Akušerija

Rekomenduojami reikšminiai žodžiai lietuvių kalbaRekomenduojami reikšminiai žodžiai anglų kalba
AkušerijaObstetrics / Midwifery
GinekologijaGynecology
NėštumasPregnancy
Naujagimių priežiūraNewborn Care

Lietuvos ištekliai

Spausdinti leidiniai bibliotekoje

Spausdintus leidinius rasite Virtualioje bibliotekoje.


Kolegijos ištekliaiEl. knygos

Kauno kolegijos institucinė talpykla
(Prieiga su kolegijos el. pašto prisijungimu)

Kitų temų el. knygos Kauno kolegijos institucinėje talpykloje: http://dspace.kaunokolegija.lt  
Kauno kolegijos studentų baigiamieji darbai


Kauno kolegijos institucinė talpykla
(Prieiga su kolegijos el. pašto prisijungimu)

Prenumeruojami ištekliai
El. knygos

KTU el. knygos
(Prieiga su KTU el. knygoms skirtu slaptažodžiu, kurį sužinosite prisijungę db.kaunokolegija.lt)

Kitų temų KTU el. knygos: https://ebooks.ktu.edu/bookshelf

VGTU el. knygos
(Prieiga su kolegijos el. pašto prisijungimu)

Kitų temų VGTU el. knygos: https://ebooks-vilniustech-lt.db.kaunokolegija.lt/bookshelf

Vitae Litera el. knygos
(Prieiga su Vitae Litera el. knygoms skirtu slaptažodžiu, kurį sužinosite prisijungę db.kaunokolegija.lt)
  • Adomaitienė, L., Bagušytė, L., Bartašienė, R., Bartusevičienė, E., Gintautas, V., Kačerauskienė, J., Kalvinskaitė, D., Kasperavičiūtė, T., Kliučinskas, M., Liubinienė, L., Machtejevienė, E., Mačiulevičienė, R., Malakauskienė, L., Mazgienė, A., Minkauskienė, M., Mišeikaitė, A., Nadišauskienė, R., Norkutė, R., Paulionytė, M., … Vabolienė, E. (2021). Akušerija: vadovėlių “Akušerija” ir “Ginekologija” rinkinio I dalis. Vitae Litera. http://ebooks.vitaelitera.lt/eb/3012/akuserija-i-dalis/
  • Adomaitienė, L., Aniulienė, R., Atstupėnaitė, V., Barilienė, S., Bartašienė, R., Bartašius, J., Bartusevičienė, E., Bartusevičius, A., Bykovienė, L., Celiešiūtė, J., Čižauskas, A., Drejerienė, E., Gaurilčikas, A., Gedgaudaitė, M., Inčiūra, A., Jaras, A., Jarienė, K., Kačerauskienė, J., Kliučinskas, M., … Vitkauskaitė, A. (2022). Ginekologija: vadovėlių “Akušerija” ir “Ginekologija” rinkinio II dalis. Dalis 2. Vitae Litera. http://ebooks.vitaelitera.lt/eb/3085/ginekologija-ii-dalis/
  • Railaitė, D., Kiesylytė, J. M., Jakubčionytė, R., Verkauskas, G., Vaitkienė, D., Kajėnas, S., Kliučinskas, M., Nadišauskienė, R., Butylkina, M., Varanavičienė, N., Aniulienė, R., & Koženiauskas, V. (2008). Ginekologija.  Kauno medicinos universiteto vadovėlio “Ginekologija ir akušerija” 3 dalis.  (Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas.). Vitae Litera. http://ebooks.vitaelitera.lt/eb/1005/ginekologija/

Kitų temų Vitae Litera el. knygos: http://ebooks.vitaelitera.lt/

KVK el. knygos
(Prieiga su kolegijos el. pašto prisijungimu)

Kitų temų KVK el. knygos: http://ebooks.kvk.lt/
Teisinė informacija

  • Infolex teisės portalas (Prieiga bibliotekoje).


Standartai

Kitų temų standartai KK Virtualioje bibliotekoje (Prieiga su kolegijos el. pašto prisijungimu)


Atvirosios prieigos ištekliaiEl. knygos

MRU el. knygos

Kitų temų MRU el. knygos: https://repository.mruni.eu/handle/007/16699El. žurnalai

  • Medicina. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus universitetas, Lietuvos gydytojų sąjunga. http://medicina.lsmuni.lt/ 
  • Sveikatos mokslai. Sveikatos apsaugos ministerija, Asociacija žurnalas „Sveikatos mokslai“. https://sm-hs.eu/lt/


DisertacijosStudentų baigiamieji darbaiStatistinė informacijaTeisinė informacija


Užsienio ištekliai

Prenumeruojami ištekliai (Prieiga su kolegijos el. pašto prisijungimu)El. knygosEl. žurnalai
Moksliniai straipsniai duomenų bazėse
Statistinė informacija


Atvirosios prieigos ištekliaiEl. knygosEl. žurnalai
Disertacijos ir studentų baigiamieji darbai
Statistinė informacija

  • Eurostat – Europos Sąjungos šalių statistikos duomenų bazė.


Teisinė informacija

  • EUR-Lex – prieiga prie Europos Sąjungos teisės.
  • IATE (Interactive Terminology for Europe) – teisinių terminų duomenų bazė visomis Europos Sąjungos kalbomis, kurioje galima rasti dominantį terminą kita kalba ir šio termino kilmę (šaltinius, kuriuose jie yra naudojami).

Mokslinės informacijos paieškos portalai

Paieškos portalai

Apie prieigą prie išteklių šiuose paieškos portaluose sužinosite puslapyje Paieškos vartai.


Kauno kolegijos Virtuali biblioteka
Lietuvos Virtuali biblioteka
Google Scholar
PubMed