Kauno kolegijos bibliotekos logotipas Kauno kolegijos bibliotekos moto

Apie biblioteką

Biblioteka ir informacijos išteklių centras – kolegijos padalinys, teikiantis profesionalias informacines paslaugas bei prieigą prie informacijos išteklių, reikalingų kolegijos studijoms ir mokslo taikomiesiems tyrimams, siūlantis modernią mokymosi erdvę.

Skaitytojams paslaugos teikiamos Bibliotekos ir informacijos išteklių centre (Pramonės pr. 22A, Kaunas). Apsilankyti ir skaityti leidinius bibliotekoje gali visi lankytojai. Kolegijos bendruomenės nariai gali skolintis knygas į namus, skaityti leidinius, naudotis kompiuteriais bibliotekoje, bevieliu internetu, prenumeruojamomis duomenų bazėmis bibliotekoje ir kitose vietose, dalyvauti bibliotekos kursuose, mokymuose ir kt. Bibliotekoje taip pat įrengti kambariai savarankiškam ir komandiniam darbui, video ir konsultacijų kambarys, poilsio ir studijų erdvės. Skaitytojai aptarnaujami pagal patvirtintas bibliotekos taisykles.

Biblioteka turtinga įvairių rūšių informacijos ištekliais. Kolegijos bibliotekos fonduose yra apie 32 tūkst. pavadinimų ir 127 tūkst. egzempliorių spausdintų dokumentų. Biblioteka nuolat papildoma naujais leidiniais, per metus įsigyjama apie 1500 pavadinimų naujų knygų, prenumeruojama apie 200 spausdintų periodinių leidinių. Įsigyjant knygas ar prenumeruojant duomenų bazes yra atsižvelgiama į studijų programas bei kolegijos bendruomenės poreikius. Fakultetų dėstytojai, atsakingi asmenys ir biblioteka bendradarbiauja užsakydami literatūrą. Poreikius atitinkanti ir kokybiška literatūra atrenkama ir įsigyjama pagal studijų sritis, už kurias atsakingi teminiai bibliotekininkai.

Didžioji bibliotekos knygų dalis yra atviruosiuose fonduose, kuriuose knygos sudėtos pagal UDK klasifikaciją. Bibliotekoje įrengta RFID fondų panaudojimo ir apsaugos įranga. Bibliotekos vartotojai gali naudotis knygų skolinimosi bei grąžinimo savitarnos įrenginiais. Apie bibliotekoje esančius leidinius ir jų vietą fonduose galima sužinoti bibliotekos kataloge <https://kk.library.lt> arba Virtualioje bibliotekoje <https://vb.kaunokolegija.lt>. Knygos gali būti skaitomos bibliotekoje arba skolinamos į namus nustatytam laikotarpiui.

Kolegijos bendruomenės nariai gali skaityti apie 170 tūkst. elektroninių knygų ir  apie 17 tūkst. mokslinių žurnalų iš 17 tarptautinių prenumeruojamų duomenų bazių (Academic Search Complete, Business Search Complete ir kt. iš EBSCO Publishing, Taylor&Francis, Emerald Management). Taip pat apie 500 lietuviškų el. vadovėlių. Reikalingų šaltinių paiešką galima atlikti atskirose duomenų bazėse arba per Virtualią biblioteką. Prenumeruojamomis duomenų bazėmis studentai ir darbuotojai gali naudotis kolegijoje bei kitur, prisijungę per kolegijos VPN. Biblioteka taip pat atrenka ir siūlo geriausius Lietuvos ir užsienio atvirosios prieigos išteklius, bei siūlo įvairias konsultacijas, mokymus, seminarus.

Bibliotekoje galima naudotis kompiuteriais, bevieliu internetu, išmaniosiomis lentomis, įrenginiais ir programomis studentams su klausos ar regos negalia. Biblioteka teikia skaitytojams aktualias elektronines paslaugas: išteklių paiešką įvairiose duomenų bazėse, prisijungimą prie savo paskyros, priminimus el. paštu, kompiuterių rezervavimą, pagalbą internetu, Youtube vaizdo filmukus, naujienas ir aktualijas Facebook puslapyje.

Kauno kolegijos biblioteka bendradarbiauja su akademinėmis bibliotekomis, vykdo bendrą veiklą ir projektus, dalyvauja profesiniuose renginiuose ir kt. Biblioteka yra Lietuvos akademinių bibliotekų informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros konsorciumo, Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos, Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos narė.

Kaip naudotis bibliotekos paslaugomis sužinokite Bibliotekos atmintinėje ir Bibliotekos gide 2020