Kauno kolegijos bibliotekos logotipas Kauno kolegijos bibliotekos moto

Elektroniniai šaltiniai duomenų bazėse

Kauno kolegijos informacijos ištekliai – tai kolegijos studentų ir darbuotojų kuriami informacijos šaltiniai (studentų baigiamieji darbai, dėstytojų parengti mokomieji leidiniai, kolegijos mokslo žurnalai ir konferencijų leidiniai ir kiti). Prieiga prie kai kurių šaltinių suteikiama tik kolegijos studentams ir darbuotojams.

Prenumeruojamos duomenų bazės – tai duomenų bazės, kurias tam tikram laikotarpiui prenumeruoja institucija, o bendruomenės nariai jomis naudojasi nemokamai. Prenumeruojamomis duomenų bazėmis kolegijoje galima naudotis be jokių prisijungimų. Norėdami jomis naudotis namuose ar kitur, turite prisijungti su kolegijos el. pašto vardu iki @ ir slaptažodžiu tinklalapyje http://db.kaunokolegija.lt arba Virtualioje bibliotekoje.  Taip pat duomenų bazėmis galite naudotis, prisijungę prie kolegijos tinklo per VPN.

Kauno kolegijos informacijos ištekliai

 Institucinė talpykla Kauno kolegijos institucinėje talpykloje <http://dspace.kaunokolegija.lt> galima rasti kolegijos dėstytojų parengtus mokomuosius leidinius, kolegijos konferencijų leidinius ir studentų baigiamuosius darbus.  Norėdami skaityti studentų baigiamuosius darbus, prisijunkite su kolegijos el. pašto vardu iki @ ir slaptažodžiu. Mokomuosius ir konferencijų leidinius taip pat galima rasti bibliotekos el. kataloge ir Virtualioje bibliotekoje.
eLABa PDB eLABa publikacijų duomenų bazėje yra registruojamos Kauno kolegijos dėstytojų parengtos publikacijos (straipsniai, mokomieji ir kiti leidiniai).Informacija apie registruotas publikacijas visiems atvira Kauno kolegijos Virtualioje bibliotekoje spragtelėjus Bibliotekos ir kiti ištekliai bei pasirinkus Mokslo publikacijos (KK PDB).

Dėstytojai gali prisijungti registruoti ir gauti savo publikacijų sąrašus prisijungę adresu https://www.elaba.lt/ su kolegijos el. pašto prisijungimu.

Virtuali biblioteka Kauno kolegijos virtualioje bibliotekoje <http://vb.kaunokolegija.lt> galima rasti informacijos šaltinius iš įvairių išteklių: bibliotekos el. katalogo, eLABa PDB kolegijos publikacijų duomenų bazės, LST standartų katalogo, institucijos prenumeruojamos duomenų bazės, Lietuvos akademinių institucijų duomenų bazių, atviros prieigos duomenų bazių.

Norėdami naudotis prenumeruojamomis duomenų bazėmis namuose ar kitur, prisijunkite su kolegijos el. pašto vardu iki @ ir slaptažodžiu.

Prenumeruojamos duomenų bazės ir įrankiai

EBSCO Publishing

 

EBSCO eBook Academic Collection

 

EBSCO

EBSCO Publishing – eIFL.net duomenų bazių paketas. Daugiatemės duomenų bazės, kuriose galima rasti straipsnių iš mokslinių, profesinių ir populiarių žurnalų bei kitų leidinių. Patarimai kaip atlikti paiešką, cituoti straipsnius, rasti terminus ir kt.

EBSCO eBook Academic Collection  – elektroninių knygų iš įvairių sričių duomenų bazė, kurioje yra apie 200 tūkst. leidinių. Atsivėrę puslapį, spragtelėkite EBSCOhost Web, po to pasirinkite eBook Academic Collection ir atlikite reikiamų temų knygų paiešką. Patarimai, kaip atlikti knygų paiešką, jas išsisaugoti ir atsiversti išmaniuose įrenginiuose.

