Laikina prieiga prie Kluwer Law Online duomenų bazės

Iki 2023 m. gegužės 8 d. Kauno kolegijos bendruomenei atverta laikina prieiga prie Kluwer Law Online duomenų bazės. Kluwer Law Online duomenų bazėje galima rasti aukštos kokybės recenzuojamų teisės žurnalų ir straipsnių, kuriuose aptarti naujausi tarptautiniai, regioniniai ir nacionaliniai teisės aktai, reglamentai ir teismų praktikos pokyčiai įvairiose teisės srityse.

Prieiga galima kolegijos kompiuterių tinkle, t. y. naudojantis kolegijos kompiuteriais ar prisijungus prie jo savo įrenginiuose per Eduroam, arba namuose prisijungus prie kolegijos tinklo per VPN.