Tarptautinis verslas

Rekomenduojami reikšminiai žodžiai lietuvių kalbaRekomenduojami reikšminiai žodžiai anglų kalba
Verslo organizavimo pagrindaiBasics of Business Organization
Verslumas ir inovacijosEntrepreneurship and Innovation
Tarptautinis verslo teisinis reguliavimasLegal Regulation of International Business
Tarptautinė verslo teisėInternational Business Law
Tarptautinės derybosInternational Negotiation
Tarptautinio verslo komunikacijaInternational Business Communication

Lietuvos ištekliai

Spausdinti leidiniai bibliotekoje

Spausdintus leidinius rasite Virtualioje bibliotekoje.


Kolegijos ištekliaiEl. knygos

Kauno kolegijos institucinė talpykla
(Prieiga su kolegijos el. pašto prisijungimu)
  • Nemickienė, Živilė (2019). Verslo laiškų praktinis vadovas. A practical guide to Writing Business Letters: Recenzavo: Doc. Dr. Dovilė Vengalienė, Vilniaus universitetas Kauno fakultetas; Doc. Dr. Nijolė Zinkevičienė, Vilniaus Kolegija. Kauno kolegija. http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/1512
  • Verslo aktualijos būsimųjų specialistų požiūriu 2017 = Business issues from the future specialists’ point of view 2017 : studentų mokslinė – praktinė konferencija, 2017 kovo 22 d. straipsnių rinkinys. Kauno kolegijos Reklamos ir medijų centras. http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/123
  • Verslo aktualijos būsimųjų specialistų požiūriu 2016 = Business issues from the future specialists’ point of view 2016 : tarptautinė mokslinė konferencija, Kaunas, 2016 kovo 17 d. straipsnių rinkinys. http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/118

Kitų temų el. knygos Kauno kolegijos institucinėje talpykloje: http://dspace.kaunokolegija.lt 
Kauno kolegijos studentų baigiamieji darbai


Kauno kolegijos institucinė talpykla
(Prieiga su kolegijos el. pašto prisijungimu)

Prenumeruojami ištekliaiEl. knygos

KTU el. knygos
(Prieiga su KTU el. knygoms skirtu slaptažodžiu, kurį sužinosite prisijungę db.kaunokolegija.lt)
  • International Business in the Dynamic Environment: Changes in Digitalization, Innovation Entrepreneurship, Sekliuckienė Jurgita, & Susnienė Rozita. (2019). 6th Academy of International Business Central Eastern European (AIB-CEE) Chapter Annual Conference: „International Business in the Dynamic Environment: Changes in Digitalization, Innovation and Entrepreneurship” (elektroninis išteklius) (1-a laida). Technologija. https://doi.org/10.5755/e01.9786090216378
  • Simanavičienė, Žaneta, Šivickas, Gintautas, Kovoliov, Ruslan, Teresienė, Deimantė, Freitakas, Eduardas, Snieška, Vytautas, Venslauskienė, Deimantė, Čiburienė, Jadvyga, Štreimikienė, Dalia, Kanapickienė, Rasa, Gipienė, Gailutė, & Rudžionienė, Kristina. (2012). Verslo aplinka Lietuvoje ir Ukrainoje: sektorinė analizė (elektroninis išteklius) (1-a laida). Technologija. https://doi.org/10.5755/e01.9786090206829
  • Keršienė, Vitalija, Limanauskienė, Virginija, & Blažauskas, Tomas. (2011). Elektroninės komercijos pagrindai (elektroninis išteklius) (1-a laida). Technologija. https://doi.org/10.5755/e01.9786090201831

Kitų temų KTU el. knygos: https://www.ebooks.ktu.lt

VGTU el. knygos
(Prieiga su kolegijos el. pašto prisijungimu)

Kitų temų VGTU prenumeruojamų el. knygų sąrašas. Adresas: https://ebooks-vilniustech-lt.db.kaunokolegija.lt/bookshelfTeisinė informacija

  • Infolex teisės portalas (Prieiga bibliotekoje).


Standartai

Kitų temų standartai KK Virtualioje bibliotekoje (Prieiga su kolegijos el. pašto prisijungimu)


Atvirosios prieigos ištekliaiEl. knygos

MRU el. knygos

Kitų temų MRU el. knygos: https://repository.mruni.eu/handle/007/16699El. žurnalaiMoksliniai straipsniai ir kiti ištekliaiDisertacijosStudentų baigiamieji darbaiStatistinė informacijaTeisinė informacija


Užsienio ištekliai

Prenumeruojami ištekliai (Prieiga su kolegijos el. pašto prisijungimu)El. knygosEl. žurnalai
Moksliniai straipsniai duomenų bazėse
Statistinė informacija


Atvirosios prieigos ištekliaiEl. knygosEl. žurnalaiMoksliniai straipsniai ir kiti ištekliai
Disertacijos ir studentų baigiamieji darbai
Statistinė informacija

  • Eurostat – Europos Sąjungos šalių statistikos duomenų bazė.


Teisinė informacija

  • EUR-Lex – prieiga prie Europos Sąjungos teisės.
  • IATE (Interactive Terminology for Europe)– teisinių terminų duomenų bazė visomis Europos Sąjungos kalbomis, kurioje galima rasti dominantį terminą kita kalba ir šio termino kilmę (šaltinius, kuriuose jie yra naudojami).

Mokslinės informacijos paieškos portalai

Paieškos portalai

Apie prieigą prie išteklių šiuose paieškos portaluose sužinosite puslapyje Paieškos vartai.


Kauno kolegijos virtuali biblioteka
Lietuvos virtuali biblioteka
Google Scholar