Piešinių paroda „Šiandien, vakar, rytoj,“

Nuo sausio 10 d. eksponuojama Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademijos lektorių Sigutės Bronickienės ir Birutės Šležienės kuruojama paroda „Vakar, šiandien ir rytoj“. Parodą rasite bibliotekos antrame aukšte (Pramonės pr. 22A, Kaunas).

Parodoje eksponuojami antrojo ir trečiojo kursų Dizaino studijų programos ir Stiklo, keramikos, odos, tekstilės meno studijų programos studentų darbai.

Paroda siekiama atsakyti į klausimą, ar iš tikrųjų šiandien, viena iš klasikinių dailės rūšių – piešimas – praranda savo svarbą? „Radikaliai pakitęs pastarųjų dešimtmečių meninių praktikų kontekstas, reikšmingai sumažino piešinio svarbą bei apribojo jo funkcijas. Išsiplėtojo naujos meninės praktikos, nepatenkančios į piešimui priskiriamo meno sampratą, todėl randasi dvejonių dėl šios dailės rūšies būtinumo”, – teigia humanitarinių mokslų daktaras, doc. Stanislovas Mostauskis.

„Akademinio piešinio tradiciją ir sampratą, keičia liberalesnis ir drąsesnis požiūris į objekto ar subjekto vaizdavimą. Piešimo užduotis iš natūros imta derinti su kūrybinėmis užduotimis, skatinant nekopijuoti natūros, o ją interpretuoti improvizuojant – laužant stereotipinę komponavimo sampratą, konstruojant autentiškas kompozicijas. Taip pat bandomos įvairios piešimo priemonės bei būdai, supažindinama su dekoratyvumo, stilizacijos, abstraktumo sąvokomis piešinyje“, – papildo S. Bronickienė.

Piešimo, kaip dailės rūšies, pokyčius lemia daugelis faktorių: dėstančių šią discipliną menininkų kartų kaita, studijų programų tikslų ir uždavinių pokyčiai, piešimui skiriamo laiko trukmės mažėjimas, edukacinė bei estetinio, meninio ugdymų kaita, skaitmeninių technologijų įsigalėjimas. Tačiau, anot Menų ir ugdymo fsakulteto Pedagogikos katedros vadovės dr. Sigitos Saulėnienės, aktuali tebėra piešimo, kaip disciplinos, mokymosi svarba žmogui, plėtojant aplinkinio pasaulio formų ir spalvų suvokimą, siekiant akies ir rankos judesių tikslumo, tvirtumo, pastabumo, formos suvokimo ir erdvinio mąstymo. Piešiant lavinama vaizduotė, formuojama estetinė pajauta.