Kauno kolegijos bibliotekos logotipas Kauno kolegijos bibliotekos moto

Leidiniai bibliotekoje


Kaip rasti ir pasiskolinti bibliotekos knygas?

Raskite knygas bibliotekos el. kataloge http://kk.library.lt ar Virtualioje bibliotekoje https://vb.kaunokolegija.lt/. Pasižiūrėkite ir įsiminkite knygos šifrą, pagal kurį rasite knygą lentynoje. Spragtelėję knygos šifrą el. kataloge arba žemėlapio ikoną Virtualioje bibliotekoje, matysite interaktyviame žemėlapyje knygos vietą lentynoje.  Turėkite asmens tapatybės kortelę arba studento pažymėjimą ir užfiksuokite knygų išdavimą savitarnos įrenginiu. Į namus neskolinamos knygos su žaliais lipdukais, jos kataloge pažymėtos Skaitoma vietoje.


Kada ir kaip grąžinti bibliotekos knygas?

Knygos skolinamos savaitei, mėnesiui ar semestrui. Knygas būtina grąžinti laiku, nes pavėlavus skaičiuojami delspiningiai. Knygas galima grąžinti savitarnos įrenginiais bibliotekoje, o kai ji nedirba – knygų grąžinimo įrenginiu prie bibliotekos įėjimo.


Kaip pažiūrėti ir pratęsti knygų grąžinimo terminą?


Knygų grąžinimo terminą galima pratęsti savo paskyroje prisijungus prie Virtualios bibliotekos.Bibliotekos sistema siunčia priminimus porą dienų prieš grąžinimo terminą. Priminimai siunčiami kasdien į asmeninį kolegijos el. paštą. Kai vėluojama grąžinti knygas, siunčiami raginimai vieną kartą per mėnesį. Bibliotekos priminimų negavimas ar neskaitymas neatleižia nuo atsakomybės mokėti delspinigius.


Kaip rasti knygą el. kataloge?

 


Kaip rasti knygą Virtualioje bibliotekoje?


Kaip rasti knygą lentynoje pagal šifrą?

Knygos šifre (pvz., 005.7 Or-41) yra nurodytas UDK numeris (005.7) ir autorinis knygos ženklas (Or-41). Susiradę bibliotekoje lentyną su nurodytu UDK numeriu, joje ieškokite knygos abėcėlės tvarka pagal knygos autorinį ženklą. Jeigu kyla neaiškumų, leidinius rasti padeda bibliotekos darbuotojai.

Kas yra UDK?

UDK yra universali dešimtainė klasifikacija, pagal kurios temas yra grupuojamos bibliotekos knygos. UDK skyriai ir poskyriai turi savo numerius. Pagrindiniai skyriai turi trumpus numerius, o poskyriai ilgesnius. Pirmasis UDK numerio skaičius nurodo pagrindinį skyrių (pvz. 3 – Visuomenės mokslai, 33 – Ekonomika). Ant bibliotekos lentynų rasite užrašus su toje lentynoje esančių knygų UDK numeriais ir temomis. Patarimas: bibliotekos el. kataloge įrašę pagrindinį UDK numerį su klaustuku (pvz., 159?), rasite bibliotekoje esančias tos temos knygas!

Kokie mokami delspinigiai?

Pavėlavus grąžinti knygas yra skaičiuojami delspinigiai. Delspinigių nereikia mokėti kol nesusikaupia daugiau nei 2 eurai. Jeigu per visus mokslo metus bus susikaupę iki 2 eurų delspinigių, jie bus dovanojami atsiskaitymo su biblioteka metu. Jeigu būsite sukaupę virš 10 eurų nesumokėtų delspinigių, grąžinant knygas bibliotekinė sistema užblokuos jums kitų knygų skolinimąsi. Kai delspinigių suma bus mažesnė nei 10 eurų, vėl galėsite skolintis knygas iš bibliotekos.

Ką daryti pametus bibliotekos knygą?

Jeigu pametėte bibliotekos knygą, reikia nupirkti kitą iš šio sąrašo: Knygų sąrašas už pamestas knygas (2020 06 17)

Kuo turtinga biblioteka?

Biblioteka turtinga įvairių rūšių informacijos ištekliais: vadovėliais, moksline ir mokomąją, asmenybės ugdymo ir laisvalaikio literatūra, standartais ir kt. Kolegijos bibliotekoje yra apie 32 tūkst. pavadinimų ir 110 tūkst. egzempliorių spausdintų dokumentų. Biblioteka nuolat papildoma naujais leidiniais, prenumeruojama apie 200 spausdintų periodinių leidinių (laikraščių, profesinių ir mokslinių žurnalų). Kolegijos bendruomenės nariai gali skaityti prenumeruojamas elektronines knygas ir apie 17 tūkst. mokslinių žurnalų ir kitų leidinių iš 14 tarptautinių prenumeruojamų duomenų bazių (Academic Search Complete, Business Search Complete ir kt. iš EBSCO Publishing, Taylor&Francis, Emerald Management). Biblioteka taip pat atrenka ir siūlo geriausius Lietuvos ir užsienio atvirosios prieigos išteklius, bei siūlo įvairias konsultacijas ir mokymus apie informacijos paiešką ir naudojimą.

Kur rasti bibliotekos naujus leidinius?

Naujai gautų leidinių sąrašą galima rasti, bibliotekos el. kataloge spragtelėjus Nauji leidiniai. Galite pasižiūrėti naujai gautų knygų sąrašus: Naujai gautos knygos (2020 sausis-vasaris)Naujos knygos (2020 kovas-gegužė), Naujos knygos (2020 birželis-rugpjūtis)

Naujai gautos knygos (2019 sausis-kovas), Naujai gautos knygos (2019 balandis), Naujai gautos knygos (2019 geguze), Naujai gautos knygos (2019 06), Naujai gautos knygos (2019 rugsėjis), Naujai gautos knygos (2019 spalis), Naujai gautos knygos (2019 gruodis)

Kokius žurnalus galiu rasti bibliotekoje?

Periodinius spausdintus leidinius (specialybės žurnalus ir kt.) galima skaityti bibliotekoje (leidinių sąrašas: Periodikos sąrašai 2020).

Galite skaityti tūkstančius el. leidinių duomenų bazėse: Elektroniniai šaltiniai duomenų bazėse.

Kaip įsigyjami leidiniai bibliotekoje?

Įsigyjant knygas ar prenumeruojant duomenų bazes yra atsižvelgiama į studijų programas bei kolegijos bendruomenės poreikius. Fakultetų dėstytojai, atsakingi asmenys ir biblioteka bendradarbiauja užsakydami literatūrą. Poreikius atitinkanti ir kokybiška literatūra atrenkama ir įsigyjama pagal studijų sritis, už kurias atsakinga Informacijos išteklių formavimo skyriaus vedėja Violeta Gurskienė (violeta.gurskiene@go.kauko.lt) ir teminiai bibliotekininkai.