Kauno kolegijos bibliotekos logotipas Kauno kolegijos bibliotekos moto

Mano paskyra

Prisijungę prie savo paskyros (savo bibliotekos kortelės), galite pažiūrėti pasiskolintų knygų grąžinimo terminus ir juos pratęsti, kad nereikėtų mokėti delspinigių.

Prisijungimas prie savo paskyros

Virtualioje bibliotekoje <http://vb.kaunokolegija.lt/> spragtelėkite Prisijungti.

Prisijungimo lange įrašykite savo prisijungimo duomenis (prisijungimo vardas – kolegijos el. pašto vardo pradžia iki @ , slaptažodis – kolegijos el. pašto slaptažodis).

Prisijungę spragtelėkite savo pavardę ir pasirinkite  Mano bibliotekos kortelė arba Išdavimai.

Jeigu negalite prisijungti prie savo paskyros, prašome rašykite el. laišką adresu itpagalba@go.kauko.lt ir būtinai nurodykite, kad negalite prisijungti prie Virtualios bibliotekos.

Knygų gražinimo termino pratęsimas

Prisijungę Virtualioje biblioteoje ir atsivėrę puslapį Mano bibliotekos kortelė, spragtelėkite prie knygos įrašo Pratęsti arba Pratęsti visus.

Priminimai el. paštu

Priminimai apie besibaigiantį knygų grąžinimo terminą ar pavėlavus grąžinti knygas yra siunčiami studentams ir darbuotojams į jų kolegijos el. paštą. Jeigu negaunate bibliotekos priminimų, parašykite apie tai adresu: biblioteka@go.kauko.lt