Kauno kolegijos bibliotekos logotipas Kauno kolegijos bibliotekos moto


Elektroniniai šaltiniai duomenų bazėse

Atvirosios prieigos duomenų bazės ir kiti ištekliai – tai nemokama prieiga prie internete publikuotos mokslinės ir kitos informacijos.

Prenumeruojamos duomenų bazės – tai duomenų bazės, kurias tam tikram laikotarpiui prenumeruoja institucija, o bendruomenės nariai jomis naudojasi nemokamai.

Testuojamos ir laikinos prieigos duomenų bazės bei įrankiai – tai laikina prieiga, kurios metu galima naudotis  informacijos šaltiniais ar įrankiais.

Prenumeruojamomis duomenų bazėmis kolegijoje galima naudotis be jokių prisijungimų. Norėdami jomis naudotis namuose ar kitur, turite prisijungti su kolegijos el. pašto vardu iki @ ir slaptažodžiu tinklalapyje http://db.kaunokolegija.lt arba Virtualioje bibliotekoje.  Taip pat duomenų bazėmis galite naudotis, prisijungę prie kolegijos tinklo per VPN.

Kauno kolegijos informacijos ištekliai

El. katalogas Bibliotekos el. kataloge <https://kk.library.lt> galima rasti bibliotekoje esančius leidinius, prenumeruojamus lietuviškus el. vadovėlius, atvirosios prieigos el. išteklių.
Virtuali biblioteka Kauno kolegijos virtualioje bibliotekoje <http://vb.kaunokolegija.lt> galima rasti informacijos šaltinius iš įvairių išteklių: bibliotekos el. katalogo, kolegijos publikacijų duomenų bazės, LST standartų katalogo, institucijos prenumeruojamos duomenų bazės, Lietuvos akademinių institucijų duomenų bazių, atviros prieigos duomenų bazių.

Norėdami naudotis prenumeruojamomis duomenų bazėmis namuose ar kitur, prisijunkite su kolegijos el. pašto vardu iki @ ir slaptažodžiu.

Institucinė talpykla Kauno kolegijos institucinėje talpykloje <http://dspace.kaunokolegija.lt> galima rasti kolegijos dėstytojų parengtus mokomuosius leidinius, kolegijos konferencijų leidinius ir studentų baigiamuosius darbus.  Norėdami skaityti studentų baigiamuosius darbus, prisijunkite su kolegijos el. pašto vardu iki @ ir slaptažodžiu. Mokomuosius ir konferencijų leidinius taip patgalima rasti bibliotekos el. kataloge ir Virtualioje bibliotekoje.

 

Prenumeruojamos duomenų bazės ir informacijos tvarkymo įrankiai

EBSCO Publishing

 

EBSCO eBook Academic Collection

 

EBSCO

EBSCO Publishing – eIFL.net duomenų bazių paketas. Daugiatemės duomenų bazės, kuriose galima rasti straipsnių iš mokslinių, profesinių ir populiarių žurnalų bei kitų leidinių. Patarimai kaip atlikti paiešką, cituoti straipsnius, rasti terminus ir kt.

EBSCO eBook Academic Collection  – elektroninių knygų iš įvairių sričių duomenų bazė, kurioje yra apie 200 tūkst. leidinių. Atsivėrę puslapį, spragtelėkite EBSCOhost Web, po to pasirinkite eBook Academic Collection ir atlikite reikiamų temų knygų paiešką. Patarimai, kaip atlikti knygų paiešką, jas išsisaugoti ir atsiversti išmaniuose įrenginiuose.

Adresas naudotis kolegijoje: http://search.epnet.com/

Adresas naudotis namuose: http://db.kaunokolegija.lt

Adresas naudotis namuose tik EBSCO duomenų bazėmis: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=cpid&custid=ns014819 (slaptažodžio klauskite bibliotekoje arba el paštu: biblioteka@go.kauko.lt)

Taylor&Francis Viso teksto daugiatemė mokslinių žurnalų duomenų bazė, kurioje galima rasti straipsnius iš daugiau nei tūkstančio mokslinių žurnalų.

Adresas naudotis kolegijoje: http://www.tandfonline.com/

Adresas naudotis namuose: http://db.kaunokolegija.lt

Patarimai kaip atlikti paiešką ir kt.

Emerald Management Viso teksto mokslinių žurnalų duomenų bazė, kurioje galima rasti viso teksto mokslinius žurnalus verslo, vadybos, marketingo, informacijos ir komunikacijos mokslų temomis.

Adresas naudotis kolegijoje: https://www.emeraldinsight.com/insight

Adresas naudotis namuose: http://db.kaunokolegija.lt

Patarimai kaip atlikti paiešką ir kt.

es_bibliotekai  Duomenų bazės EBSCO Publishing, Emerald Management ir Taylor&Francis prenumeruojamos per projektą eMoDB.LT3: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai. Šio projekto mokomoji medžiaga: Efektyvus elektroninių mokslo informacijos išteklių naudojimas
VGTU el. knygos Vadovėliai lietuvių kalba. Prenumeruojamos el. knygos: http://kk.library.lt/vgtu

Knygas galima skaityti kolegijoje arba kitur, tinkalapyje http://db.kaunokolegija.lt prisijungus su kolegijos el. pašto vardu iki @ ir slaptažodžiu.

Suradus šias knygas Virtualioje bibliotekoje, jas galima skaityti kolegijos tinkle arba prisijungus prie kolegijos tinklo per VPN.

