Atnaujintas leidinys apie informacijos paiešką ir naudojimą

Informuojame apie 2018 m. atnaujintą Linos Šarlauskienės leidinį „Informacijos šaltinių naudojimas studijų ir mokslo darbuose“. Prieiga per internetą: https://goo.gl/nxrpq6