Bibliotekos integracija

Šią vasarą perkėlus Humanitarinių studijų centrą (buvusį Kėdainių J. Radvilos studijų centrą) į kolegijos akademinį miestelį Kaune, buvo perkelta ir šio centro biblioteka. Humanitarinių studijų centro bibliotekos knygos yra integruojamos į Kauno kolegijos bibliotekos fondus (Pramonės pr. 22A, Kaunas). Kelių dešimčių tūkstančių knygų tvarkymas užtruks keletą mėnesių. Šiuo laikotarpiu skaitytojai negalės naudotis knygomis, kurios bibliotekos el. kataloge pažymėtos kaip esančios filiale Kauno k. Kėdainių J.R.f. b-k. Sutvarkius knygas, jos patenka į Kauno kolegijos bibliotekos fondus ir jomis gali naudotis skaitytojai.