J. Vienožinskio menų f. biblioteka perkeliama į Studijų centrą

Rusėjo mėn. J. Vienožinskio menų fakulteto bibliotekoje esančios knygos ir kiti leidiniai bus perkelti į kolegijos biblioteką, esančią Studijų centre (Pramonės pr. 22A, Kaunas). Iki rugsėjo 23 d. prašome fakulteto dėstytojų ir studentų pasiskolinti studijoms reikalingas knygas iš dabar esančios fakulteto bibliotekos. Pasiskolintos knygos, pasibaigus jų išdavimo laikotarpiui, grąžinamos į Studijų centre esančią biblioteką. Perkraustymo ir knygų tvarkymo metu, atgabentomis knygomis laikinai nebus galimybės naudotis. Visais bibliotekos ištekliais ir paslaugomis visų fakultetų dėstytojai, darbuotojai ir studentai gali naudotis kolegijos bibliotekoje, esančioje Studijų centre.