Dailės kūrinių konservavimas ir restauravimas

Rekomenduojami reikšminiai žodžiai lietuvių kalbaRekomenduojami reikšminiai žodžiai anglų kalba
Specialioji chemijaSpecial Chemistry
Dailės kūrinių konservavimas ir/ar restauravimasConservation and/or Restoration of Art Works
Medienos medžiagosWood Material Science
Baldų istorijaFurniture History

Lietuvos ištekliai

Spausdinti leidiniai bibliotekoje

Spausdintus leidinius rasite Virtualioje bibliotekoje.


Kolegijos ištekliaiEl. knygos

Kauno kolegijos institucinė talpykla
(Prieiga su kolegijos el. pašto prisijungimu)

Kitų temų el. knygos Kauno kolegijos institucinėje talpykloje: http://dspace.kaunokolegija.lt
Kauno kolegijos studentų baigiamieji darbai


Kauno kolegijos institucinė talpykla
(Prieiga su kolegijos el. pašto prisijungimu)

Prenumeruojami ištekliaiEl. knygos

KTU el. knygos
(Prieiga su KTU el. knygoms skirtu slaptažodžiu, kurį sužinosite prisijungę db.kaunokolegija.lt)
 • Albrektas, D., Baltrušaitis, A., Juodeikienė, I., Keturakis, G., Minelga, D., Norvydas, V., Pranckevičienė, V., Ukvalbergienė, K., & Vobolis, J. (2012). Baldų ir medienos gaminių inžinerijos ir dizaino bakalaurų bei medienos inžinerijos magistrų baigiamųjų darbų metodiniai nurodymai: mokomoji knyga. Technologija. https://doi.org/10.5755/e01.9786090205907

Kitų temų KTU el. knygos: https://ebooks.ktu.edu/bookshelf

VGTU el. knygos
(Prieiga su kolegijos el. pašto prisijungimu)
 • Baušys, R., Danaitis, K. S., & Mažonavičiūtė, I. (2013). Komunikacinio dizaino pradmenys: mokomoji knyga. Technika. https://doi.org/10.3846/1448-S
 • Jankauskas, J., Kazragis, A., Kerienė, J., Tamulaitienė, B., & Zalieckienė, E. (2008). Bendroji chemija. Teoriniai pagrindai ir uždaviniai: mokomoji knyga. Technika. https://doi.org/10.3846/808S
 • Jaškūnienė (2021). Fotografija Lietuvos grafiniame dizaine 1953–1988 m.: technologijos, komunikacija, propaganda, estetika: monografija. Vilniaus Gedimino technikos universitetas. https://doi.org/10.20334/2021-013-M

Kitų temų VGTU el. knygos: https://ebooks-vilniustech-lt.db.kaunokolegija.lt/bookshelf

VDU el. knygos
(Prieiga su kolegijos el. pašto prisijungimu)

Kitų temų VDU el. knygos: http://ebooks.vdu.lt/Teisinė informacija

 • Infolex teisės portalas (Prieiga bibliotekoje).


Standartai

Kitų temų standartai KK Virtualioje bibliotekoje (Prieiga su kolegijos el. pašto prisijungimu)


Atvirosios prieigos ištekliaiEl. knygos

 • Markevičienė, J., Butvilaitė-Petrauskienė, R., & Janušauskaitė, V. (2016). Kultūros paveldas šiuolaikiniame pasaulyje: tarptautiniai kultūros paveldo apsaugos principai ICOMOS dokumentuose 1965-2014 metais: ICOMOS doktrinos šaltinių vertimai į lietuvių kalbą ir moksliniai komentarai: ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto mokslinis leidinys. ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas. https://doi.org/10.5200/ICOMOS
MRU el. knygos

Kitų temų MRU el. knygos: https://repository.mruni.eu/handle/007/16699El. žurnalaiMoksliniai straipsniai ir kiti ištekliaiDisertacijos

 • Dailė Paieškos rezultatai eLABa Virtualioje bibliotekoje


Studentų baigiamieji darbaiStatistinė informacijaTeisinė informacijaKultūros paveldo informacija

 • Epaveldas.lt – Lietuvos meno kūriniai, knygos, laikraščiai, rankraščių tekstai, žemėlapiai, garso įrašai ir kt.

Užsienio ištekliai

Prenumeruojami ištekliai (Prieiga su kolegijos el. pašto prisijungimu)El. knygosEl. žurnalai
Moksliniai straipsniai duomenų bazėse
Statistinė informacija


Atvirosios prieigos ištekliaiEl. knygosEl. žurnalai

 • Wood Material Science / Furniture History Paieškos rezultatai duomenų bazėje Directory of Open Access Journals 


Moksliniai straipsniai ir kiti ištekliai

 • Furniture Paieškos rezultatai duomenų bazėje CEEOLDisertacijos ir studentų baigiamieji darbai
Statistinė informacija

 • Eurostat – Europos Sąjungos šalių statistikos duomenų bazė.


Teisinė informacija

 • EUR-Lex – prieiga prie Europos Sąjungos teisės.
 • IATE (Interactive Terminology for Europe) – teisinių terminų duomenų bazė visomis Europos Sąjungos kalbomis, kurioje galima rasti dominantį terminą kita kalba ir šio termino kilmę (šaltinius, kuriuose jie yra naudojami).


Kultūros paveldo informacija

 • Europeana – Europos šalių meno kūriniai, knygos, laikraščiai, rankraščių tekstai, žemėlapiai, garso įrašai, mados kūriniai, parodos ir kt.

Mokslinės informacijos paieškos portalai

Paieškos portalai

Apie prieigą prie išteklių šiuose paieškos portaluose sužinosite puslapyje Paieškos vartai


Kauno kolegijos virtuali biblioteka
Lietuvos virtuali biblioteka
Google Scholar