Kauno kolegijos bibliotekos vaizdai ir vadovės ekspertinės įžvalgos metodiniame filme

Džiugu pasidalinti informacija, jog Kauno kolegijos Biblioteka ir informacijos išteklių centras nuolat pastebimas dėl modernių erdvių bei profesinės patirties. Bibliotekos vaizdai papuošė Nacionalinės švietimo agentūros metodinio filmo pradžią, o bibliotekos vadovės dr. Linos Šarlauskienės įžvalgos apie informacijos naudojimo aspektus (nuo 7.14 min.) pateikiamos šalia kitų ekspertų rekomendacijų. Filmo paskirtis – pateikti  praktinius pavyzdžius, kaip komunikacijos ir informacijos valdymo kompetencija pasireiškia ugdymo procese, bei paskatinti naudotis metodiniu leidiniu „Bendrojo ugdymo mokytojų komunikacijos ir informacijos valdymo kompetencijos tobulinimas“. Ekspertų įžvalgos bei metodinis leidinys gali būti naudingas ne tik mokytojams, bet ir dėstytojams, bei kitiems susiduriantiems su informacijos ir komunikacijos aspektais. Daugiau naudingų leidinių ir kitų priemonių galima rasti švietimo portale.