Sigitos Grabliauskaitės personalinė akvarelių paroda „Plenerų nuotaikos“

Kviečiame į antrame bibliotekos aukšte eksponuojamą Sigitos Grabliauskaitės personalinę akvarelių parodą „Plenerų nuotaikos“.

Sigita Grabliauskaitė – stiklo dailininkė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė nuo 1999 m., Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005 m., Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademijos ilgametė dėstytoja, Objektinio meno programos koordinatorė, daugelio nacionalinių ir tarptautinių parodų dalyvė. Dailininkė Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakultete yra baigusi meninio stiklo specialybę, stiklininkystės paslaptis dėsto ir savo studentams. Taigi esminė jos kūrybos sritis yra stiklo menas. Trumpai pristatant Sigitos Grabliauskaitės stiklo darbus, reikėtų paminėti, kad menininkė ypač mėgsta kurti ciklais, kurie žiūrovui tampa įsimintini ir ryškiai pristato šią autorę parodose, kataloguose, spaudoje. Dailininkės kūryboje būta žymių, jos asmeninį braižą suformavusių stiklo plakečių ir skulptūrų serijų, iš kurių, be abejonės, minėtinos ženklų, kaukių, gėlių, kristalizacijos, angelų, žirgų, menininkų veidų, senosios architektūros ir kitos temos. Čia atsispindi dailininkės plastikos principų bei technikų įvairovė: čia plėtojama vienam ar kitam ciklui būdinga grafinė, tapybinė bei skulptūrinė raiška, skleidžiasi ekspresyvūs spalviniai viražai arba prabyla semantinė grafiška kalba. Priklausomai nuo dominuojančio poreikio stiklo kūriniuose išreikšti spalvą, formą ar liniją, stiklo darbuose atsispindi ir panaudotų stiklo technikų (liejimo, sukepinimo, šlifavimo, poliravimo, graviravimo, vitražo ir kt.) estetika bei profesionali kokybė.

Kai kurie dailininkės darbai žiūrovui primena pirmykščių uolų ženklus, kiti – abstrakčią tapybinę vaizdo viziją arba secesijos kryptį. 2008 metais dailininkė pradėjo „Miegančiųjų laike“ ciklą, kuriuo įgyvendino savotišką performansą: vieno plenero metu autorė nuo savo modelių – draugų, kolegų – „nuiminėjo“ gipsinius atspaudus, kuriuos vėliau įkūnijo stiklo skulptūrose. Sustingę, stiklo medžiagoje įamžinti vaizdiniai čia įgijo visai kitokią portretinę išraišką, demonstravo netikėtą veido mimiką, atskleidė tokius žmonių asmenybinius bruožus, kurių šie nesitikėjo turį. Šį stiklo skulptūrų ciklą autorė tęsia ir šiandieną. Paskutiniaisiais metais dailininkė susidomėjo ir moters tema. Ši, menininkų neretai gvildenama tematika S. Grabliauskaitės kūryboje perteikiama itin grakščiai, skulptūrinio stiklo reljefo būdu. Tačiau metų eigoje Sigita Grabliauskaitė kuria ne tik meninio stiklo darbus: ji dažnai dalyvauja įvairiuose akvarelės pleneruose, lieja akvareles, tapo. Į LDS Akvarelininkų sekciją menininkė įsijungė 2006 m., dalyvaudama plenere „Nemunas“ Šeteniuose, Česlovo Milošo sodyboje. Susidomėjusi akvarelės technikos paslaptimis, aktyviai įsitraukė ir į sekcijos veiklą. Dalyvavo visuose sekcijos rengtuose pleneruose, taip pat akvarelininkų parodose.

Pristatydama pomėgį akvarelėms, menininkė sako, jog jai yra įdomu lyginti spalvingos stiklo plaketės ugnies karštyje radimąsi su spalvos vandenyje liejimu, išgaunamu akvarelėje. Pasak dailininkės, stiklo meną ir akvareles taip pat jungia ir skaidrumas, stikle gimstantis spalvai sąveikaujant su ugnimi, o akvarelėse – spalvai su vandeniu.

Šioje parodoje eksponuojamose akvarelėse dominuoja gamtos motyvai, peizažai: lelijų žiedai, saulėtų ir lietingų nuotaikų paženklinti Dubysos, Nemuno pakrančių, pajūrio, Šventybrasčio vaizdai, Česlovo Milošo sodybos fragmentai, Zyplių dvaro nuotaikų skitumai ir kiti gimtosios Lietuvos gamtos vaizdiniai. Jaučiama potėpio laisvė, ekspresija, polinkis apibendrinti motyvą, improvizuoti. Skirtinguose pleneruose vyravę nuotaikos atsispindi autorės darbų fone: vienur jis šviesus, tapyta ant balto popieriaus, lengvais šviesiais spalvos prisilietimais kuriant norimą motyvą. Kitur fonas pasirinktas tamsus. Tuomet visas paveikslas reikalauja ryškesnės, ekspresyvesnės, pagrindą atsveriančios koloristinės traktuotės, gilesnio, kiek dramatiškesnio meninio sprendimo.

Prof. dr. Raimonda Simanaitienė, menotyrininkė
2024.03.05

Daugiau apie Sigitos Grabliauskaitės kūrybą rasite https://sigitagrabliauskaite.lt/en/ ir https://versloidejos.lt/bendri/sigitos-grabliauskaites-akvareliu-paroda/

Parodos vaizdo įrašas.