Sodybos ir jos aplinkos tvarkymas

Seminaras „Mokslo publikacijų sklaida ir vertinimas“

Balandžio 25 d. 14 val. Studijų centre (Pramonės pr. 22A, 407 kab.) oraganizuojamas seminaras „Mokslo publikacijų sklaida ir vertinimas“ dėstytojams ir kitiems darbuotojams.

Seminaro temos:
1) Mokslinių straipsnių publikavimo galimybės ir grėsmės (tinkamų mokslinių leidinių pasirinkimas, „grobuoniški“ moksliniai žurnalai, straipsnio parengimas, autorių teisės ir kt.);
2) Publikacijų kokybinio ir kiekybinio vertinimo kriterijai;
3) Publikacijų registravimas ir sklaida Kauno kolegijoje.

Lektorė dr. Lina Šarlauskienė. Seminaro dalyviams bus išduoti pažymėjimai. Renginys skirtas Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei.