Laikina prieiga prie „Education Source Ultimate“ duomenų bazės

Iki 2023 m. gruodžio 21 d. Kauno kolegijos bendruomenei atverta laikina prieiga prie „Education Source Ultimate“ duomenų bazės. „Education Source Ultimate“ duomenų bazėje galima rasti daugiau kaip 2500 žurnalų, 500 monografijų ir knygų, 1000 viso teksto žurnalų, ataskaitų, statistinių duomenų, metraščių, testų, konferencijų medžiagos ir kitų šaltinių.

Ši duomenų bazė yra svarbus informacijos šaltinis mokslinių tyrimų programose bei mokinių ugdymo ir mokymo programų kūrimo procese. Duomenų bazėje yra žinių apie ugdymą visais lygmenimis – nuo ankstyvos vaikystės iki aukštojo mokslo, taip pat daugiakalbio ugdymo, sveikatos ugdymo ir mokymo procese naudojamų testavimo metodų rinkinys. Duomenų bazėje taip pat pateikiamos tokios temos kaip suaugusiųjų švietimas, lyginamoji pedagogika, magistrantūros studijos, nuotolinis mokymas, ugdymo technologijos, pradinis išsilavinimas, aukštasis mokslas, mokomoji medžiaga, religinis švietimas, daugiakultūris ugdymas, mokytojų ir tėvų santykiai, mokyklos administracija, švietimo politika, socialinės problemos, specialusis ugdymas, mokymo metodai, mokytojų rengimas, profesinis mokymas ir daugelis kitų.

Adresas: https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=esu. Prieiga galima kolegijos kompiuterių tinkle, t. y. naudojantis kolegijos kompiuteriais ar prisijungus prie jo savo įrenginiuose per Eduroam, arba namuose prisijungus prie kolegijos tinklo per VPN.