Atvertos Academic Search Ultimate ir Business Source Ultimate duomenų bazės

Iki 2020 m. liepos 31 d. kolegijos bendruomenei atvertos Academic Search Ultimate ir Business Source Ultimate duomenų bazės. Šias duomenų bazes galima rasti EBSCO Publishing portale. Prisijungti galima dviem būdais:

Academic Search Ultimate – duomenų bazė, kurioje aukštai vertinami moksliniai žurnalai, konferencijų medžiaga, leidiniai antropologijos, astronomijos, biologijos, chemijos, etnokultūros ir daugiakultūrių studijų, geologijos, geografijos, gyvūnų mokslo, farmacijos, inžinerijos, matematikos, mokslo ir technologijų, muzikos, psichologijos, religijos ir filosofijos,  teisės, veterinarijos, zoologijos ir kita tematika.

Business Source Ultimate – verslo srities duomenų bazė, kurioje aukštai vertinami moksliniai žurnalai ir kita informacija apie šiuolaikines verslo tendencijas bei pokyčius (bankininkystė, rinkodara, apskaita, atvejų analizė, veiklos ataskaitos ir analizės, diskusijos su vadovais bei analitikais).