Atvirasis mokymosi kursas „Akademinis raštingumas“

Atveriame mokymosi kursą „Akademinis raštingumas“, kuris skirtas kolegijos studentams, dėstytojams ir darbuotojams. Šiame mokymosi kurse rasite susitemintą informaciją apie literatūros paiešką, citavimą, literatūros analizę, plagiato prevenciją, Turnitin įrankio naudojimą bei autorių teises. Kurse pateikta teksto ir vaizdo informacija. Prieiga kolegijos Moodle aplinkoje: https://moodle.kauko.lt/course/view.php?id=3491