Kauno kolegijos bibliotekos logotipas Kauno kolegijos bibliotekos moto

Leidiniai bibliotekoje

Šiame puslapyje: kaip rasti knygas bibliotekoje, kaip jas pasiskolinti ir kada grąžinti, kas yra knygos šifras ir UDK, kuo turtinga biblioteka. Išsamiai ir vaizdžiai apie tai taip pat žiūrėkite: Kaip naudotis bibliotekos paslaugomis?

Nauji leidiniai

Naujai gautų leidinių sąrašą galima rasti, bibliotekos el. kataloge spragtelėjus Nauji leidiniai.

Galite pasižiūrėti naujai gautų knygų sąrašus: 2019 sausis-kovas, 2019 balandis, 2019 m. gegužė, 2019 m. birželis

Periodiniai leidiniai

Periodinius spausdintus leidinius galima skaityti bibliotekoje (šių leidinių sąrašas: Periodika 2019). Galite skaityti tūkstančius el. periodinių leidinių: Elektroniniai šaltiniai duomenų bazėse.

Kaip rasti knygą bibliotekoje?

Bibliotekos el. kataloge <https://kk.library.lt> arba Virtualioje bibliotekoje <https://vb.kaunokolegija.lt> raskite bibliotekos leidinius ir elektroninius vadovėlius:

  • paieškoje įrašykite knygos pavadinimą, temą ar autorių;
  • spragtelėję knygos saugojimo vietą, pažiūrėkite knygos išdavimo sąlygas (skaitoma vietoje ar išduota, kuriam laikotarpiui skolinama). Į namus neskolinamos knygos pažymėtos Skaitoma vietoje ir su žaliais lipdukais;
  • spragtelėkite el. kataloge knygos šifrą arba Virtualioje bibliotekoje žemėlapio ikoną, pažiūrėkite atsvėrusiame interaktyviame žemėlapyje knygos vietą bibliotekos lentynoje.

Kaip rasti knygą lentynoje pagal šifrą?

Knygos šifre (pvz., 005.7 Or-41) yra nurodytas UDK numeris (005.7) ir autorinis knygos ženklas (Or-41). Susiradę bibliotekoje lentyną su nurodytu UDK numeriu, joje ieškokite knygos abėcėlės tvarka pagal knygos autorinį ženklą. Jeigu kyla neaiškumų, leidinius rasti padeda bibliotekos darbuotojai.

Kaip pasiskolinti knygas?

Norint pasiskolinti spausdintas knygas į namus, reikia turėti asmens tapatybės kortelę arba studento pažymėjimą ir užfiksuoti knygų išdavimą savitarnos įrenginiu.

Kada ir kaip grąžinti knygas?

Knygas būtina grąžinti laiku arba pratęsti jų grąžinimo terminą Virtualioje bibliotekoje.

Bibliotekos sistema siunčia priminimus porą dienų prieš grąžinimo terminą. Priminimai siunčiami kasdien į asmeninį kolegijos el. paštą. Kai vėluojama grąžinti knygas, siunčiami raginimai vieną kartą per mėnesį. Bibliotekos priminimų negavimas ar neskaitymas neatleižia nuo atsakomybės mokėti delspinigius.

Grąžinti knygas galite savitarnos įrenginiais bibliotekoje, o kai ji nedirba – knygų grąžinimo įrenginiu prie bibliotekos įėjimo.

Delspinigiai

Pavėlavus grąžinti knygas yra skaičiuojami delspinigiai! Delspinigių nereikia mokėti kol nesusikaupia daugiau nei 2 eurai. Jeigu per visus mokslo metus bus susikaupę iki 2 eurų delspinigių, jie bus dovanojami atsiskaitymo  su biblioteka metu. Jeigu būsite sukaupę virš 10 eurų nesumokėtų delspinigių, grąžinant knygas bibliotekinė sistema užblokuos jums kitų knygų skolinimąsi. Kai delspinigių suma bus mažesnė nei 10 eurų, vėl galėsite skolintis knygas iš bibliotekos. Šia prevencine funkcija siekiama, kad žinotumėte apie knygų skolinimosi tvarką ir nesukauptumėte didelių delspinigių sumų.

Jeigu pametėte bibliotekos knygą, reikia nupirkti kitą iš sąrašo: Knygų sąrašas už pamestas knygas 2019-07

Kas yra UDK?

UDK yra universali dešimtainė klasifikacija, pagal kurios temas yra grupuojamos bibliotekos knygos. UDK skyriai ir poskyriai turi savo numerius. Pagrindiniai skyriai turi trumpus numerius, o poskyriai ilgesnius. Pirmasis UDK numerio skaičius nurodo pagrindinį skyrių (pvz. 3 – Visuomenės mokslai, 33 – Ekonomika). Ant bibliotekos lentynų rasite užrašus su toje lentynoje esančių knygų UDK numeriais ir temomis. Patarimas: bibliotekos el. kataloge įrašę pagrindinį UDK numerį su klaustuku (pvz., 159?), rasite bibliotekoje esančias tos temos knygas!

Kuo turtinga biblioteka?

Biblioteka turtinga įvairių rūšių informacijos ištekliais: vadovėliais, moksline ir mokomąją, asmenybės ugdymo ir laisvalaikio literatūra, standartais ir kt. Kolegijos bibliotekoje yra apie 32 tūkst. pavadinimų ir 110 tūkst. egzempliorių spausdintų dokumentų. Biblioteka nuolat papildoma naujais leidiniais, prenumeruojama apie 200 spausdintų periodinių leidinių (laikraščių, profesinių ir mokslinių žurnalų). Kolegijos bendruomenės nariai gali skaityti prenumeruojamas elektronines knygas ir  apie 17 tūkst. mokslinių žurnalų ir kitų leidinių iš 14 tarptautinių prenumeruojamų duomenų bazių (Academic Search Complete, Business Search Complete ir kt. iš EBSCO Publishing, Taylor&Francis, Emerald Management). Biblioteka taip pat atrenka ir siūlo geriausius Lietuvos ir užsienio atvirosios prieigos išteklius, bei siūlo įvairias konsultacijas ir mokymus apie informacijos paiešką ir naudojimą.

Kaip įsigyjami leidiniai bibliotekoje?

Įsigyjant knygas ar prenumeruojant duomenų bazes yra atsižvelgiama į studijų programas bei kolegijos bendruomenės poreikius. Fakultetų dėstytojai, atsakingi asmenys ir biblioteka bendradarbiauja užsakydami literatūrą. Poreikius atitinkanti ir kokybiška literatūra atrenkama ir įsigyjama pagal studijų sritis, už kurias atsakinga Informacijos išteklių formavimo skyriaus vedėja Violeta Gurskienė (violeta.gurskiene@go.kauko.lt) ir teminiai bibliotekininkai.