Pramoninio dizaino inžinerija

Rekomenduojami reikšminiai žodžiai lietuvių kalbaRekomenduojami reikšminiai žodžiai anglų kalba
DizainasDesign
Kompiuterinė grafika (3D)Computer Graphics (3D)
Inžinerinė grafikaEngineering Graphics
Gamybos inžinerijaProduction Engineering

Lietuvos ištekliai

Spausdinti leidiniai bibliotekoje

Spausdintus leidinius rasite Virtualioje bibliotekoje.


Kolegijos ištekliaiEl. knygos

Kauno kolegijos institucinė talpykla
(Prieiga su kolegijos el. pašto prisijungimu)
 • Menas, dizainas ir meninis ugdymas, tarptautinė mokslinė praktinė konferencija. (2016). Menas, dizainas ir meninis ugdymas: kūrybiškumo lavinimo metodai ir patirtys: 9-osios tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos medžiaga, 2015 m. lapkričio 27 d. [Kauno kolegijos leidybos centras]. http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/119

Kitų temų el. knygos Kauno kolegijos institucinėje talpykloje: http://dspace.kaunokolegija.lt  
Kauno kolegijos studentų baigiamieji darbai


Kauno kolegijos institucinė talpykla
(Prieiga su kolegijos el. pašto prisijungimu)

Prenumeruojami ištekliaiEl. knygos

KTU el. knygos
(Prieiga su KTU el. knygoms skirtu slaptažodžiu, kurį sužinosite prisijungę db.kaunokolegija.lt)
 • Bendikienė, Regita, Čiuplys, Antanas, Kavaliauskienė, Lina, & Žaldarys, Gintautas. (2019). Medžiagų inžinerija ir medžiagotyra (elektroninis išteklius) (1-a laida). Technologija. https://doi.org/10.5755/e01.9786090216637
 • Kibirkštis, Edmundas, Vaitasius, Kęstutis, Margelevičius, Juozas, Kabelkaitė, Lina, Bivainis, Vaidas, Gegeckienė, Laura, Venytė, Ingrida, Miliūnas, Valdas, Buškuvienė Nijolė, Pauliukaitis Darius, & Andriukaitienė, Ingrida. (2018). Įvadas į medijų inžineriją (elektroninis išteklius) (1-a laida). Technologija. https://doi.org/10.5755/e01.9786090215135
 • Pramonės inžinerija 2018, & Varžinskas Visvaldas. (2018). Jaunųjų mokslininkų konferencijos „Pramonės inžinerija 2018“ pranešimų medžiaga (1-a laida). Technologija. https://doi.org/10.5755/e01.2538-6727.2018
 • Nenorta, Vidmantas, Pilkaitė Tilmutė, & Puodžiūnienė Nomeda. (2017). Techninių brėžinių sudarymas ir 3D modeliavimas naudojant CAD sistemas (elektroninis išteklius) (1-a laida). Technologija. https://doi.org/10.5755/e01.9786090213681
 • Pramonės inžinerija 2017, & Keršys Robertas. (2017). Jaunųjų mokslininkų konferencijos „Pramonės inžinerija 2017“ pranešimų medžiaga (1-a laida). Technologija. https://doi.org/10.5755/e01.25386727
 • Pramonės inžinerija 2016, & Čižauskas, Ginas. (2016). Jaunųjų mokslininkų konferencija „Pramonės inžinerija 2016“ (1-a laida). Technologija. https://doi.org/10.5755/e01.25386727
 • Pramonės inžinerija 2015, & Daukantienė, Virginija. (2015). Jaunųjų mokslininkų konferencijos „Pramonės inžinerija 2015“ (elektroninis išteklius) (1-a laida). Technologija. https://doi.org/10.5755/e01.9786090211656
 • Pilkaitė, Tilmutė, Puodžiūnienė, Nomeda, & Nenorta, Vidmantas. (2013). Parametrinio modeliavimo pagrindai Autodesk Inventor projektavimo sistema (elektroninis išteklius) (1-a laida). Technologija. https://doi.org/10.5755/e01.9786090208748
 • Cinelis, Gintaris. (2011). Architektūrinių objektų kompiuterinio modeliavimo metodai (elektroninis išteklius) (1-a laida). Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla [i.e. Technologija]. https://doi.org/10.5755/e01.9786090205327
 • Gulbinienė, Aleksandra Laimutė, Kumpikas, Pranas, & Vasylius, Algimantas. (2011). Inžinerinė grafika (elektroninis išteklius). Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla [i.e. Technologija]. https://doi.org/10.5755/e01.9786090205242
 • Paukštienė, Dalia, Paukštys, Valdas, & Kavaliauskienė, Vilhelmina. (2011). Inžinerinės grafikos baziniai uždaviniai ir jų sprendimo algoritmai (elektroninis išteklius). Technologija. https://doi.org/10.5755/e01.9789955259589

