses. Journal of Research in Music Education, 61(3), 334–352. https://doi.org/10.1177/0022429413497235

Tekste
… (Mantie, 2013).
arba
Mantie (2013) …

Straipsnis iš elektroninio žurnalo be DOI numerio

Šalčiuvienė, T., Petkutė, E., & Dabravalskytė-Radzevičė, J. (2023). Inovacijų taikymo galimybės sveikatingumo ir SPA įmonėse Birštono ir Druskininkų kurortuose. Verslo aktualijos būsimųjų specialistų požiūriu 2023: recenzuotų straipsnių rinkinys. http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/7127

Tekste
… (Šalčiuvienė ir kt., 2019).
arba
Šalčiuvienė ir kt. (2019) …

Dolez, A., Granjou, C., & Louvel, S. (2019). On the Plurality of Environmental Regimes of Anticipation: Insights from Forest Science and Management. Science & Technology Studies, 32(4), 78–96. http://search.ebscohost.com.db.kaunokolegija.lt/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=140388418&site=ehost-live

Tekste
… (Dolez ir kt., 2019).
arba
Dolez ir kt. (2019) …

Straipsnis iš elektroninio žurnalo (daugiau nei 21 autorius)

Kalnay, E., Kanamitsu, M., Kistler, R., Collins, W., Deaven, D., Gandin, L., Iredell, M., Saha, S., White, G., Woollen, J., Zhu, Y., Chelliah, M., Ebisuzaki, W., Higgins, W., Janowiak, J., Mo, K. C., Ropelewski, C., Wang, J., Leetmaa, A., Reynolds, R., Jenne, R., & Joseph, D. (1996). The NCEP/NCAR 40-Year Reanalysis Project, Bulletin of the American Meteorological Society, 77(3), 437-472. http://doi.org/fg6rf9

Tekste
… (Kalnay ir kt., 1996).
arba
Kalnay ir kt. (1996) …

Straipsnis iš elektroninio žurnalo (individualių autorių ir autorių grupių)

De Vries, R., Nieuwenhuijze, M., Buitendijk, S. E., & the members of Midwifery Science Work Group. (2013). What does it take to have a strong and independent profession of midwifery? Lessons from the Netherlands. Midwifery, 29(10), 1122-1128. https://doi.org?10.1016/j.midw.2013.07.007

Tekste
… (De Vries ir kt., 2013).
arba
De Vries ir kt. (2013) …

Straipsnis iš konferencijos leidinio

Urbelytė, R., Živatkauskas A. (2017). Teritorijų planavimo problemos kultūros paveldo teritorijose. Iš Inovacijų taikymas technologijose: Respublikinė mokslinė-praktinė studentų konferencija, 2017, II dalis, 61-68. Kauno kolegijos Reklamos ir studijų centras.

Tekste
… (Urbelytė, Živatkauskas, 2017).
arba
Urbelytė ir Živatkauskas (2017) …

Petrova D., Marcinkevičienė V. (2020). Industry 4.0 in Bulgaria – overview, analysis, application approachesd. Iš tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos Inovacijos leidybos, poligrafijos ir multimedijos technologijose 2020. http://ojs.kaunokolegija.lt/index.php/TMPK

Tekste
… (Petrova, Marcinkevičienė, 2020).
arba
Petrova ir Marcinkevičienė (2020) …

PARODOS IR MENO KŪRINIAI

Paroda

Kern, B., Long, E., Sterba, A., & Twiss-Brooks, A. (2007). The Origins of Color [Exhibition]. The John Crerar Library, Chicago, USA. https://www.lib.uchicago.edu/collex/exhibits/originsof-color/

Tekste
… (Kern, Long, Sterba ir Twiss-Brooks, 2007).
arba
Kern, Long, Sterba ir Twiss-Brooks (2007) …

Grabliauskaitė, S. (2021). Nuo portretų iki moters torsų interpretacijų [Paroda]. Kauno kolegijos biblioteka ir informacijos išteklių centras, Kaunas, Lietuva. https://biblioteka.kaunokolegija.lt/studentu-kuriniu-paroda-nuo-portretu-iki-moters-torsu-interpretaciju/

Tekste
… (Grabliauskaitė, 2021).
arba
Grabliauskaitė (2021) …

Design for eternity: Architectural models from the ancient Americas [Exhibition]. (2015–2016). The Met Fifth Avenue, New York, NY, United States. https://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2015/design-for-eternity

Tekste
… (Design for Eternity, 2015-2016).
arba
Design for Eternity (2015–2016) …

Pastaba: Bibliografinio aprašo pradžioje rašomas parodos kuratorius (-iai). Jeigu kuratorius nežinomas, jo vietoje rašomas parodos pavadinimas.