Adresas naudotis kolegijoje: http://search.epnet.com/

Adresas naudotis namuose: http://db.kaunokolegija.lt

Adresas naudotis namuose tik EBSCO duomenų bazėmis: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=cpid&custid=ns014819 (slaptažodžio klauskite bibliotekoje arba el paštu: biblioteka@go.kauko.lt)

Taylor&Francis Viso teksto daugiatemė mokslinių žurnalų duomenų bazė, kurioje galima rasti straipsnius iš daugiau nei tūkstančio mokslinių žurnalų.

Adresas naudotis kolegijoje: http://www.tandfonline.com/

Adresas naudotis namuose: http://db.kaunokolegija.lt

Patarimai kaip atlikti paiešką ir kt.

Emerald Management Viso teksto mokslinių žurnalų duomenų bazė, kurioje galima rasti viso teksto mokslinius žurnalus verslo, vadybos, marketingo, informacijos ir komunikacijos mokslų temomis.

Adresas naudotis kolegijoje: https://www.emeraldinsight.com/insight

Adresas naudotis namuose: http://db.kaunokolegija.lt

Patarimai kaip atlikti paiešką ir kt.

es_bibliotekai  Duomenų bazės EBSCO Publishing, Emerald Management ir Taylor&Francis prenumeruojamos per projektą eMoDB.LT3: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai. Šio projekto mokomoji medžiaga: Efektyvus elektroninių mokslo informacijos išteklių naudojimas
VGTU el. knygos Vadovėliai lietuvių kalba. Prenumeruojamos el. knygos: http://kk.library.lt/vgtu

Knygas galima skaityti kolegijoje arba kitur, tinklalapyje http://db.kaunokolegija.lt prisijungus su kolegijos el. pašto vardu iki @ ir slaptažodžiu. Suradus šias knygas Virtualioje bibliotekoje, jas galima skaityti kolegijos tinkle arba prisijungus prie kolegijos tinklo per VPN.

Knygas galima skaityti, išsisaugoti specialioje programėlėje (žiūrėkite instrukciją), išspausdinti keletą puslapių (sužinokite apie tai instrukcijos pabaigoje). Duomenų bazės adresas internete: http://www.ebooks.vgtu.lt

KTU el. knygos Vadovėliai lietuvių kalba. Prenumeruojamos el. knygos: http://kk.library.lt/ktu

Knygas galima skaityti kolegijoje be jokių prisijungimų. Norint skaityti namuose, reikia prisijungti prie duomenų bazės: https://www.ebooks.ktu.lt (slaptažodžio klauskite bibliotekoje arba el paštu: biblioteka@go.kauko.lt). Knygas galima tik skaityti, nėra galimybės jas išsisaugoti ar spausdinti. Suradus šias knygas Virtualioje bibliotekoje, jas galima skaityti kolegijos tinkle arba prisijungus prie kolegijos tinklo per VPN.

Vitae Litera ir Klaipėdos valstybinės kolegijos el. knygos Vadovėliai lietuvių kalba. Prenumeruojamos Vitae Litera el. knygos: https://kk.library.lt/vitaelitera. Prenumeruojamos KVK el. knygos: https://kk.library.lt/kvk

Knygas galima skaityti kolegijoje be jokių prisijungimų. Norint jas skaityti namuose, reikia prisijungti prie kolegijos tinklo per VPN.

Knygas galima tik skaityti, nėra galimybės jas išsisaugoti ar spausdinti.

DE GRUYTER knygos 17 knygų užsienio kalba: http://kk.library.lt/degruyter/en

Prenumeruojamos el. knygos. Knygas galima skaityti tik kolegijos tinkle arba prisijungus prie kolegijos tinklo per VPN.

Infolex.lt Teisės portalas, kuriame galima rasti teisės aktus, teismų praktikos informaciją. Duomenų baze galima naudotis tik bibliotekos Kompiuterių klasėje (Pramonės pr. 22A, 208 kab.).
Turnitin Kauno kolegijos studijų procese naudojama teksto sutapties patikros ir rašto darbų vertinimo grįžtamojo ryšio sistema.

Kitose institucijose prenumeruojamos duomenų bazės

Naudojant informacijos išteklius duomenų bazėse, vartotojui draudžiama:

– prisijungimo duomenis perduoti ar suteikti prieigą kitiems asmenims;
– rastą informaciją naudoti komerciniais tikslais;
– siųsti ir išsisaugoti didelius informacijos kiekius.