Knygas galima skaityti, išsisaugoti specialioje programėlėje (žiūrėkite instrukciją), išspausdinti keletą puslapių (sužinokite apie tai instrukcijos pabaigoje). Duomenų bazės adresas internete: http://www.ebooks.vgtu.lt

KTU el. knygos Vadovėliai lietuvių kalba. Prenumeruojamos el. knygos: http://kk.library.lt/ktu

Knygas galima skaityti kolegijoje be jokių prisijungimų. Norint skaityti namuose, reikia prisijungti prie duomenų bazės: https://www.ebooks.ktu.lt (slaptažodžio klauskite bibliotekoje arba el paštu: biblioteka@go.kauko.lt).

Suradus šias knygas Virtualioje bibliotekoje, jas galima skaityti kolegijos tinkle arba prisijungus prie kolegijos tinklo per VPN.

Knygas galima tik skaityti, nėra galimybės jas išsisaugoti ar spausdinti.

Infolex.lt Teisės portalas, kuriame galima rasti teisės aktus, teismų praktikos informaciją. Duomenų baze galima naudotis tik bibliotekos Kompiuterių klasėje (Pramonės pr. 22A, 208 kab.).
Turnitin Kauno kolegijos studijų procese naudojama teksto sutapties patikros ir rašto darbų vertinimo grįžtamojo ryšio sistema.

Kitose institucijose prenumeruojamos duomenų bazės

Naudojant informacijos išteklius duomenų bazėse, vartotojui draudžiama:

– prisijungimo duomenis perduoti ar suteikti prieigą kitiems asmenims;
– rastą informaciją naudoti komerciniais tikslais;
– siųsti ir išsisaugoti didelius informacijos kiekius.

Testuojamos duomenų bazės ir informacijos tvarkymo įrankiai

Citavi – patogus informacijos šaltinių tvarkymo, rašto darbų planavimo, citavimo ir literatūros sąrašų sudarymo įrankis. Suteikta prieiga iki 2019 m. Norėdami naudotis Citavi, turite prisiregistruoti puslapyje: www.citavi.com/kauko su kolegijos el. paštu ir įdiegti programą į savo kompiuterį.  Pagalba: Citavi_5_Getting_started, Naudojimosi vaizdo pagalba.

Atvirosios prieigos el. išteklių paieška

Virtuali biblioteka

Paieka vb

Kauno kolegijos virtuali biblioteka – leidiniai iš Lietuvos atvirosios prieigos ir užsienio prenumeruojamų duomenų bazių. Atvirosios prieigos šaltinių (mokslinių straipnsių, disertacijų, knygų ir kt.) galima rasti, pasirinkus „Lietuvos akademiniai ištekliai“.  Adresas: http://vb.kaunokolegija.lt

Lietuvos virtuali biblioteka eLABa – akademinių institucijų informacijos ištekliai. Adresas: http://www.lvb.lt

Mokslinės informacijos paieškos sistemos

scholargoogle

Google Scholar – mokslinės informacijos paieškos sistema, kurioje galima rasti mokslines publikacijas iš atvirosios prieigos ar prenumeruojamų duomenų bazių. Adresas: http://scholar.google.lt/

Dimensions – mokslinės informacijos sistema. Adresas publikacijų paieškai: https://app.dimensions.ai

PubMed Central – Medicinos srities informacijos šaltinių paieškos sistema. Galima atsirinkti atvirosios prieigos mokslinius šaltinius, naudotis MeSH medicinos terminų tezauru ir kt. Adresas: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Atvirosios prieigos ištekliai Directory of Open Access Journals – Atvirosios prieigos mokslo žurnalai. Adresas: http://www.doaj.org/

Directory of Open Access Books – Atvirosios prieigos knygos mokslui ir studijoms. Adresas: http://www.doabooks.org/doab

OAPEN – atvirosios prieigos knygos socialinių ir humanitarinių mokslų srityse. Adresas: https://oapen.org/home

OpenDOAR – Atvirosios prieigos knygų, straipsnių, magistro darbų, disertacijų ir kitų šaltinių duomenų bazių registras. Adresas: http://www.opendoar.org

Standartai Lietuvos standartizacijos departamento standartai – Apie 49 tūkst. standartų elektroniniu formatu Virtualioje bibliotekoje arba el. kataloge. Prieiga prisijungus su kolegijos el. pašto vardu (iki @) ir slaptažodžiu.
Teisinė informacija Lietuvos teisės aktų registras. Adresas: https://www.e-tar.lt/portal/index.html/

EUR-Lex – prieiga prie Europos Sąjungos teisės. Adresas: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

IATE (Interactive Terminology for Europe) – teisinių terminų duomenų bazė visomis Europos Sąjungos kalbomis, kurioje galima rasti dominantį terminą kita kalba ir šio termino kilmę (šaltinius, kuriuose jie yra naudojami). Adresas: https://goo.gl/tKxt6B

Statistinė informacija Lietuvos oficialiosios statistikos portalas. Adresas: http://osp.stat.gov.lt/

Eurostat – Europos sąjungos šalių statistikos duomenų bazė. Adresas: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database

Paveldo informacija Epaveldas.lt – Lietuvos meno kūriniai, knygos, laikraščiai, rankraščių tekstai, žemėlapiai, garso įrašai ir kt. Adresas: http://www.epaveldas.lt

Europeana – Europos šalių meno kūriniai, knygos, laikraščiai, rankraščių tekstai, žemėlapiai, garso įrašai, mados kūriniai, parodos ir kt. Adresas: http://www.europeana.eu

 Semantinės informacijos paieškos sistemos
Clusty.com <http://clusty.com/>