Puslapis iš virtualios parodos

Kern, B., Long, E., Sterba A., & Twiss-Brooks, A. (2007). Color Theory. The Origins of Color [Exhibition]. The John Crerar Library, Chicago, USA. https://www.lib.uchicago.edu/collex/exhibits/originsof-color/color-theory/

Tekste
… (Kern, Long, Sterba ir Twiss-Brooks, 2007).
arba
Kern, Long, Sterba ir Twiss-Brooks (2007) …

Kūrinys

van Gogh, V. (1889). The starry night [Painting]. The Museum of Modern Art, New York, NY, United States. https://www.moma.org/learn/moma_learning/vincent-van-gogh-the-starry-night-1889/

Tekste
… (van Gogh, 1889).
arba
van Gogh (1889) …

Pastaba: Metrika – duomenų apie dailės kūrinį sąrašas (autoriaus vardas, galerija, meno kūrinys, grafikos kūrinio, atlikimo technika ir kt.) rašoma rašto darbe po kūrinio nuotrauka (ar kitokiu pateikimu) lygiai taip pat kaip po darbe pateikiamais paveikslais. Tik metrikoje yra ta informacija, kuri reikalinga kūriniui. Kūriniai (t. y. metrika), kaip ir darbe pateikiami paveikslai, nesirašo į literatūros sąrašą. Jeigu kūrinys buvo paimtas iš šaltinio (pvz. knygos), tuomet po kūrinio metrika privaloma skliausteliuose nurodyti šaltinį ir tą šaltinį nurodyti literatūros sąraše.

TEISĖS AKTAI IR ETIKOS KODEKSAI

Teisės aktas

Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas. 1999 m. gegužės 18 d. Nr. VIII-1185. Valstybės žinios, 1999-06-09, Nr. 50-1598. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.551F0CDE5B64

Tekste
… (Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, 1999).
arba
Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme (1999) …

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas: 1995 m. gruodžio 5 d. Nr. I-1115. (2021). Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1FEF229DA7C6/asr

Tekste
… (Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas: 1995 m. gruodžio 5 d. Nr. I-1115, 2021) Dėl Lietuvos nacionalinės informacinės visuomenės plėtros koncepcijos patvirtinimo: Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas. 2001 m. vasario 28 d. Nr. 229. Valstybės žinios, 2001, nr. 20–652.

Tekste
… (Dėl Lietuvos nacionalinės informacinės visuomenės plėtros koncepcijos patvirtinimo, 1999).

Pastaba: Teismų praktikos ir kitų teisės dokumentų aprašus reikėtų rengti atsižvelgiant į teisinės informacijos citavimo sistemą „The Bluebook: A Uniform System of Citation“.

Etikos kodeksas

Pasaulinis turizmo etikos kodeksas: priimtas pagal rezoliuciją A/RES/406(XIII) 13-oje PTO Generalinėje asamblėjoje: (Santjagas, Čilė, 1999 m. rugsėjo 27- spalio 1 d.). (1990, 10). Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos.

Tekste
… (Pasaulinis turizmo etikos kodeksas, 1999).
arba
Pasauliniame turizmo etikos kodekse (1999) …

TECHNINĖ DOKUMENTACIJA

Standartas

Lietuvos standartizacijos departamentas. (2003). Kokybės vadybos sistemos dokumentų rengimo vadovas (tpt ISO/TR 10013:2001) (2003-04-01, 24). Lietuvos standartizacijos departamentas. https://vb.kaunokolegija.lt/permalink/f/p4bb94/EBK02EBK02-000004781

Tekste
… (Lietuvos standartizacijos departamentas, 2003).
arba
Lietuvos standartizacijos departamento (2003) …

Patentas

Baltrėnas, P., & Buckus, R. (2014). Mobiliojo telefono dėklas: patentas. Lietuvos respublikos valstybinis patentų biuras.
https://www.lvb.lt/permalink/f/1470m9t/ELABAPDB4093530

