Nuotoliniai kovo mėnesio bibliotekos mokymai

Kviečiame į nuotolinius praktinius bibliotekos mokymus apie informacijos šaltinių paiešką, literatūros analizę ir šaltinių citavimą, informacijos paiešką Kauno kolegijos virtualioje bibliotekoje bei prenumeruojamose duomenų bazėse ir studijų rašto darbų maketavimą. Mokymai organizuojami naudojant Hangouts Meet by Google įrankį. Į mokymus registruotis nereikia, galite prisijungti nurodytu laiku, naudodami pateiktą nuorodą. Prašome į mokymus jungtis naudojant savo kolegijos el. paštą.

Informacijos šaltinių paieška

Mokymai apie studijoms ir mokslui tinkamų informacijos šaltinių paiešką duomenų bazėse, virtualioje bibliotekoje ir kitose paieškos sistemose. Taip pat šaltinių atranką bei literatūros sąrašų kūrimą pagal APA citavimo taisykles. Mokymų trukmė – 1 val.

Kovo 9 d. – 18.00 val.
Kovo 15 d. – 13.25 val.
Kovo 29 d. – 15.35 val.

Mokymų nuoroda – https://meet.google.com/jnn-jnyd-gfm

Pasiruošti mokymams galima peržiūrėjus dokumentą su pateiktomis nuorodomis ir prisijungimais prie visų informacijos šaltinių.


Literatūros analizė ir šaltinių citavimas

Mokymai apie literatūros analizę, šaltinių citavimą ir perfrazavimą, literatūros sąrašo sudarymą bei Kauno kolegijoje vykdomą plagiato prevenciją. Mokymų trukmė – 1 val.

Kovo 10 d. – 18.00 val.
Kovo 24 d. – 10.55 val.

Mokymų nuoroda – https://meet.google.com/jnn-jnyd-gfm


Paieška Kauno kolegijos virtualioje bibliotekoje

Mokymai apie atsinaujinusią Kauno kolegijos Virtualią biblioteką ir studijoms bei mokslui skirtų šaltinių paiešką Virtualioje bibliotekoje. Mokymų trukmė – 1 val.

Kovo 16 d. – 13.25 val.
Kovo 30 d. – 18.00 val.

Mokymų nuoroda – https://meet.google.com/jnn-jnyd-gfm


Paieška užsienio prenumeruojamose duomenų bazėse

Mokymai apie prenumeruojamas mokslinės informacijos paieškos sistemas / duomenų bazes bei studijoms ir mokslui skirtų šaltinių paiešką prenumeruojamose sistemose / bazėse. Mokymų trukmė – 1 val.

Kovo 17 d. – 11.25 val.
Kovo 23 d. – 16.35 val.

Mokymų nuoroda – https://meet.google.com/jnn-jnyd-gfm


Studijų rašto darbų maketavimas

Mokymai apie taisyklingą studijų rašto darbų maketavimą (įforminimą) pagal Kauno kolegijos rašto darbų įforminimo reikalavimus. Mokymų trukmė – 1 val.

Kovo 27 d. – 16.15 val.

Mokymų nuoroda – https://meet.google.com/mou-ypoz-uwe

Pasiruošti mokymams galima peržiūrėjus pagal reikalavimus sumaketuoto baigiamojo darbo šabloną, bei studijų rašto darbų maketavimo patarimus.

Kilus klausimų dėl mokymų, prašome rašyti el. paštu: biblioteka@go.kauko.lt