Testuojamos naujos EBSCO duomenų bazės (Academic Search Ultimate ir Business Source Ultimate)

Iki 2019 m. gruodžio 31 d. Kauno kolegijos bendruomenei suteikta prieiga prie Academic Search Ultimate ir Business Source Ultimate duomenų bazių. Jas rasite EBSCO Publishing portale, kurį kolegijos tinkle atversite adresu: http://search.epnet.com/. Jeigu nenaudojate kolegijos tinklo, prisijunkite tinklalapyje http://db.kaunokolegija.lt su kolegijos el. pašto prisijungimu (prisijungę pasirinkite EBSCO Publishing ir EBSCOhost Web).

Academic Search Ultimate – daugiadalykė duomenų bazė, kurioje aukštai vertinami moksliniai žurnalai, konferencijų medžiaga, leidiniai antropologijos, astronomijos, biologijos, chemijos, etnokultūros ir daugiakultūrių studijų, geologijos, geografijos, gyvūnų mokslo, farmacijos, inžinerijos, matematikos, mokslo ir technologijų, muzikos, psichologijos, religijos ir filosofijos,  teisės, veterinarijos, zoologijos ir kita tematika.

Business Source Ultimate – verslo srities duomenų bazė, kurioje aukštai vertinami moksliniai žurnalai ir kita informacija apie šiuolaikines verslo tendencijas bei pokyčius (bankininkystė, rinkodara, apskaita, atvejų analizė, veiklos ataskaitos ir analizės, diskusijos su vadovais bei analitikais).