Tekste
… (Baltrėnas, Buckus, 2014).
arba
Baltrėnas ir Buckus (2014) …

STATISTINĖ INFORMACIJA IR MOKSLO DUOMENYS

Statistinė informacija

Lietuvos statistikos departamentas. (2015). Namų ūkiai, turintys asmeninį kompiuterį, interneto prieigą Lietuva 2015. http://www.stat.gov.lt/lt/catalog/download_release/?id=3447&download=1&doc=1691

Tekste
… (Lietuvos statistikos departamentas, 2015).
arba
Lietuvos statistikos departamento (2015) duomenimis …

Passport. (2017). Company shares: Chocolate confectionery. Euromonitor. http://www.portal.euromonitor.com/portal/statisticsevolution/index

Tekste
… (Passport, 2017).
arba
Passport (2017) …

Mokslo duomenys

Rosier, I., Van Orshoven, J., Somers, B., & Diels, J. (2023). Dealing with Sub-pixel Landscape Elements in Distributed Rainfall-Runoff Modelling in Agricultural Catchments (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.7839923

Tekste
… (Rosier ir kt., 2023)
arba
Rosier ir kt. (2023) …

Eurostat. (2023 m. gegužės 31 d.). Generation of waste by waste category [Data set]. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/TEN00108/default/table?lang=en&category=env.env_was.env_wasgt

Tekste
… (Eurostat, 2023)
arba
Eurostat (2023) …

ŽEMĖLAPIAI

Spausdintas žemėlapis

Roberts, C. W. (2005). Australia 1:100 000 geological series: Sheet 8159, Rollingstone, Queensland [Žemėlapis]. Department of Natural Resources and Mines.

Tekste
… (Roberts, 2005)
arba
Roberts (2005) …

Queensland Department of Natural Resources and Mines. (2003). Australia 1:100 000 geological series: Sheet 7763, Mungana, Queensland [Žemėlapis].

Tekste
… (Queensland Department of Natural Resources and Mines, 2003).
arba
Kvinslando gamtos išteklių ir kasyklų departamentas (2023) …

Virtualus žemėlapis

Geoportal. (2023). Kauno marios [Žemėlapis]. Lietuvos erdvinės informacijos portalas. Paimta 2023 m. lapkričio 13 d. iš https://www.geoportal.lt/map/#s=3346&x=501627.21598237194&y=6081076.466107368&l=7&b=aerial-recent

Tekste
… (Geoportal, 2023).
arba
Geoportal (2023) …

Google Maps žemėlapis

Google. (n.d.). [Pramonės pr., Kaunas „Google Mapsׅ“ žemėlapis]. Paimta 2023 m. lapkričio 13 d. iš https://maps.app.goo.gl/diyxrGA1Z9ys1Tfi7

Tekste
… (Google, n.d.).
arba
Google (n.d.) …

INTERNETO TINKLALAPIAI IR SOCIALINIAI TINKLAI

Informacija iš institucijų, organizacijų ar kitų oficialių svetainių

World Health Organization. (2018). The top 10 causes of death. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death

Tekste
… (World Health Organization, 2018).
arba
Pasaulinės Sveikatos Organizacija (2018) …

National Institute of Mental Health. (2018). Anxiety disorders. U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders/index.shtml

Tekste
… (National Institute of Mental Health, 2018).
arba
Nacionalinio psichikos sveikatos instituto (2018) …

Center for Bioethics. (2009). Ethics and pharmaceutical marketing. http://www.ahc.umn.edu/bioethics/research/pharm/home.html

Tekste
… (Center for Bioethics, 2009).
arba
Bioetikos centras (2009) …

Informacija iš el. svetainių

Bologna, C. (2019). Why some people with anxiety love watching horror movies. HuffPost. https://www.huffpost.com/entry/anxiety-love-watching-horror-movies_l_5d277587e4b02a5a5d57b59e

Tekste
… (Bologna, 2019).
arba
Bologna (2019) …

Pastaba: Jei svetainėje nėra akivaizdaus autoriaus, kaip autorių nurodykite svetainės pavadinimą. Jei nėra datos, naudokite (n.d.).