Kitų temų KTU el. knygos: https://www.ebooks.ktu.lt

VGTU el. knygos
(Prieiga su kolegijos el. pašto prisijungimu)
 • Pankrašovaitė, Ina, Stančius, Antanas, & Žiūrienė, Rytė (2014). Rastrinė ir vektorinė grafika (elektroninis išteklius). Technika. https://doi.org/10.3846/1506-S
 • Danaitis, Konstantinas Stanislovas, Mažonavičiūtė, Ingrida, & Baušys, Romualdas. (2013). Komunikacinio dizaino pradmenys (elektroninis išteklius). Technika. https://doi.org/10.3846/1448-S
 • Vilkevič, V., & Vdovinskienė, Sonata. (2011). Modeliavimo pradmenys SolidWorks aplinkoje. D. 1 (elektroninis išteklius). Technika. https://doi.org/10.3846/1250-S
 • Valiulis, Algirdas Vaclovas. (2010). Šiuolaikiškos inžinerinės medžiagos. Kūrimas ir taikymas (elektroninis išteklius). Technika. https://doi.org/10.3846/1142-S

Kitų temų VGTU prenumeruojamų el. knygų sąrašas. Adresas: https://ebooks-vilniustech-lt.db.kaunokolegija.lt/bookshelfTeisinė informacija

 • Infolex teisės portalas (Prieiga bibliotekoje).


Standartai

Kitų temų standartai KK Virtualioje bibliotekoje (Prieiga su kolegijos el. pašto prisijungimu)


Atvirosios prieigos ištekliaiEl. knygos

 • Vansevičius, Antanas. (2019). Inžinerinė ir kompiuterinė grafika [2019]: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. https://doi.org/1015544266905272019
MRU el. knygos

Kitų temų MRU el. knygos: https://repository.mruni.eu/handle/007/16699El. žurnalaiMoksliniai straipsniai ir kiti ištekliaiDisertacijosStudentų baigiamieji darbaiStatistinė informacijaTeisinė informacijaKultūros paveldo informacija

 • Epaveldas.lt – Lietuvos meno kūriniai, knygos, laikraščiai, rankraščių tekstai, žemėlapiai, garso įrašai ir kt.

Užsienio ištekliai

Prenumeruojami ištekliai (Prieiga su kolegijos el. pašto prisijungimu)El. knygosEl. žurnalai
Moksliniai straipsniai duomenų bazėse
Statistinė informacija


Atvirosios prieigos ištekliaiEl. knygosEl. žurnalaiMoksliniai straipsniai ir kiti ištekliai

 • Design Paieškos rezultatai duomenų bazėje eLibrary.ru
 • Design Paieškos rezultatai duomenų bazėje FreeFullPDF
 • DesignPaieškos rezultatai duomenų bazėje CEEOLDisertacijos ir studentų baigiamieji darbai
Statistinė informacija

 • Eurostat – Europos sąjungos šalių statistikos duomenų bazė.


Teisinė informacija

 • EUR-Lex – prieiga prie Europos Sąjungos teisės.
 • IATE (Interactive Terminology for Europe) – teisinių terminų duomenų bazė visomis Europos Sąjungos kalbomis, kurioje galima rasti dominantį terminą kita kalba ir šio termino kilmę (šaltinius, kuriuose jie yra naudojami).


Kultūros paveldo informacija

 • Europeana – Europos šalių meno kūriniai, knygos, laikraščiai, rankraščių tekstai, žemėlapiai, garso įrašai, mados kūriniai, parodos ir kt.

Mokslinės informacijos paieškos portalai

Paieškos portalai

Apie prieigą prie išteklių šiuose paieškos portaluose sužinosite puslapyje Paieškos vartai.


Kauno kolegijos virtuali biblioteka
Lietuvos virtuali biblioteka
Google Scholar