Informacija iš socialinių tinklų

Facebook paskyra
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. (n.d.). Pradžia [Facebook paskyra]. Facebook. Prieiga 2021-04-15 per internetą: https://www.facebook.com/socmin

Tekste
… (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, n.d.).
arba
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (n.d.) …

Facebook įrašas
Lietuvos kariuomenė. (2020-04-04). Su Šv. Velykomis! [Nuotrauka] [Paskyros įrašas]. Facebook. https://www.facebook.com/kariuomene/photos/a.10152630510996573/10157648814691573/

Tekste
… (Lietuvos kariuomenė, 2020).
arba
Lietuvos kariuomenė (2020) …

Instagram įrašas
Telia Lietuva [@telialietuva]. (2021-03-12). Pažįstamas jausmas? Savaitgalį neskubėkite. Mėgaukitės kokybišku kinuTeliaLietuva #Chernobyl #HBO. [Nuotrauka]. Instagram. https://www.instagram.com/p/B43Cl_-J9pN/

Tekste
… (Telia Lietuva, 2021).
arba
Telia Lietuva (2021) …

Twitter įrašas
The New York Times [@nytimes]. (2020-05-05). If nurses aren’t safe, then really our community isn’t safe [Įrašas]. Twitter. https://twitter.com/nytimes/status/1235686554514776065

Tekste
… (The New York Times, 2020).
arba
The New York Times (2020) …

Pastaba: Jei socialinių tinklų įrašai, nuotraukos ar pan. yra empirinio tyrimo objektas (analitinėje darbo dalyje), tai pateikiant tyrimo rezultatus, tekste turi būti pateikti tokių įrašų, nuotraukų ir pan. atvaizdai, o po jais paveikslo informacija. Tokie šaltiniai nerašomi į literatūros sąrašą. Pavyzdžiui, analizuojant Facebook įrašus, jie aprašomi tyrimo rezultatuose, bet jų šaltinio (įmonės Facebook puslapio į literatūros sąrašą rašyti nereikia). Tekste pateikiant informaciją apie įrašų analizę, po paveikslu (paveikslas gali būti sudarytas iš kelių sugretintų nuotraukų, kurias norite palyginti), būtina parašyti paveikslo numerį ir pavadinimą, kuris geriausiai apibūdina pateiktą vaizdą, bei nurodyti iš kur paveikslas ir interneto adresą (žr. 1 pav.).

Figure 1. Kauno kolegijos Bibliotekos ir mokslinės komunikacijos centro vaizdas iš Facebook puslapio (šaltinis: https://www.facebook.com/photo/?fbid=553282390321415&set=a.402513818731607)

DIRBTINIO INTELEKTO ĮRANKIAIS SUGENERUOTAS TURINYS

DI sugeneruotas tekstas

OpenAI. (2023). ChatGPT (May 24 Version) [DI įrankis]. https://chat.openai.com

Tekste
Rašant darbą reikia įterpti pateiktą užklausą (užduotą klausimą) DI įrankiui ir tikslią DI įrankio sugeneruoto teksto citatą bei nuorodą į šaltinį. Jeigu darbe pateikiate ne citatą, o perfrazuojate DI tekstą, tuomet visą DI įrankio sugeneruotą tekstą turite pateikti prieduose.

Citatos pavyzdys
Pateikus užklausą „Kas yra dirbtinis intelektas?“, ChatGPT sugeneravo atsakymą, kad „Dirbtinis intelektas yra mokslas ir technologijos sritis, kurios tikslas yra kurti kompiuterines sistemas, gebančias mąstyti, suprasti ir atlikti užduotis, kurias tradiciškai atlieka žmonės.“ (OpenAI, 2023).

Perfrazavimo pavyzdys
Pateikus užklausą „Kas yra dirbtinis intelektas?“, ChatGPT sugeneravo atsakymą, kad dirbtinis intelektas yra mokslo ir technologijų sritis, susijusi su kompiuterinių sistemų, gebančių mąstyti ir atlikti užduotis kaip žmonės, kūrimu (OpenAI, 2023, žr. 1 priedą).

DI sugeneruotas paveikslas

OpenAI. (2023). DALL-E (Version 2) [DI įrankis]. https://labs.openai.com

Tekste
Jei į darbą įterpiate DI sukurtą vaizdą, jį reikia pateikti pagal metodinių nurodymų reikalavimus, t.y. įrašyti paveikslo numerį ir pavadinimą, o skliausteliuose parašyti pateiktą užklausą (užduotą klausimą) DI įrankiui ir nuorodą į šaltinį.

2 pav. Laivelis jūros bangose (vaizdas sukurtas pateikus užklausą „A hand-drawn sailboat circled by birds on the sea at sunrise“
OpenAI, DALL-E, 2023, https://labs.openai.com)